RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 5 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Новини

 • Пациентите с хепатит B и HBeAg сероконверсия по време на лечение може да нямат дълготраен отговор

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 23 октомври 2012
   
  Хората с хроничен вирус на хепатит В (HBV), които са постигнали сероконверсия на “е” антигена на хепатит В (HBeAg) при лечение с нуклеозидни/нуклеотидни аналози е по-вероятно да претърпят HBeAg серореверсия и реактивиране на HBV, отколко тези, които са изчистили вируса по естествен път (естествен клирънс), според едно изследване, описано в броя от ноември 15, 2012г. на Journal of Infectious Diseases.
   
  Около 10% от хората, заразени с НВV като възрастни и 90% от заразените при раждането им, развиват хроничен хепатит В, докато останалите претърпяват спонтанно изчистване на вируса без лечение. При естествения клирънс загубата на HBeAg в кръвта и развитието на анти-HBe антитела (известно като HBeAg сероконверсия) са индикация за отзвучаване на активното заболяване.
   

 • Най-важните новини на 2012

  Автор: Alan Franciscus, главен редактор
  Дата: 01 януари 2013
   
  Дойде това време от годината, когато персоналът на HCV Advocate събира топ новините на годината. Всяка година решението какво да включим в списъка става все по-трудно, което наистина е чудесно!  Тази година, по-специално, имаше толкова много важни новини за напредък при НСV, че беше трудно да се състави списъка. Първите две новини са обвързани с “първото място”. Останалата част от списъка не следва някакъв определен ред. 
  Топ новината е двупосочната връзка между резултатите от проучване на комбинацията от директно действащите антивирусни средства (DAA) (без интерферон) и препоръките на CDC (Американски центрове за контрол и превенция на заболяванията) за тестване на т.н. ‘бейби бумъри’. 
  Директно действащи антивирусни средства (DAA’s)

 • Американска асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD) 2012: Тенофовир е безопасен и ефективен за дългосрочно лечение на хепатит В с малка загуба на костна маса

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 13 ноември 2012
   
  Тенофовир (Viread) продължава да бъде безопасен и високо ефективен за лечение на хроничен хепатит В през 8-те години на проследяване, съобщиха изследователи на 63-та Годишна среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания (AASLD 2012) тази седмица в Бостън. Друго проучване показа минимална загуба на костна маса по метода на FRAX сред лекуваните с тенофовир пациенти.
   
  Няколко са нуклеозидните/нуклеотидните аналози, които действат срещу вируса на хепатит В (HBV), но при дългосрочната им употреба HBV развива резистентност към по-старите лекарства като ламивудин (Epivir-HBV), което води до намаляване на трайната ефективност.
   

 • В лекарствения етикет на Telaprevir се добавя каре в черно с предупреждение за сериозен кожен обрив

  Дата: 21 декември 2012
   
  Американската агенция по храни и лекарства (FDA) обяви тази седмица, че етикетът (листовката) на протеазния инхибитор на хепатит С телапревир (Incivek) ще бъде актуализиран, за да се добави “черно каре” ("Black Box"), съдържащо предупреждение относно безопасността му, след като агенцията е получила съобщения за сериозни и потенциално фатални кожни реакции.
   
  Добавянето на директно действащи антивирусни препарати (ДДА) към пегилиран интерферон плюс рибавирин за лечение на хроничен хепатит С подобрява процентите на траен отговор и скъсява продължителността на терапията, но добавянето на ново лекарство може също да увеличи страничните ефекти.
   
  Кожният обрив е една от нежеланите лекарствени реакции, наблюдавана по-често при хората, приемали телапревир плюс пегилиран интерферон/рибавирин в пилотни клинични изпитвания. След навлизане на лекарството в реалната клинична практика са събрани повече данни за безопасността му.
   

 • Incivek (телапревир): Предупреждение за тежки обриви!

  Автор: Alan Franciscus, главен редактор
  Дата: 01 януари 2013
   
  На 19 декември 2012 година, Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) публикува съобщение за това, че Incivek (телапревир) може да предизвика сериозни кожни обриви, които могат да бъдат смъртоносни. В клиничните изпитвания, тежките обриви са наблюдавани само при 1% от участниците, но сега телапревир (в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин) се използва масово и съответно има повече случаи на хора, които са развили този обрив. Фаталните случаи са възникнали при хора, които са продължили да взимат телапревир в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин, въпреки обрива.
  Имайте предвид следното:
  При каквато и да е следа от обрив – съобщете за това веднага на лекуващия Ви лекар. Не се опитвайте самостоятелно да прецените какъв тип обрив е това или пък каква е тежестта му. Вашият лекуващ лекар ще Ви каже, ако трябва да спрете да взимате всички лекарства.

 • Резултати от изцяло пероралната комбинация на Abbott: до 99%

  Автор: Alan Franciscus, Editor-in-Chief
  Дата: 01 ноември 2012
   
  На 15 октомври 2012 г., Abbott обяви SVR12 резултатите от проучване фаза 2b на техните три директно действащи антивирусни (DAA, или ДДА) медикамента в комбинация с рибавирин - в тези проучвания не е използван интерферон. 
  Проучване “Авиатор” (пилотно проучване)
  Проучването 2b е предназначено да оцени безопасността и ефикасността на комбинация от 4 лекарства за лечение на НСV генотип 1 при терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти и при нулеви респондери (неотговорили) на предходно лечение с пегилиран интерферон и рибавирин - неотговорилите на предходно лечение са група от хора, които е най-малко вероятно да постигнат вирусно излекуване.  
  Трите DAA лекарства включват:

 • Данни от регистър показват, че лекарствата за хепатит В изглеждат безопасни по време на бременност

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 30 октомври 2012
   
  Един анализ на данни от Регистъра на антиретровирусни бременности (Antiretroviral Pregnancy Registry) не открива доказателства използването на лекарства за лечение на хроничен хепатит В от бременни жени [включително ламивудин (Epivir) и тенофовир (Viread)] да е свързано с вродени дефекти, според доклада, публикуван в броя от ноември 2012 г. на Journal of Hepatology.
   
  Вирусът на хепатит B (HBV) може да се предаде от майката на детето по време на бременността или раждането. Лечението с антивирусни лекарства може да намали вирусния товар на HBV (и по този начин да се намали риска от предаване) но трябва да се внимава при употребата на лекарства по време на бременност, тъй като някои от тях могат да причинят проблеми, включително вродени аномалии.
   

 • Telaprevir е безопасен и ефикасен при пациенти с коинфекция с ХИВ и хепатит С

  Дата: 22 ноември 2012

  При пациентите с коинфекция с ХИВ и хепатит С, които се лекуват с тройна терапия за хепатит С, включваща и telaprevir (Incivo), вероятността за постигане на траен вирусологичен отговор, или пълно излекуване, е значително по-голяма, в сравнение с лекуваните само с пегилиран интерферон и ribavirin. Резултатите са окончателни и бяха оповестени по време на 63-та годишна конференция на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания, провела се в Бостън, САЩ в периода 9-13 ноември.

  Миналата година бе издадено разрешение за употребата на първия медикамент с директно действие срещу вируса на хепатит С, което промени изцяло подхода към лечението на това заболяване. Протеазните инхибитори, насочени срещу вируса на хепатит С (HCV) telaprevir (производство на Janssen/Vertex) и boceprevir (Victrelis, производство на Merck), бяха разрешени за употреба в Европа и САЩ за лечение на пациенти с моноинфекция с HCV. Коинфектираните с ХИВ и HCV пациенти обаче се нуждаят незабавно от по-ефикасно лечение за хепатит С, особено предвид тенденцията за по-бързо прогресиране на заболяването при тях.


 • Драстично увеличаване на честотата на рака на черния дроб при ХИВ-позитивните с вирусен хепатит

  Дата: 19 ноември 2012

  През последните десет години честотата на рака на черния дроб сред ХИВ-позитивните е нарастнала драстично, твърдят испански изследователи в електронното издание на Clinical Infectious Diseases. Във всички случаи става въпрос за коинфекция с вирусен хепатит. Прогнозата е неблагоприятна и само много малка част от пациентите получават лечение за чернодробния рак с възможност за излекуване.

  Чернодробните заболявания се превръщат във все по-важна причина за тежка заболеваемост и смъртност при ХИВ-позитивните, като става дума предимно за коинфекция с вируса на хепатит С (HCV). Изследователите от Испания решават да проверят дали честотата на хепатоцелуларния карцином (най-често срещания вид чернодробен рак при пациентите с хепатит С) нараства при пациентите с коинфекция. За целта анализират данни, събирани между 1999 и 2010 г., от 18 болници.

  Откриват 82 случая на чернодробен рак при ХИВ-позитивни пациенти. Всички са свързани с коинфекция с вирусен хепатит: 66 пациенти (81%) са коинфектирани с хепатит С; шест (7%) - коинфектирани с хепатит B; и 10 (12%) - коинфектирани с хепатит В и хепатит С.


 • ХИВ инфекцията компрометира HCV-специфичния интерферонов отговор

  Дата: 18 ноември 2012

  Изглежда че, хората, които вече са ХИВ-позитивни при заразяването с вируса на хепатит С (HCV), произвеждат по-малко цитокини, включително и естествени интерферони, които притежават действие срещу HCV, сочат резултатите от проучване, публикувано в броя от 15-ти ноември на списанието Journal of Infectious Diseases.

  Изследванията показват, че при коинфектираните с ХИВ/HCV прогресирането до чернодробно заболяване настъпва по-бързо, а отговорът към терапията с интерферон е по-слаб. Лечението с пегилиран интерферон има за цел да имитира ефекта на естествено произвежданите интерферони, като стимулира имунен отговор срещу вируса на хепатит С. Някои изследвания показват, че при пациентите, които вече са инфектирани с ХИВ, преди да се заразят с HCV (обикновено, заразяването става по-често в обратния ред), може да настъпи особено бързо прогресиране до чернодробно заболяване в резултат на хепатит С инфекцията.