RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 0 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Чернодробна биопсия

Чернодробната биопсия е инванзивен диагностичен метод, чрез който се получава хистологичен или цитологичен материал от  черния дроб или локални огнищни процеси в него.
В зависимост от техниката на извършване и диаметъра на иглите, които се използват се различават няколко вида чернодробна биопсия – сляпа (перкутанна) чернодробна биопсия по метода на Menghini, тънкоиглена аспирационна биопсия, целенасочена биопсия по време на лапароскопия или операция, и трансюгуларна чернодробна биопсия.

Центровете за лечение на хронични вирусни хепатити в България

Дата на създаване: 07 март 2009

Дата на последно обновяване: 14 март 2016

гр. София

УМБАЛ „Александровска”


Храненето и черния дроб

         Черният дроб е вашия главен храносмилателен орган, отговарящ за регулацията и за посрещане на метаболичните нужди на тялото. Когато черния дроб получава хранителни съставки /nutrients/ от червата, той ги метаболизира* (храносмила), пакетира, съхранява и ги изпраща до органите, където те се използват като енергиен източник.


Автоимунен хепатит

Автоимунният хепатит е рядко имунорегулаторно хронично заболяване с дефект в супресорните Т лимфоцити. Приема се, че главния механизъм, по който става увреждането, е чрез реакция на собствената имунна система срещу клетките на черния дроб, вследствие на което възниква увреждане на паренхима. Това заболяване се асоциира с възпаление на черния дроб (видимо при хистологично изследване), хипергамаглобулинемия (повишено количество гама-глобулини в кръвта), и наличие на автоантитела. Това заболяване се среща по-често при жените (70% от случаите).  


Диагностика на хроничните вирусни хепатити

Търсенето на хронична HBV и HCV инфекция трябва да бъде извършено първоначално с изследване на HBsAg и anti-HCV. При HbsAg(+) откриването на IgG anti-HBc при отсъствие на IgM anti-HBc изключва остър хепатит и потвърждава хронифицирането на хепатит В. Допълнителна информация за хепатит В инфекцията може да бъде получена чрез тестове за HBeAg и HBV DNA, за да се изясни дали има активна вирусна репликация или не.