RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 13 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Новини

 • Сдружение ХепАктив взе участие в обучителен семинар на тема „Вирусният хепатит и твоето тяло“

  Сдружение ХепАктив взе участие в обучителен семинар на тема „Вирусният хепатит и твоето тяло“, провел се във Виена между 26 и 28 ноември.
  По време на семинара бяха изнесени презентации на водещи специалисти, като най-интересните моменти бяха:
  - Презентацията на д-р Ashley Brown (Imperial College Healthcare NHS Trust, UK) бе на тема „Извънчернодробни прояви на вирусния хепатит“ , като основен акцент бе това, че болестта не засяга само черния дроб, а психиката и цялото тяло. Пациентите с хепатит С имат по-голяма склонност да развият автоимунни заболявания или заболявания на нервната система (полиневропатия).
   

 • Sovaldi и Harvoni за лечение на хепатит С са включени в Позитивния списък

  04.12.2015 г., София. Базираните на софосбувир терапии на Gilead ще бъдат налични за българските пациенти от началото на 2016 г. В Позитивният списък са включени и двата препарата на Gilead за лечение на хепатит С - Sovaldi и Harvoni, които ще бъдат реимбурсирани от Здравната каса. Както и по-рано бе съобщено, критериите за достъп са още в процес на съставяне, но следва да бъдат оповестени през първите месеци на следващата година.

  Американската агенция по храни и лекарства (FDA) одобри Harvoni за разширена употреба при пациенти с генотипове 4,5 и 6 и макар те да не са срещани в България, това е крачка напред в еридикирането на вируса в световен план. Harvoni е показен за употреба и при пациенти с коинфекция с HIV.

    


 • Viekirax и Exviera (Viekira Pak) за лечение на хепатит С, генотип 1 са включени в Позитивния списък на Здравната каса

  18.11.2015 г.,гр. София. Комбинацията от ново поколение Viekirax и Exviera (регистриранa като Viekira Pak в Америка) на фармацевтичната компания AbbVie влезе официално в Позитивния списък на България. Това е дългоочаквано събитие, което дава шанс на хората, при които стандартната интерферонова терапия не дава резултат или е противопоказна, да постигнат пълно излекуване в рамките на 3 месеца (за пациентите с компенсирана цироза срокът на лечение е 6 м.). Необходими са нови критерии за отпускане на безинтерфероновите режими, като те предстоят да бъдат написани и приети от експерти от Здравната каса и гастроентеролози. 
  Първите терапии се очаква да бъдат отпуснати  през началните месеци на 2016 г. С предимство ще бъдат тези пациенти, които са в тежко състояние. 
   
                             
   
   

 • Революционно лечение за хепатит С получи разрешение за употреба в Европа

  На 16 януари 2015 г. Европейската комисия издаде разрешение за употреба на иновативно безинтерфероново лечение за хепатит C. Резултатите от клиничните проучвания показват, че новата терапия постига успеваемост на лечението при 95-100% от пациентите, страдащи от най-разпространения у нас генотип на заболяването – генотип 1.
   
  Над 98% от пациентите са завършили пълния курс на лечение, което свидетелства за много висока поносимост, което се дължи най-вече на липсата на интерферон в терапията. От друга страна, лечението е с изцяло перорално приложение, което е изключително важно за пациентите, тъй като по този начин няма да се нарушава ритъмът им на живот.
   
  Лечението е подходящо за пациенти с генотип 1, за такива, които са подложени на чернодробна трансплантация; за пациенти, които са коинфектирани с хепатит C и ХИВ, както и затакива, които се лекуват с опиоидна субстанция. В комбинация с други медикаменти, терапията лекува и хепатит C, генотип 4.
   

 • Новите перорални медикаменти на Аbbvie получиха положително становище от ЕMA

  Чикаго, 21 ноември 2014 г. – Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) изказа положително становище за следните продукти на AbbVie (NYSE: ABBV) за пероралRBV): VIEKIRAX™ (омбитасвир/паритапревир/ритонавир) + EXVIERA™ (дазабувир). Европейската комисия ще разгледа становищата и ще вземе окончателно решение през първото тримесечие на 2015 г.
   
  „Изказаните положителни становища от страна на CHMP бележат важен етап от нашата програма за разработване на медикаменти за лечение на HCV и признават потенциала на осигуряваните от нас терапии на хората в Европа, които живеят с това заболяване”, заяви д-р Майкъл Северино, заместник изпълнителен директор и завеждащ Отдела за научноизследователска и развойна дейност на AbbVie. „Разработихме на употреба, в процес на изследване, предназначени за лечение на хронична инфекция с хепатит С вирус (HCV) генотип 1 (GT1) и 4 (GT4), с или без рибавирин (терапията, като си поставихме за цел да увеличим броя на излекуваните сред голяма група пациенти, инфектирани с генотип 1, при които се наблюдава ниска честота на прекъсване на лечението и на рецидиви.“
   

 • Безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С на изложението „Медикус, Денто, Галения" в град Пловдив

  Фондация „Позитивен избор” организира провеждането на безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С по време на Международната изложба за медицина, стоматология и фармация „Медикус, Денто, Галения 2014”, която се провежда от 22 до 25 октомври в Международен панаир - Пловдив.

  Желаещите да се изследват ще имат възможност да направят това на 24 октомври от 11 до 16 часа в мобилен кабинет пред палата 11. Изследването ще се проведе с бързи тестове, за които е необходима капка кръв от пръста и резултатите са готови в рамките на 10 минути.

  Източник: http://positive.aidsbg.info/fondatzia-pozitiven-izbor-skrining-izlojenie_2-0843c29H3L-0-0-0-0-0-0.html


 • САЩ лицензира първата комбинирана таблетка за безинтерфероново лечение на хепатит С - Harvoni

  На 10 октомври 2014 г. Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за употреба на медкамента Harvoni (ledipasvir 90 мг/sofosbuvir 400 мг) – първата комбинирана таблетка за еднократен дневен перорален прием за лечение на хроничен хепатит С (HCV) при възрастни, инфектирани с генотип 1 на вируса. Harvoni е комбинация от ledipasvir - NS5A инхибитор, и sofosbuvir - нуклеотиден аналогов полимеразен NS5B инхибитор. Sofosbuvir е разрешен за употреба под търговското име Sovaldi през декември 2013 г. в САЩ и през януари тази година в Европа.
   
  Harvoni е първата комбинирана таблетка, която получава разрешение за употреба за лечение на хроничен хепатит С генотип 1. Освен това е първата лечебна комбинация, която не изисква прием с интерферон или ribavirin – два други медикамента, използвани за лечение на хроничен хепатит С. И двата медикамента в състава на Harvoni взаимодействат с ензими, необходими за репликацията на HCV.

 • Комбинирана формула на софосбувир/ледипасвир (Sofosbuvir/Ledipasvir) показва добър ранен отговор с или без рибавирин

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 10 май 2013
   
  Терапевтичен режим от софосбувир (бивш GS-7977) плюс ледипасвир (преди GS-5885) с продължителност от 8 или 12 седмици е довел до 95% - 100% траен вирусологичен отговор на 4-та седмица след лечението (SVR4), както при терапевтично-наивни (нелекувани), така и при лекувани преди това пациенти с хепатит С в едно малко проучване, фаза 2, според неотдавнашно изявление на Gilead Sciences, разработили и двете лекарства.
   
  Нуклеотидният полимеразен инхибитор софосбувир (тогава известен като PSI-7977) е показал отлични резултати в комбинация само с рибавирин при първите групи от фаза 2 на проучването ELECTRON, постигайки SVR24 в размер на 100% при нелекувани до тогава пациенти с HCV генотип 2 или 3.
   

 • EASL 2013: Daclatasvir + Sofosbuvir предлага спасителна терапия след общоприето стандартно лечение

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 28 април 2013
   
  Един терапевтичен режим без интерферон, състоящ се от даклатасвир плюс софосбувир, с или без рибавирин, е излекувал всички пациенти с хепатит С, лекувани преди това и неотговорили на тройна терапия базирана на интерферон, в която са били използвани одобрените HCV протеазни инхибитори боцепревир (Victrelis) или телапревир (Incivek), според доклад, представен на Международния конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) тази седмица в Амстердам.
   
  Появата на директно действащите антивирусни препарати промени парадигмата на лечение на хроничен хепатит C. И все пак много хора с прогресиращо чернодробно заболяване не са в положение да чакат за изцяло перорални схеми, а няма ефективни възможности за пациентите, които са успели с най-новото стандартно лечение, състоящо се от пегилиран интерферон, рибавирин и един от утвърдените HCV NS3 протеазни инхибитори – боцепревир или телапревир.
   

 • EASL 2013: Daclatasvir + Asunaprevir + BMS-791325 изглежда обещаваща комбинация без интерферон

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 01 май 2013
   
  Една изцяло перорална схема (режим), съставена от 3 антивирусни препарата от следващо поколение и приемана в продължение на 12 или 24 седмици, е довела до траен вирусологичен отговор при повече от 90% от нелекувани преди това пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1 в едно проучване, фаза 2а,  според една нова постерна презентация на Международния конгрес по проблемите на черния дроб на EASL (EASL 2013) в Амстердам.
   
  Появата на директно действащите антивирусни средства (DAAs) промени парадигмата на лечение на хроничен хепатит С. Въпреки че няколко DAAs показаха, че подобряват отговора на лечението когато се добавят към пегилиран интерферон и рибавирин, много пациенти и лекари са в очакване на изцяло перорални схеми, в които е избегнат интерферона и тежките му странични ефекти.