RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 4 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Новини

 • EASL 2013: Комбинация без интерферон на AbbVie лекува над 90% от случаите на хепатит C генотип 1

  Автор: Keith Alcorn
  Дата: 26 април 2013
   
  Лекарствена комбинация от 4 директно действащи антивирусни препарата, създадена от AbbVie, е излекувала инфекция с вируса на хепатит С (HCV) генотип 1 при над 90% от участниците в проучването AVIATOR, без да е необходимо използването на интерферон, съобщиха изследователи на 48 Международен конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2013) в четвъртък в Амстердам. 12-седмичния курс на лечение ще продължи към проучвания фаза 3.
   
   

 • Актуализираният етикет (листовка) на боцепревир (Victrelis) добавя данни за пациенти, неотговорили на предшестващо лечение (нулеви респондери)

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 15 февруари 2013
   
  Американската агенция за храни и лекарства (FDA) съобщи тази седмица, че информацията на етикета на продукта срещу вируса на хепатит С (HCV) – протеазният инхибитор боцепревир (търговско име Victrelis) е обновена и включва данни за лечение на предходни нулеви респондери.
   
  Новите данни са от по-нови проучвания, тъй като нулевите респондери (лица, при които е имало малък или никакъв спад на вирусния товар на HCV по време на предшестващ курс на лечение с интерферон-базирана терапия) не са били включени в пилотните проучвания, подкрепили одобрението на лекарството.
   
  Следва редактират откъс от съобщението на FDA за направените промени.
   
  Актуализация на етикета на Victrelis (боцепревир)
   

 • Заболяване на черния дроб е водеща причина за смърт при хората с хроничен хепатит B

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 15 януари 2013
   
  Напреднало чернодробно заболяване, причинено от вируса на хепатит B (HBV) [включително хепатоцелуларен карцином (HCC) и декомпенсирана цироза] са причина за над 40% от смъртните случаи на лица с хроничен хепатит B в голяма организация по здравеопазване, съобщават изследователи в сигналния брой онлайн от 12 декември, 2012, на Hepatology.
   
  В течение на годините или след десетилетия хроничната HBV инфекция може да причини тежко увреждане на черния дроб, включително напреднала фиброза, цироза (образуване на ръбцова тъкан, цикатризация) и HCC (вид първичен чернодробен рак). В крайна сметка нелекуваният хепатит B може да доведе до декомпенсирано заболяване, чернодробна недостатъчност, чернодробна трансплантация или смърт.
   

 • Тийнейджъри, ваксинирани срещу хепатит В като бебета, може да изгубят имунитета си

  Дата: 11 януари 2013
   
  Подрастващите, които са получили комбинирана активно-пасивна имунизация срещу вируса на хепатит (HBV) веднага след раждането си, може да загубят „имунологичната памет“, която ги предпазва от бъдеща инфекция, като HBeAg статуса на майката играе ключова роля, съобщават изследователи в броя от януари 2013 г на Hepatology.
   
  Честотата на хепатит B намаля драстично след повсеместното въвеждане на обичайната ваксинация срещу HBV в ранна детска възраст. При децата, родени от жени с HBV, приемането на първата доза от серията ваксини плюс хепатит В имуноглобулин (HBIG) или инжектирането на антитела веднага след раждане, може да предотврати заразяване на бебето.
   
  Tzu-Wei Wu от Mackay Medical College в Тайван изследват продължителността на защитата на ваксината сред почти 9000 ученици в горния гимназиален курс, родени след м.юли 1987 (година след въвеждане на всеобщата ваксинация).

 • Пациентите с хепатит B и HBeAg сероконверсия по време на лечение може да нямат дълготраен отговор

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 23 октомври 2012
   
  Хората с хроничен вирус на хепатит В (HBV), които са постигнали сероконверсия на “е” антигена на хепатит В (HBeAg) при лечение с нуклеозидни/нуклеотидни аналози е по-вероятно да претърпят HBeAg серореверсия и реактивиране на HBV, отколко тези, които са изчистили вируса по естествен път (естествен клирънс), според едно изследване, описано в броя от ноември 15, 2012г. на Journal of Infectious Diseases.
   
  Около 10% от хората, заразени с НВV като възрастни и 90% от заразените при раждането им, развиват хроничен хепатит В, докато останалите претърпяват спонтанно изчистване на вируса без лечение. При естествения клирънс загубата на HBeAg в кръвта и развитието на анти-HBe антитела (известно като HBeAg сероконверсия) са индикация за отзвучаване на активното заболяване.
   

 • Най-важните новини на 2012

  Автор: Alan Franciscus, главен редактор
  Дата: 01 януари 2013
   
  Дойде това време от годината, когато персоналът на HCV Advocate събира топ новините на годината. Всяка година решението какво да включим в списъка става все по-трудно, което наистина е чудесно!  Тази година, по-специално, имаше толкова много важни новини за напредък при НСV, че беше трудно да се състави списъка. Първите две новини са обвързани с “първото място”. Останалата част от списъка не следва някакъв определен ред. 
  Топ новината е двупосочната връзка между резултатите от проучване на комбинацията от директно действащите антивирусни средства (DAA) (без интерферон) и препоръките на CDC (Американски центрове за контрол и превенция на заболяванията) за тестване на т.н. ‘бейби бумъри’. 
  Директно действащи антивирусни средства (DAA’s)

 • Американска асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD) 2012: Тенофовир е безопасен и ефективен за дългосрочно лечение на хепатит В с малка загуба на костна маса

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 13 ноември 2012
   
  Тенофовир (Viread) продължава да бъде безопасен и високо ефективен за лечение на хроничен хепатит В през 8-те години на проследяване, съобщиха изследователи на 63-та Годишна среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD 2012) тази седмица в Бостън. Друго проучване показа минимална загуба на костна маса по метода на FRAX сред лекуваните с тенофовир пациенти.
   
  Няколко са нуклеозидните/нуклеотидните аналози, които действат срещу вируса на хепатит В (HBV), но при дългосрочната им употреба HBV развива резистентност към по-старите лекарства като ламивудин (Epivir-HBV), което води до намаляване на трайната ефективност.
   

 • В лекарствения етикет на Telaprevir се добавя каре в черно с предупреждение за сериозен кожен обрив

  Дата: 21 декември 2012
   
  Американската агенция по храни и лекарства (FDA) обяви тази седмица, че етикетът (листовката) на протеазния инхибитор на хепатит С телапревир (Incivek) ще бъде актуализиран, за да се добави “черно каре” ("Black Box"), съдържащо предупреждение относно безопасността му, след като агенцията е получила съобщения за сериозни и потенциално фатални кожни реакции.
   
  Добавянето на директно действащи антивирусни препарати (ДДА) към пегилиран интерферон плюс рибавирин за лечение на хроничен хепатит С подобрява процентите на траен отговор и скъсява продължителността на терапията, но добавянето на ново лекарство може също да увеличи страничните ефекти.
   
  Кожният обрив е една от нежеланите лекарствени реакции, наблюдавана по-често при хората, приемали телапревир плюс пегилиран интерферон/рибавирин в пилотни клинични изпитвания. След навлизане на лекарството в реалната клинична практика са събрани повече данни за безопасността му.
   

 • Incivek (телапревир): Предупреждение за тежки обриви!

  Автор: Alan Franciscus, главен редактор
  Дата: 01 януари 2013
   
  На 19 декември 2012 година, Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) публикува съобщение за това, че Incivek (телапревир) може да предизвика сериозни кожни обриви, които могат да бъдат смъртоносни. В клиничните изпитвания, тежките обриви са наблюдавани само при 1% от участниците, но сега телапревир (в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин) се използва масово и съответно има повече случаи на хора, които са развили този обрив. Фаталните случаи са възникнали при хора, които са продължили да взимат телапревир в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин, въпреки обрива.
  Имайте предвид следното:
  При каквато и да е следа от обрив – съобщете за това веднага на лекуващия Ви лекар. Не се опитвайте самостоятелно да прецените какъв тип обрив е това или пък каква е тежестта му. Вашият лекуващ лекар ще Ви каже, ако трябва да спрете да взимате всички лекарства.

 • Резултати от изцяло пероралната комбинация на Abbott: до 99%

  Автор: Alan Franciscus, Editor-in-Chief
  Дата: 01 ноември 2012
   
  На 15 октомври 2012 г., Abbott обяви SVR12 резултатите от проучване фаза 2b на техните три директно действащи антивирусни (DAA, или ДДА) медикамента в комбинация с рибавирин - в тези проучвания не е използван интерферон. 
  Проучване “Авиатор” (пилотно проучване)
  Проучването 2b е предназначено да оцени безопасността и ефикасността на комбинация от 4 лекарства за лечение на НСV генотип 1 при терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти и при нулеви респондери (неотговорили) на предходно лечение с пегилиран интерферон и рибавирин - неотговорилите на предходно лечение са група от хора, които е най-малко вероятно да постигнат вирусно излекуване.  
  Трите DAA лекарства включват: