RSS и карта на сайта

Кой е онлайн

В момента има 4 гости онлайн.

Статистика

посетители след 30 март 2009

Храненето и черния дроб

         Черният дроб е вашия главен храносмилателен орган, отговарящ за регулацията и за посрещане на метаболичните нужди на тялото. Когато черния дроб получава хранителни съставки /nutrients/ от червата, той ги метаболизира* (храносмила), пакетира, съхранява и ги изпраща до органите, където те се използват като енергиен източник.


Автоимунен хепатит

Автоимунният хепатит е рядко имунорегулаторно хронично заболяване с дефект в супресорните Т лимфоцити. Приема се, че главния механизъм, по който става увреждането, е чрез реакция на собствената имунна система срещу клетките на черния дроб, вследствие на което възниква увреждане на паренхима. Това заболяване се асоциира с възпаление на черния дроб (видимо при хистологично изследване), хипергамаглобулинемия (повишено количество гама-глобулини в кръвта), и наличие на автоантитела. Това заболяване се среща по-често при жените (70% от случаите).  


Диагностика на хроничните вирусни хепатити

Търсенето на хронична HBV и HCV инфекция трябва да бъде извършено първоначално с изследване на HBsAg и anti-HCV. При HbsAg(+) откриването на IgG anti-HBc при отсъствие на IgM anti-HBc изключва остър хепатит и потвърждава хронифицирането на хепатит В. Допълнителна информация за хепатит В инфекцията може да бъде получена чрез тестове за HBeAg и HBV DNA, за да се изясни дали има активна вирусна репликация или не.

Диагностика на острите вирусни хепатити

При съмнения за наличие на остра хепатит - вирусна инфекция трябва да се направи изследване на следните хепатитни маркери - IgM anti-HAV, HBsAg, IgM anti-HBc и anti-HCV
Ако се открие IgM anti-HAV(+), това ще означава наличие на остър хепатит А.

Алкохолен хепатит

Алкохолният хепатит е възпаление на черния дроб, получено вследствие на еднократна или хронична упитреба на алкохол.