Статии

RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 1 гост онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Силибининът като спасително лечение на заразени с НСV пациенти, които не дават оптимален вирусологичен отговор на стандартна комбинирана терапия

Версия за печат
Дата: 15 април 2010
Автори: M. Biermer, L. Stoehr, B. Schlosser, B. Fülöp, F. van Bömmel, T. Berg
 
M. Biermer, L. Stoehr, B. Schlosser, B. Fülöp, F. van Bömmel, T. Berg
Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepatologie, Charite Campus Virchow, Berlin, Germany. *michael.biermer@charite.de
 
По време на стандартното антивирусно лечение значителна част от пациентите с хепатит С не дават пълен вирусологичен отговор, въпреки значителното намаляване на вирусния товар в ранните етапи на лечението (частичен отговор). Тази минимална виремия може да се задържи, което налага прекратяване на лечението поради липса на вирусен отговор. Венозното прилагане на висока доза силибинин неотдавна показа значителна антивирусна активност. Ето защо за нас представляваше интерес дали пациенти с частичен вирусологичен отговор могат да бъдат спасени с добавяне на високи дози венозни инфузии (вливане) на силибинин при включена (по време на) терапия.
 
Единадесет пациенти с различни антивирусни терапии, базирани на интерферон, са отговаряли на изискванията и са получили инфузии на силибинин през периода декември 2008 г. - септември 2009 г. Всички пациенти са получавали peginterferon alfa 2a / ribavirin, четири пациенти са получавали допълнително специален НСV протеазен инхибитор през първите четири седмици от лечението. Девет от 11-те пациенти са показали палитра от различни нива на НСV РНК - вариращи от откриваемите, но неопределими количествено (< 15 IU/mL) до 2015 IU/mL - за най-малко осем седмици непрекъснато лечение (обща продължителност на лечението 16-30 седмици). Останалите двама пациенти са претърпели ребаунд ефект (на възвръщане) след прекратяване на протеазния инхибитор (HCV RNA 484 IU/ml на 6-та седмица (при пациент 1) и 6890 IU/ml на 5-та седмица (пациент 2). Всеки пациент е получавал инфузии на силибинин (1400 мг/ден - в 500 мл NaCl) в два последователни дни.
 
Осем от единадесет пациенти са получили пълна супресия на вирусната репликация под границата на откриваемост през първата седмица след силибинина. Трима пациенти първоначално не са отговорили на силибинина, при двама от отговорилите има вирусен пробив (8 и 14 седмици след прилагането на силибинин по време на продължаващото лечение според стандарта за грижи (SOC)) и досега шест пациенти имат неоткриваеми нива на НСV РНК - осем до 40 седмици след прилагането на силибинин с продължаващо SOC (Standard Of Care) лечение. Като цяло инфузиите на силибинин са понасяни добре. Всички пациенти съобщават за преходно усещане за горещина, трима пациенти съобщават за болезнени изхождания (дефекация), двама - за единичен случай на повръщане.
 
Двудневното интравенозно приложение на висока доза силибинин може да представлява интересен подход за спасяване на пациенти с текуща минимална остатъчна виремия по време на базирана на интерферон терапия. Необходимо е по-нататъшно проследяване, за да се потвърди дали предизвикания отговор е продължителен и води до SVR.
 
 
Може да коментирате резюмето във Форума на ХепАктив
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C