RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 1 гост онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Новини

 • Безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С на изложението „Медикус, Денто, Галения" в град Пловдив

  Фондация „Позитивен избор” организира провеждането на безплатни скринингови изследвания за хепатит В и С по време на Международната изложба за медицина, стоматология и фармация „Медикус, Денто, Галения 2014”, която се провежда от 22 до 25 октомври в Международен панаир - Пловдив.

  Желаещите да се изследват ще имат възможност да направят това на 24 октомври от 11 до 16 часа в мобилен кабинет пред палата 11. Изследването ще се проведе с бързи тестове, за които е необходима капка кръв от пръста и резултатите са готови в рамките на 10 минути.

  Източник: http://positive.aidsbg.info/fondatzia-pozitiven-izbor-skrining-izlojenie_2-0843c29H3L-0-0-0-0-0-0.html


 • САЩ лицензира първата комбинирана таблетка за безинтерфероново лечение на хепатит С - Harvoni

  На 10 октомври 2014 г. Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за употреба на медкамента Harvoni (ledipasvir 90 мг/sofosbuvir 400 мг) – първата комбинирана таблетка за еднократен дневен перорален прием за лечение на хроничен хепатит С (HCV) при възрастни, инфектирани с генотип 1 на вируса. Harvoni е комбинация от ledipasvir - NS5A инхибитор, и sofosbuvir - нуклеотиден аналогов полимеразен NS5B инхибитор. Sofosbuvir е разрешен за употреба под търговското име Sovaldi през декември 2013 г. в САЩ и през януари тази година в Европа.
   
  Harvoni е първата комбинирана таблетка, която получава разрешение за употреба за лечение на хроничен хепатит С генотип 1. Освен това е първата лечебна комбинация, която не изисква прием с интерферон или ribavirin – два други медикамента, използвани за лечение на хроничен хепатит С. И двата медикамента в състава на Harvoni взаимодействат с ензими, необходими за репликацията на HCV.

 • Комбинирана формула на софосбувир/ледипасвир (Sofosbuvir/Ledipasvir) показва добър ранен отговор с или без рибавирин

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 10 май 2013
   
  Терапевтичен режим от софосбувир (бивш GS-7977) плюс ледипасвир (преди GS-5885) с продължителност от 8 или 12 седмици е довел до 95% - 100% траен вирусологичен отговор на 4-та седмица след лечението (SVR4), както при терапевтично-наивни (нелекувани), така и при лекувани преди това пациенти с хепатит С в едно малко проучване, фаза 2, според неотдавнашно изявление на Gilead Sciences, разработили и двете лекарства.
   
  Нуклеотидният полимеразен инхибитор софосбувир (тогава известен като PSI-7977) е показал отлични резултати в комбинация само с рибавирин при първите групи от фаза 2 на проучването ELECTRON, постигайки SVR24 в размер на 100% при нелекувани до тогава пациенти с HCV генотип 2 или 3.
   

 • EASL 2013: Daclatasvir + Sofosbuvir предлага спасителна терапия след общоприето стандартно лечение

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 28 април 2013
   
  Един терапевтичен режим без интерферон, състоящ се от даклатасвир плюс софосбувир, с или без рибавирин, е излекувал всички пациенти с хепатит С, лекувани преди това и неотговорили на тройна терапия базирана на интерферон, в която са били използвани одобрените HCV протеазни инхибитори боцепревир (Victrelis) или телапревир (Incivek), според доклад, представен на Международния конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) тази седмица в Амстердам.
   
  Появата на директно действащите антивирусни препарати промени парадигмата на лечение на хроничен хепатит C. И все пак много хора с прогресиращо чернодробно заболяване не са в положение да чакат за изцяло перорални схеми, а няма ефективни възможности за пациентите, които са успели с най-новото стандартно лечение, състоящо се от пегилиран интерферон, рибавирин и един от утвърдените HCV NS3 протеазни инхибитори – боцепревир или телапревир.
   

 • EASL 2013: Daclatasvir + Asunaprevir + BMS-791325 изглежда обещаваща комбинация без интерферон

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 01 май 2013
   
  Една изцяло перорална схема (режим), съставена от 3 антивирусни препарата от следващо поколение и приемана в продължение на 12 или 24 седмици, е довела до траен вирусологичен отговор при повече от 90% от нелекувани преди това пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1 в едно проучване, фаза 2а,  според една нова постерна презентация на Международния конгрес по проблемите на черния дроб на EASL (EASL 2013) в Амстердам.
   
  Появата на директно действащите антивирусни средства (DAAs) промени парадигмата на лечение на хроничен хепатит С. Въпреки че няколко DAAs показаха, че подобряват отговора на лечението когато се добавят към пегилиран интерферон и рибавирин, много пациенти и лекари са в очакване на изцяло перорални схеми, в които е избегнат интерферона и тежките му странични ефекти.
   

 • EASL 2013: ACH-3102 и совапревир (Sovaprevir) показват мощно действие и висока граница на резистентност в ранни проучвания

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 10 май 2013
   
  АСН-3120 – второ поколение NS5A инхибитор на Achillion Pharmaceuticals показа мощно действие срещу генотипове 1a и 1b на вируса на хепатит С (HCV)  и може да се прилага безопасно едновременно с изпитвания протеазен инхибитор sovaprevir (преди ACH-1625) на компанията, според проучвания, представени на Международен конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) миналия месец в Амстердам.
   
  Andrew Muir от Duke Clinical Research Institute и колегите му съобщиха резултати от фаза 1b изпитване на ACH-3102 при нециротични пациенти с трудния за лечение HCV генотип 1a. Общо 14 терапевтично-наивни (нелекувани) участници са получили единична доза от 50, 150 или 300 мг ACH-3102 или пък плацебо. При генотипен анализ в началото на проучването, повечето са имали NS5A мутации на резистентност. В продължение на 35 дни са събирани фармакокинетични данни, както и за вирусен товар и безопасност.
   

 • EASL 2013: Комбинация без интерферон на AbbVie лекува над 90% от случаите на хепатит C генотип 1

  Автор: Keith Alcorn
  Дата: 26 април 2013
   
  Лекарствена комбинация от 4 директно действащи антивирусни препарата, създадена от AbbVie, е излекувала инфекция с вируса на хепатит С (HCV) генотип 1 при над 90% от участниците в проучването AVIATOR, без да е необходимо използването на интерферон, съобщиха изследователи на 48 Международен конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) в четвъртък в Амстердам. 12-седмичния курс на лечение ще продължи към проучвания фаза 3.
   
   

 • Актуализираният етикет (листовка) на боцепревир (Victrelis) добавя данни за пациенти, неотговорили на предшестващо лечение (нулеви респондери)

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 15 февруари 2013
   
  Американската агенция за храни и лекарства (FDA) съобщи тази седмица, че информацията на етикета на продукта срещу вируса на хепатит С (HCV) – протеазният инхибитор боцепревир (търговско име Victrelis) е обновена и включва данни за лечение на предходни нулеви респондери.
   
  Новите данни са от по-нови проучвания, тъй като нулевите респондери (лица, при които е имало малък или никакъв спад на вирусния товар на HCV по време на предшестващ курс на лечение с интерферон-базирана терапия) не са били включени в пилотните проучвания, подкрепили одобрението на лекарството.
   
  Следва редактират откъс от съобщението на FDA за направените промени.
   
  Актуализация на етикета на Victrelis (боцепревир)
   

 • Заболяване на черния дроб е водеща причина за смърт при хората с хроничен хепатит B

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 15 януари 2013
   
  Напреднало чернодробно заболяване, причинено от вируса на хепатит B (HBV) [включително хепатоцелуларен карцином (HCC) и декомпенсирана цироза] са причина за над 40% от смъртните случаи на лица с хроничен хепатит B в голяма организация по здравеопазване, съобщават изследователи в сигналния брой онлайн от 12 декември, 2012, на Hepatology.
   
  В течение на годините или след десетилетия хроничната HBV инфекция може да причини тежко увреждане на черния дроб, включително напреднала фиброза, цироза (образуване на ръбцова тъкан, цикатризация) и HCC (вид първичен чернодробен рак). В крайна сметка нелекуваният хепатит B може да доведе до декомпенсирано заболяване, чернодробна недостатъчност, чернодробна трансплантация или смърт.
   

 • Тийнейджъри, ваксинирани срещу хепатит В като бебета, може да изгубят имунитета си

  Дата: 11 януари 2013
   
  Подрастващите, които са получили комбинирана активно-пасивна имунизация срещу вируса на хепатит (HBV) веднага след раждането си, може да загубят „имунологичната памет“, която ги предпазва от бъдеща инфекция, като HBeAg статуса на майката играе ключова роля, съобщават изследователи в броя от януари 2013 г на Hepatology.
   
  Честотата на хепатит B намаля драстично след повсеместното въвеждане на обичайната ваксинация срещу HBV в ранна детска възраст. При децата, родени от жени с HBV, приемането на първата доза от серията ваксини плюс хепатит В имуноглобулин (HBIG) или инжектирането на антитела веднага след раждане, може да предотврати заразяване на бебето.
   
  Tzu-Wei Wu от Mackay Medical College в Тайван изследват продължителността на защитата на ваксината сред почти 9000 ученици в горния гимназиален курс, родени след м.юли 1987 (година след въвеждане на всеобщата ваксинация).