Статии

RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 1 гост онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Кои са лекарствата за лечение на хепатит С?

Версия за печат

 

Пегилиран интерферон алфа  (Pegylated Interferon Alfa)
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
PegIntron peginterferon alfa-2b одобрено Merck
Pegasys peginterferon alfa-2a одобрено Genentech
Интерферонът е протеин, произвеждан от  имунната ни система, наречен така заради способността му да ''спъва'' (interferes от англ.)  вирусната репликация. Освен това, той сигнализира  имунната система, при поява на микроогранизми, вирусни и бактериални инфекции, така че тя да може да ги разпознае и отговори. Инфектираните клетки освобождават интерферон, за да увеличат имунния отговор. Съществуват три вида интерферон- алфа, бета и гама. Интерферон алфа се използва при лечението на вирусни хепатити и някои типове рак.
       
       
Нуклеозидни аналози (Nucleoside Analogs)
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
Ribasphere                    Virazole ribavirin одобрено Genentech
Независимо, че не е ефективен за лечение на хепатит С при самостоятелно използване, ривавиринът играе важна роля при комбинираното лечение. Учените все още не са установили  как точно работи той. Доказано е, че добавянето на рибавирин към лечението с пегилиран интерферон повишава процентите на излекуване и намалява риска от релапс.
       
       
NS3/4A протеазни инхибитори (NS3/4A Protease Inhibitors (PIs))
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
Incivek telaprevir одобрено                                         (прекратява се изписването му в САЩ от 16.10.2014) Vertex
Victrelis boceprevir одобрено Merck
Olysio (Sovriad) simeprevir (TMC435) одобрено Janssen и Medivir AB
Sunvepra asunaprevir (BMS-650032) Фаза III (няма да се кандидатства за одобрение в САЩ) Bristol-Myers Squibb
n/a vaniprevir (MK-7009) Фаза III Merck
n/a ABT-450 Фаза III AbbVie
n/a grazoprevir (MK-5172) Фаза III Merck
Протеазните инхибитори (PIs) блокират протеин, който играе критична роля  в репликацията на хепатит С- те се свързват с вирусната протеаза, която отговаря за обработката на вирусните протеини. Olysio се използва при лечението на хепатит С, генотип 1, и се взима веднъж дневно. Първата генерация на протеазни инхибитори за генотип 1 (Incivek и Victrelis) се взимат по три пъти на ден. Бъдещите протеазни инхибитори вероятно ще бъдат ефективни за всички  HCV генотипове. 
       
       
Нуклеозидни и нуклеотидни NS5B полимеразни инхибитори (Nucleoside and Nucleotide NS5B Polymerase Inhibitors)
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
Sovaldi sofosbuvir (GS-7977) одобрено Gilead Sciences
n/a mericitabine (RG7128) Фаза III Roche
 Тези лекарства блокират NS5B протеина, който играе роля в репликацията на HCV и участва в създаването на копия на вирусния РНК геном. 
       
       
NS5A инхибитори (NS5A Inhibitors)
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
Daklinza daclatasvir (BMS-790052) Фаза III Bristol-Myers Squibb
n/a ledipasvir (GS-5885) Фаза III Gilead Sciences
n/a ombitasvir (ABT-267) Phase III AbbVie
n/a GS-5816 Фаза III Gilead
n/a elbasvir (MK-8742) Фаза III Merck
NS5A е HCV протеин, част от комплекса на HCV репликацията, с множество функции в жизнения цикъл на вируса. Тези инхибитори в момента се изучават в комбинация с лекарства от други класове и показват потенциал за използване като компоненти на лечения, които са свободни от интерферон и рибавирин.
       
       
Не-нуклеозидни NS5B  полимеразни инхибитори (Non-Nucleoside NS5B Polymerase Inhibitors)
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
n/a dasabuvir (ABT-333) Фаза III (подадени документи за одобрение от FDA на 21.4.201) AbbVie
n/a BMS-791325 Фаза III Bristol-Myers Squibb
n/a ABT-072 Фаза II AbbVie
Тези лекарства са активни срещу NS5B, но по различен механизъм от нуклеозид / нуклеотидните инхибитори на NS5B  описани по-горе.
       
       
Многокласови лекарствени комбинации (Multi-Class Combination Drugs)
търговско наименование генерично наименование статус фармацевтична компания
Harvoni sofosbuvir + ledipasvir                                                         (GS-7977 + GS-5885) одобрено Gilead Sciences
n/a ombitasvir (ABT-267) + ABT-450 Фаза III (подадени документи за одобрение от FDA на 21.4.2014) AbbVie
n/a asunaprevir + daclatasvir + BMS-791325 Фаза III Bristol-Myers Squibb
n/a grazoprevir + elbasvir  (MK-8742 + MK-5172) Фаза III Merck
       
Актуалност към 10.10.2014. Списъкът ще се обновява периодично.
Източник: http://www.hepmag.com/drug_list_hepatitisc.shtml