Червеното месо увеличава риска от увреждане на черния дроб при лица с хронични чернодробни заболявания