RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 7 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Традиционната китайска медицина може да върши по-добра работа, отколкото Интерферон или Ламивудин при хроничен хепатит В

Версия за печат
Автор: Liz Highleyman
Дата: 06 април 2010
 
РЕЗЮМЕ: Установено е, че различните рецептури на традиционната китайска медицина (ТКМ) действат като - и даже по-добре от - фармацевтичните лекарства интерферон и ламивудин при хората с хроничен хепатит В, според един съвместен американо-китайски преглед на клиничните изпитвания, публикуван във февруарския брой от 2010 година на списание Hepatology. Докато според западните стандарти за тестване на лекарствата много от тези изследвания са некачествени, авторите на прегледа стигат до заключението, че някои лекарства на ТКМ изглеждат ефикасни и дават основание за допълнително проучване.
 
Хроничният хепатит В е основен глобален здравен проблем, но неговото влияние е особено голямо в Азия.  Смята се, че около 120,000,000 души в Китай имат хронична НВV инфекция. В продължение на векове болестта е била лекувана с традиционни лекарства.
 
Lingyi Zhang, Herbert Bonkovsky и колеги са направили мета-анализ на клиничните изпитвания на рецептури на ТКМ за лечение на хроничен хепатит В, проведени в Китай през периода 1998 - 2008 г.
 
Една древна книга, наречена Канон по вътрешна медицина на Жълтия император (Yellow Emperor's Internal Classic) показва, че средства на ТКМ са били използвани в Китай за лечение на хронични чернодробни болести още от 475-та година пр.н.е., отбелязват авторите като предистория. И днес ТКМ все още се използва широко в Китай за лечение на хепатит В, като около 80% от пациентите разчитат на китайски лекарства. Докато interferon alpha и lamivudine (Epivir-HBV, Zeffix) се намират често, по-новите нуклеозидни/нуклеотидни аналогови лекарства като adefovir (Hepsera), entecavir (Baraclude) и tenofovir (Viread) са "прекалено скъпи" и не се използват широко, отбелязват те.
 
Traditional-Chinese-MedicineХиляди различни билки са били използвани в рецептурите на ТКМ за чернодробни заболявания, включително астрагалус [astragalus (Huang Qi)], урока [bupleurum (Chai Hu)], корен от женско биле [licorice root (Gan Cao)], градински чай [red sage (Dan Shen)], ревен [рrhubarb (Da Huang) и китайски лимонник [schisandra (Wu Wei Zi). "Тези рецептури на ТКМ се основават на колективната мъдрост на китайските клиницисти и лечители, практикуващи ТКМ, в съчетание с натрупан многовековен опит в работата с тези билки," пишат изследователите.
 
Авторите на прегледа са търсили в електронните бази данни (China National Knowledge Infrastructure и PubMed) изследвания, които или правят сравнение на рецептури на ТКМ с интерферон (алфа-1b, алфа-2a, или алфа-2b, поне 3 милиона единици прилагани 3 пъти седмично в продължение на поне 3 месеца) или с ламивудин (поне 100 мг, прилаган един път на ден в продължение на поне 30 последователни дни), или пък добавят китайски лекове към интерферон или ламивудин, за да видят дали комбинацията действа по-добре отколкото приложението само на западните лекарства. Те също обръщат внимание и кои типични китайски билки се използват най-често.
 
Първоначалното търсене обхваща както рандомизирани контролирани изпитвания (RCTs) -- “златният стандарт за тестване на западни лекарства” -- така и други видове изследвания, които дават информация за измерени обективни резултати като нормализиране на серумната аланин аминотрансфераза (ALT), изчистване на вирусния товар на НВV ДНК или загуба на “е” антигена на хепатит В (HBeAg).
 
За включване в прегледа са подбрани общо 643 доклада (596 на китайски език и 47 на английски език). От тях 487 са клинични изпитвания (356 RCTs и 131 не са RCTs), 80 са предклинични експериментални изследвания и 76 са резюмета на нерандомизирани клинични опити.
 
Сред тези изследвания учените са идентифицирани 53 RCTs, които съобщават за произволно разпределяне на пациенти с хроничен хепатит В за лечение с рецептури на ТКМ; тези изследвания отговарят на критериите за включване и са използвани в мета-анализа. Изследванията използват разнообразни рецептури на ТКМ, съдържащи средно девет съставки, но приблизително 50-60% от билките частично съвпадат в различните рецептури.
 
Като цяло качеството на изследванията се оценява като “лошо”; 16 (27%) от 53-те RCTs са били с резултат (оценка) 3 по Jadad (стандартен алгоритъм за оценка на изпитвания), докато останалите (73%) са били с оценка 2. Нито един от докладите не описва методи, използвани за рандомизация, нито дали те са двойно-слепи, единично-слепи или не-слепи .
 
От 53-те избрани RCTs, 16 (общо 1918 участници) съпоставят отговорите при пациенти, получавали само рецептури на ТКМ срещу такива на интерферон, 6 RCTs (общо 723 участници) сравняват само ТКМ срещу ламивудин, 18 изследвания (1738 участници общо) правят сравнение между ТКМ плюс интерферон срещу само интерферон, а други 14 изследвания (1548 участници общо) сравняват ТКМ плюс ламивудин в противовес на използването само на ламивудин.
 
Резултати
 
*      Общо 203 различни билки са били включени в 230 рецептури за лечение на хроничен хепатит В.
*      Рецептурите на TКM, приети самостоятелно, са имали значително по-благоприятно въздействие отколкото интерферона за нормализирането на ALT (вероятностно съотношение - odds ratio [OR] 2.42, или 2.4-пъти по-голямо; P = 0.0003).
*      Китайските рецептури и интерферона имат статистически сходна вероятност да намалят HBeAg (OR 1.60; P = 0.07).
*      ТКМ и интерферонът имат сходно действие и по отношение изчистването на НВV вирусния товар (OR 1.31; P = 0.20).
*      Общо 203 различни билки са били включени в 230 рецептури за лечение на хроничен хепатит В.
*      Рецептурите на TКM, приети самостоятелно, са имали значително по-благоприятно въздействие отколкото интерферона за нормализирането на ALT (вероятностно съотношение - odds ratio [OR] 2.42, или 2.4-пъти по-голямо; P = 0.0003).
*      TКM и ламивудинът не показват значителни различия по отношение вероятността за намаляване на HBeAg (OR 1.57; P = 0.36).
*      Също така еднаква е и вероятността TКM и ламивудинът да доведат до изчистване на НВV ДНК (OR 1.20; P = 0.59).
*      Използвани в комбинация, TКM плюс интерферон засилват антивирусната активност и подобряват чернодробната функция в сравнение с употребата само на интерферон:
o       Нормализиране на ALT: OR 3.07, или около 3-пъти по-голяма полза (P < 0.00001);
o       Намаляване на HBeAg: OR 2.17, или около 2 пъти по-голяма полза (P < 0.00001);
o       Изчистване на HBV ДНК: OR 2.05, отново около 2 пъти по-голяма полза (P < 0.00001).
*      Рецептурите на ТКМ плюс ламивудин също са значително по-ефективни отколкото ламивудина, ползван самостоятелно:
o       Нормализиране на ALT: OR 3.40 (P < 0.00001).
o       Намаляване на HBeAg: OR 2.54 (P < 0.00001);
o       Изчистване на HBV ДНК: OR 3.20 (P < 0.00001)
*      Резултатите при подобен анализ на 16-те 16 RCTs с по-високо техническо качество (с резултат 3 по Jadad) имат сходен характер.
*      Сред 20-те RCTs, при които има информация за нежелани лекарствени реакции, не се съобщава за сериозни странични ефекти от рецептури на ТКМ.  
 
На базата на тези констатации, авторите на прегледа заключават: "Някои рецептури на традиционната китайска медицина изглежда са ефективно алтернативно лечебно средство за пациентите с хроничен хепатит В, което навежда на мисълта, че е необходимо по-нататъшно изучаване на ТКМ за лечение на хроничен хепатит В, както в предклинични модели на НВV инфекцията, така и в по-висококачествени RCTs разпространени по целия свят."
 
"Нашият мета-анализ води до предположението, че при пациентите с хроничен хепатит В:
- (1) Рецептурите на ТКМ имат сходен лечебен ефект като интерферона/ламивудина върху антивирусната активност, което се доказва от загубата на серумния HBeAg и НВV ДНК;
- (2) Рецептурите на ТКМ имат по-добър ефект върху нормализирането на серумната ALT;
- (3) Рецептурите на ТКМ засилват антивирусното действие на интерферона и ламивудина и подобряват функцията на черния дроб," доразвиват те в дискусията своите заключения.
 
“Заслужава да се отбележи, че не се съобщава за сериозни нежелани лекарствени реакции, свързани с изследваните комбинации на ТКМ,” добавят те. “Изглежда, че тези рецептури, така както са използвани в Китай, се толерират много добре, въпреки че много проучвания не включват данни за нежелани ефекти от терапията.”
 
Liver-Biliary-Pancreatic Center and the Liver, Digestive Diseases, and Metabolism Laboratory, NC; McColl-Lockwood Laboratory, Carolinas Medical Center, Charlotte, NC; Institute of Clinical Medical Science, China-Japan Friendship Hospital, Beijing, China; Department of Biology, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, NC; Department of Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC; Departments of Medicine and Molecular, Microbial & Structural Biology, University of Connecticut Health Center, Farmington, CT.
 
Референции
L Zhang, G Wang, W Hou, and others. Contemporary clinical research of traditional Chinese medicines for chronic hepatitis B in China: An analytical review. Hepatology 51(2): 690-698 (Free full text). February 2010.
 
 
Може да коментирате новината във Форума на ХепАктив.
 
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C