RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 0 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Годишни финансови отчети

Версия за печат

На тази страница може да се видят годишните финансови отчети на сдружение ХепАктив.

Годишен финансов отчет за 2011 година

Публикуваме пълния годишен финансов отчет, като от него са премахнати празните страници.

Оттук може да се свали Годишен финансов отчет на Сдружение ХепАктив за 2011 година.

Отчетът е съставен в хиляди лева, с арабски цифри, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба на Република България.

През 2011 година приходите са 509.07 лева. Извършени са разходи от  130.75 лева, от които 58.75 лева за информационно обслужване (хостинг), и 72 лева за банкови такси. В банковата сметка на сдружението към 31.12.2011 година, има налични 730.10 лева. Резултатът от дейността, с натрупване към 31.12.2011 година, е 730.10 лева финансов резултат от нестопанска дейност. Положителния счетоводен финансов резултат за 2011 г. е 378.32 лв. Тази информация е получена от обработените счетоводни документи, и не е налична в такива детайли във финансовия отчет, тъй като той се изготвя в хиляди лева.

Годишен финансов отчет за 2010 година

Като годишен отчет за 2010 година публикуваме не само Отчета за приходите и разходите, но и пълния годишен финансов отчет, въпреки големия му обем.

Оттук може да се свали Годишен финансов отчет на Сдружение ХепАктив за 2010 година.

Оттук може да се свали Баланс и отчет за приходите и разходите на Сдружение ХепАктив за 2010 година.

Отчетът е съставен в хиляди лева, с арабски цифри, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба на Република България.

През 2010 година приходите са 572 лева. Извършени са разходи от 241 лева, от които 181 лева за информационно обслужване (хостинг), и 60 лева за банкови такси. В банковата сметка на сдружението към 31.12.2010 година, има налични 351 лева. Резултатът от дейността, с натрупване към 31.12.2010 година, е 351 лева финансов резултат от нестопанска дейност. Тази информация е получена от обработените счетоводни документи, и не е налична в такива детайли във финансовия отчет, тъй като той се изготвя в хиляди лева.

Годишен финансов отчет за 2009 година

Оттук може да се свали Отчета за приходите и разходите на сдружение ХепАктив за 2009 година: http://hepactive.org/sites/default/files/doc/HepActive-Profit-and-Loss-Report-2009_BG.pdf

Отчетът е съставен в хиляди лева, с арабски цифри, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба на Република България. Както се вижда от горния отчет за приходите и разходите, през 2009 година са получени общо 1000 лева, които са похарчени основно за адвокатски хонорари и са посочени в отчета, като административни разходи. Тъй като отчетът в основната си част е много обобщен, има допълнителна информация за видовете приходи и разходи. В допълнителната информация разходите са посочени като консултантски услуги.

Като годишен отчет за 2009 година публикуваме тук само Отчета за приходите и разходите, тъй като останалите отчети и приложения за 2009 г. са нулеви.