RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 0 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Всички статии

 • HCV обзор – май 2013

  Автор: Lucinda K. Porter
  Дата: 1 май 2013
   
  Май е Месец на осведоменост за хепатита (Hepatitis Awareness Month); 19 май е Ден на скрининга за хепатит (Hepatitis Screening Day). Обзорът отбелязва събитието като посвещава първия материал на всички просветители (възпитатели) по темата.
  Статия:  Редовното (официално) обучение по въпросите на хепатит С подобрява координацията на грижите за  HCV, ускорява лечението на HCV и подобрява антивирусния отговор – Samali Lubega и др.
  Източник: Liver International 19 март 2013 онлайн ISSN: 1478-3231

 • HBV Journal – май 2013

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 май 2013
   
  Антивирусна комбинация, използвана за ХИВ, изглежда е ефективна при „имунотолерантни” пациенти
  Изследовател от Нова Зеландия изпробва една антивирусна комбинация, използвана за лечение на ХИВ и установи, че е много ефективна за временно намаляване на високия вирусен товар при пациенти, позитивни за „е” антиген на хепатит В (HBeAg). Обаче лекарството е ефективно само докато пациентите са приемали комбинацията от тенофовир и емтрицитабин (Truvada).
  Действащите медицински насоки не препоръчват лечение на тези „имунотолерантни” пациенти, чиято имунна система като че ли толерира високите нива на вируса на хепатит В (HBV) без да атакува заразените чернодробни клетки. В крайна сметка имунната система на тези пациенти атакува HBV инфекцията, но след години на опасно висок вирусен товар.

 • Употребата на алкохол и хепатит C

  Автор: Alan Franciscus, главен редактор
  Дата: 11 януари 2013
   
  Добре известен факт е, че прекомерната употреба на алкохол е вредна за здравето на хората с хроничен хепатит C.  Това, което не е достатъчно добре документирано, е дали употребата на алкохол в малки или умерени количества е вредно за хората с хепатит C (HCV). 
  Едно скорошно проучване, озаглавено „Умерената и прекомерната консумация на алкохол: всяка една от тях е значимо свързана с увеличена смъртност при пациенти с хроничен хепатит C,” от Z.M. Younossi и колеги1 потвърждава, че  солидната употреба на алкохол е вредна за черния дроб на всеки, заразен с HCV, и ни предоставя важна информация относно ефекта от умерена употреба на алкохол върху черния дроб на човек с хепатит C (HCV). Но, по мое мнение,  в него се съдържат известни уговорки.

 • HBV Journal – април 2013

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 април 2013
   
  Пропускането на ежедневно антивирусно хапче може да доведе до активизиране на инфекцията
  Ако забравите да вземете ежедневното си антивирусно хапче как ще повлияе това на инфекцията с вируса на хепатит В (HBV)? Зависи от това какъв антивирусен медикамент приемате, според едно японско проучване, публикувано в International Journal of Medical Sciences. Пропускането на няколко дози ентекавир (Baraclude) може да доведе до рецидив на инфекцията.
  Изследователите са проследили 203 пациенти (135 лекувани с ентекавир и 68 лекувани с ламивудин - Epivir HBV), и са измервали нивата на аланин аминотрансферазата (ALT) и HBV ДНК на всеки три месеца, за да видят как влияят лекарствата върху здравето на черния дроб и вирусния товар.

 • HCV обзор – Конференция по ретровируси и опортюнистични инфекции (CROI) 2013 – април 2013

  Автор: Lucinda K. Porter
  Дата: 1 април 2013
   
  Този месец обзорът предлага новини от Конференцията по ретровируси и опортюнистични инфекции (CROI), състояла се през м.март 2013 г. Има толкова много интересни изследвания, че бях затруднена кои да избера за обсъждане. За да прочетете повече проучвания, посетете www.retroconference.org/2013
  Тъй като този обзор е компилация от постери, презентации и резюмета от конференцията, данните представляват само част от  историята. Освен ако и докато проучванията не бъдат публикувани в рецензирани списания, то тези данни и заключения се разглеждат като предварителни.
  Проучване: STARTVerso 4:  Високи проценти на ранен вирусологичен отговор при пациенти, коинфектирани с HCV генотип 1/ХИВ, лекувани с фалдапревир плюс пегилиран интерферон (PegIFN) и рибавирин (RBV)
  Автори: Douglas Dieterich, и др.

 • HBV Journal – март 2013

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 март 2013
   
  Няколко етнически малцинства, изложени на риск от хепатит В, са изследвани (скринирани) за наличие на инфекцията
  Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчва да бъдат скринирани всички имигранти, идващи от страни в които процентът на инфекция с вируса на хепатит В (HBV) надвишава 2%.
  Обаче едно неотдавнашно проучване на 28 етнически общности в цялата страна установи, че САЩ са далече от тази цел, въпреки препоръката на CDC и рентабилността на скрининга на имигранти, изложени на риск от хепатит В, както и на имунизацията на незаразените членове на семейството.

 • HCV обзор – март 2013

  Автор: Lucinda K. Porter
  Дата: 1 март 2013
   
  Статия: Интерферон за неотговорили на интерферона и рецидивирали пациенти с хроничен хепатит С – Koretz RL, и др. 
  Източник: Cochrane Database of Systemic Reviews, януари 2013; 368:34-44
  Забележка: Не забравяйте да прочетете целия Обзор преди да правите изводи.
  Това проучване започва с мнение, че макар и трайният вирусологичен отговор (SVR)  да е мярка за успешно лечение при хората с хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV), не са много научните изследвания в подкрепа на този резултат като златен стандарт. Освен това пациентите, които нямат SVR, често са кандидати за повторно лечение. Някои пациенти не могат да бъдат кандидати за рибавирин или протеазни инхибитори. Целта на това проучване е да се види дали монотерапията с интерферон е безопасна и ефективна, когато се използва за повторно лечение на пациенти с HCV.

 • HBV Journal – февруари 2013

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 февруари 2013
   
  Вероятността пациентите да загубят “е” антигена по време на антивирусно лечение е малка
  Едно скорошно проучване показва, че вероятността от загуба на “е” антиген на хепатит В (HBeAg) и развиване на “e” антитела по време на лечение остава далеч по-ниска, отколко се споменаваше в предишни проучвания.
   
  Проучването, проведено в САЩ, проследява 333 HBeAg-положителни пациенти, предимно американци от азиатски произход. Една четвърт са приемали ламивудин (Epivir-HBV), 16% са приемали адефовир (Hepsera), 51% - ентекавир (Baraclude) и 8% са били лекувани с тенофовир (Viread).
   
  След 12 месеца лечение HBeAg сероконверсията (загуба на “e” антиген и развиване на “e” антитела) е средно 8.2% - значително по-ниска от установената първоначално при клиничните изпитвания.
   

 • HCV обзор – февруари 2013

  Автор: Lucinda K. Porter
  Дата: 1 февруари 2013
   
  Статия: Нуклеотиден полимеразен инхибитор софосбувир (Sofosbuvir) плюс рибавирин при хепатит C - от Gane E, Stedman C, Hyland R, и др.
  Източник: New England Journal of Medicine, 3 януари, 2013 г.; 368:34-44
  Това проучване фаза 2 използва софосбувир, перорален директно действащ нуклеотиден полимеразен инхибитор, за лечение на 8 групи нециротични пациенти с хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV).  На общо 95 пациенти с HCV генотипове 1, 2 или 3 е определена терапевтична схема (режим). Всички групи са получавали 400 мг софосбувир (един път дневно) плюс рибавирин (на база теглото, два пъти дневно) в продължение на 12 седмици. Една група от нелекувани до тогава пациенти с генотип 2 и 3 (10) са получавали софосбувир плюс рибавирин в продължение на 12 седмици. На 24-та седмица 100% са имали траен вирусологичен отговор (SVR). Проучването е извършено на два етапа, но са  описани всички групи заедно с резултатите.