RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 6 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Всички статии

 • Рецензия на изследването "Проучване на партньора"

  Автор: CD Mazoff, PhD
  Дата: 01 януари 2013
   
  В моя опит като застъпник за каузата на HCV, двата най-често задавани ми въпроса, отнасящи се за НСV, са: “Ще умра ли?” и “Мога ли да го предам на някой друг по полов път?”  Отговорът на първия винаги е бил лесен: Вероятно не.  Отговорът на втория не е толкова лесен, поне за мен, тъй като приемам застъпничеството си сериозно и не искам да давам невярна информация, която ще нарани хората.
  Така че когато видях, че това най-ново, отлично замислено и изпълнено проучване е на разположение, с голямо желание се възползвах от възможността да се запозная с него и да го споделя с нашите читатели, които, надявам се, ще бъдат също толкова заинтересувани от отговора, колкото и аз!

 • Американска асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD) 2012: Терапии за HCV

  Автор: Alan Franciscus, главен редактор
  Дата: 01 януари 2013
   
  Ако трябва да обобщя данните, представени на тазгодишната Среща по проблемите на черния дроб на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD), то това ще бъде: огромен успех (Уау)!  Бяха представени много резултати от проучвания с интерферон и/или рибавирин в допълнение към тези с  PEG/RBV, съдържащи комбинации с DAA.  Прави впечатление броят на режимите (схемите) без интерферон, които са с висок процент на излекуване и по-малко странични ефекти.  Въпреки това е важно да се има предвид, че по-големите клинични изпитвания са тези, които ще ни дадат цялостна картина по отношение профила на ефективност и странични ефекти.  Тази статия включва информация за режимите без интерферон и/или рибавирин, представени на конференцията.  За информация относно други изследвания вижте “НСV обзор” от този месец на Lucinda K. Porter, RN.
   
  Abbott

 • HBV Journal – януари 2013

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 януари 2013
   
  Могат ли пациентите с хепатит В въобще да спрат някога приема на антивирусни медикаменти? Изследователи казват “не”
  Могат ли хората, заразени с вируса на хепатит В (HBV) да очакват, че ще изчистят вируса в резултат на антивирусното лечение? Могат ли да очакват, че някой ден ще спрат да приемат ежедневните антивирусни хапчета? Френски изследователи казват “не”. Лекарството е много ефективно за възпрепятстване на вирусната репликация, но само докато се приема.
  Изследователи са проследили пациенти, приемащи различни антивирусни препарати в продължение на 8.5 години, за да видят дали приеманото лекарство ще обезсили достатъчно повърхностния антиген на хепатит В (HBsAg), за да се изчисти инфекцията. (Неоткриваем HBsAg и развитие на повърхностни антитела показва, че пациентът е изчистил инфекцията.).

 • HCV обзор – януари 2013

  Автор: Lucinda K. Porter
  Дата: 1 януари 2013
   
  Статия: Да достигнем до труднодостъпните пациенти с хепатит С: Време е да преодолеем препятствията - от P. Bruggmann
  (Забележка: това по-скоро е обзорна, а не изследователска статия, но е включена в НСV Обзора този месец, тъй като се занимава с важни въпроси.) 
  Източник: Journal of Viral Hepatitis м.декември 2012 г.; т. 19, бр. 12, стр. 829–835
  Тази статия прави преглед на съществуващата литература за пречките пред полагане на медицински грижи за пациенти с хронична инфекция с вируса на хепатит С (НСV) и обобщава мерките за преодоляването им. Авторите отбелязват следното:
  • По отношение на лечението на HCV, то достига до малка част от заразените с НСV пациенти.

 • HBV Journal - 2013 година


 • HCV Journal - 2013 година


 • HBV Journal – декември 2012

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 декември 2012
   
  Ваксинацията може и дане осигурява защита срещу НВV с мутация на повърхностния антиген
  Едно тревожно развитие - изследователи са документирали първи случай на заразяване с мутирал вирус на хепатит В (HBV), който е успял да зарази ваксиниран мъж.
   
  “Възможността за инфекция с НВV, независимо от ефективната ваксинация, може да представлява сериозен здравен проблем, който изисква промяна в рутинните диагностични и скрининг програми,” пишат германски изследователи в Journal of the International AIDS Society 2012.
   
  Ваксината срещу хепатит В съдържа само повърхностния антиген на хепатит В (HBsAg), за да задейства имунната система за създаване на повърхностни антитела, които са готови да атакуват при експозиция на реален вирус.
   

 • HCV обзор – декември 2012 (AASLD 2012)

  Автор: Lucinda K. Porter
  Дата: 1 декември 2012
   
  Този месец обзорът е фокусиран върху резюмета, представени на Срещата по проблемите на черния дроб 2012 (виж “Здравословно”). Научните изследвания, представени тук, са събрани от конферентни постери, презентации и резюмета. Те представляват част от историята и, ако и докато тези изследвания не бъдат публикувани в рецензирано списание, данните и изводите в тях се смятат за предварителни.
  Резюме #97: Неалкохолната стеатозна болест на черния дроб (Неалкохолен мастен черен дроб) без цироза е нововъзникнал и независим рисков фактор за хепатоцелуларния карцином: Научно изследване върху част от населението.
  Автори: R.N. Rahman и J.A. Ibdah

 • Насоки на EASL за добра клинична практика: Управление на хроничната инфекция с вируса на хепатит В

  Насоки на EASL за добра клинична практика: Управление на хроничната инфекция с вируса на хепатит В
   
  Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)
   
   
  Дата: април 2012
   
   
  Свали като pdf файл оттук.
   
   
  Увод
   

 • HBV Journal – ноември 2012

  Автор: Christine Kukka
  Дата: 01 ноември 2012
   
  Хепатит B е съпътствал хората от Африка преди 33,600 години
  На колко години е вирусът на хепатит B? Кога за първи път е заразил хората? Откъде произхожда?
  Изследователи от Атинския университет са сравнили времевата скала на човешката миграция от Африка с еволюцията и разпространението на вируса на хепатит В (HBV) и различните му щамове (генотипове) и стигат до заключението, че вирусът за първи път е заразил хора преди около 33,600 години в Африка, а след това ги е следвал по време на миграцията им по целия свят.
  "Нашето изследване предоставя за първи път приблизителен график на епидемията на НВV, който тясно съвпада с датите на човешките разселвания, което подкрепя хипотезата, че НВV е нараствал и мигрирал заедно с мигриращите човешки популации за последните 40,000 години," заключават изследователите в октомврийския брой на Hepatology.