RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 2 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Новини

 • Изследователи отглеждат чернодробна тъкан от плурипотентни стволови клетки

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 22 юни 2012
   
  Японски изследователи са произвели в лаборатория тъкан от индуцирани плурипотентни стволови клетки, подобна на чернодробната, която може да преработва лекарствата като човешкия черен дроб, според една презентация пред 10-та годишна среща на Международното научно дружество за изследване на стволовите клетки (International Society for Stem Cell Research) миналата седмица в Йокохама.
   
  Както е описано в Nature news report, Takanori Takebe от Yokohama City University и колегите му са отгледали тъканта in vitro, като са използвали плурипотентни стволови клетки “препрограмирани” от човешки кожни клетки.
   

 • Лечението на хепатит С, макар и да не доведе до излекуване, може да подобри фиброзата на черния дроб

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 03 юли 2012
   
  Наличието на голямо намаляване на вирусния товар на вируса на хепатит С (НСV) след започване на интерферон-базирана терапия се свързва с намаляване на възпалението на черния дроб и по-нисък риск от прогресиране на фиброзата дори и при пациенти, които не са постигнали траен вирусологичен отговор, съобщават изследователи в сигналния брой от 12 юни 2012 г. на American Journal of Gastroenterology.
   

 • Лечението на HCV и мозъкът

  Автор: Alan Franciscus
  Дата: 01 юли 2012
   
  Хората, които живеят с хепатит С, страдат от различни оплаквания, включително умора, болки в ставите/мускулите, както когнитивни (свързани с познавателната способност) проблеми, наричани обикновено “мозъчна мъгла” (лоша памет, липса на концентрация и т.н.). Тези симптоми се срещат обикновено при хора с хепатит С независимо, от тежестта на чернодробното заболяване. 
  За много хора с хепатит С когнитивните проблеми са едни от най-притеснителните симптоми, тъй като могат да повлияят на почти всяка област от живота им. Причината за “мозъчната мъгла” при хората с хепатит С не е напълно изяснена.  Някои специалисти смятат, че тя може да е причинена от имунния отговор, който изпраща клетките на имунната система да атакуват и убият вируса.

 • Ваксина срещу хепатит В осигурява защита в продължение на 25 години: проучване

  Автор: Aparna Narayanan
  Дата: 20 юни 2012
   
  (Reuters Health) - Ваксинирането за хепатит В изглежда осигурява защита срещу вируса в продължение на 25 години, което прави бустерните инжекции излишни, според едно ново проучване от Тайван.
   
  "Всеобщата ваксинация в ранна детска възраст осигурява дълготрайна защита," пише в един имейл д-р Yen-Hsuan Ni, водещ автор на проучването на Националния университет на Тайван в Тайпе.
   
  Тайван въвежда задължителната имунизация на всички бебета срещу вируса на хепатит В (HBV) през 1984 г., в отговор на изключително високите проценти на инфекцията. Хепатит B инфекцията е основна причина за рака на черния дроб, вторият най-разпространен вид рак в Тайван.
   

 • Генотипът на HBV влияе върху прогресирането на хепатит В и изхода от него

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 22 юни 2012
   
  Генотипът на вируса на хепатит B (HBV) влияе върху резултатите в дългосрочен план, включително и вирусния клирънс, според едно шведско проучване в  предварителното издание от 18 май 2012 г. на Journal of Clinical Virology. Генотип C по-специално изглежда е свързан с по-агресивна форма на болестта.
   
  Добре известно е, че генотипът е основен фактор, определящ отговора на лечението на хората с хепатит С, въпреки че не изглежда да има голямо влияние върху тежестта на заболяването. За сравнение - влиянието на генотипа при хората с хепатит В не е добре изяснено.
   
  Себастиан Малмстрьом (Sebastian Malmström) от университета на Готенбург (University of Gothenburg) и колеги разглеждат влиянието на генотипа върху дългосрочните вирусологични резултати на хроничната НВV инфекция.

 • Хроничният хепатит С увеличава повече от два пъти риска от бъбречна болест при ХИВ-позитивните пациенти

  Дата: 27 юли 2012
   
  Доловимият вирусен товар за хепатит С се свързва с повишен риск от развитие на хронична бъбречна болест при ХИВ-позитивните пациенти, твърдят европейски изследователи в електронното издание на специализираното списание AIDS.
   
  Пациентите с продължаваща репликация на вируса на хепатит С (HCV) са изложени в значително по-голяма степен на опасност от развитие на хронична бъбречна болест, в сравнение с ХИВ-позитивните пациенти, които не са инфектирани с хепатит С или които са се очистили от хепатит С. 
   
  “Наблюдавахме сходна честота на хроничната бъбречна болест при пациентите, очистили се от хепатит С, и пациентите отрицателни за анти-HCV антитела, докато при участниците с хронична хепатит С инфекция, честотата на хроничната бъбречна болест беше два пъти по-висока в сравнение с пациентите отрицателни за анти-HCV антитела”, твърдят авторите. 
   

 • Няма данни за взаимодействие между abacavir и ribavirin

  Дата: 26 юли 2012
   
  Няма данни за взаимодействие между антиретровирусния медикамент за лечение на ХИВ abacavir и средството за лечение на хепатит С ribavirin, съобщават изследователи в електронното издание на специализираното списание AIDS.
   
  По-рано бяха публикувани резултати от изследвания, според които лечението за хепатит С на ХИВ-позитивни пациенти с коинфекция с хепатит С, чиято антиретровирусна терапия съдържа abacavir (Ziagen, а също влизащ и в състава на Kivexa и Trizivir), не дава добри резултати. Смяташе се, че това се дължи на взаимодействието между abacavir и ribavirin, което води до субоптимални нива на ribavirin.
   

 • EASL (Европейска асоциация за изучаване на черния дроб): Телапревир е 100% ефективен за IL28B CC, добавянето на VX-222 преодолява неблагоприятните гени

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 23 май 2012
   
  Добавянето на телапревир (Incivek) към пегилиран интерферон и рибавирин е излекувало всички пациенти с хепатит С благоприятен модел на ген IL28B, съобщиха изследователи пред 47 Международен конгрес по проблемите на черния дроб (EASL 2012) миналия месец в Барселона. Друго изследване е установило, че добавянето на експерименталния HCV протеазен инхибитор VX-222 е повишил броя на излекуваните дори сред пациентите с неблагоприятни модели на IL28B.
   
  Появата на директно действащите антивирусни лекарства постави началото на нова ера на лечение на хроничен хепатит C. Първите два одобрени препарата [протеазните инхибитори на вируса на хепатит C (HCV) телапревир и боцепревир (Victrelis)], използвани с пегилиран интерферон/рибавирин подобриха процентите на траен вирусологичен отговор (SVR) и съкратиха продължителността на лечението на много пациенти, но няколко препарата в процес на разработка (пред завършване) изглеждат още по-мощни.
   

 • EASL (Европейска асоциация за изучаване на черния дроб): Намаляването на дозата рибавирин е ефективна за управление на анемията при пациенти, употребяващи боцепревир или телапревир

  Автор: Liz Highleyman
  Дата: 08 май 2012
   
  Намаляване на дозата на рибавирина и включването на еритропоетин са добри възможности за управление на анемията при пациенти с хепатит С, лекувани с тройна терапия с боцепревир (Victrelis), според резултатите от едно проучване, представено тази седмица на 47 Международен конгрес за черния дроб (47th International Liver Congress (EASL 2012)) в Барселона. Друго проучване, свързано с темата установи, че намаляването на рибавирина също така не понижава броя на излекуваните с телапревир (Incivek).
   
  Одобряването на първите директно действащи антивирусни средства доведе до нова ера при лечението на хроничен хепатит С. И докато много хора с нетърпение изчакват появата на терапевтични схеми (режими) без интерферон, то други се нуждаят от лечение веднага и може да имат полза от първата генерация протеазни инхибитори на  НСV (боцепревир или телапревир), добавени към пегилиран интерферон плюс рибавирин.
   

 • Корейска мумия разкрива генетични следи на хепатит В

  Автор: Press Release
  Дата: 30 май 2012
   
  Генетичен анализ на проба от черния дроб на мумифицирано дете, намерено в Корея, разкри особена древна форма на вируса на хепатит В, генотип С2, който понастоящем е широко разпространен в Югоизточна Азия, съобщават учени в May 21, 2012, advance online edition of Hepatology.
   
  Следва редактиран откъс от прессъобщението, направено от Hebrew University of Jerusalem, описващ изследването и резултатите от него.
  Корейска мумия от 16 век дава ключ към генетичния код на вируса на хепатит В