AASLD 2011 - HCV обзор

Автор: Alan Franciscus, Editor-in-Chief
Дата: 1 декември 2011
 
 
Срещата на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания 2011 е важно събитие за пациентите с хронична инфекция с вируса на хепатит C (HCV) и други заболявания на черния дроб. Тази година Alan Franciscus (AF) и Lucinda K. Porter, RN (LKP) ни представят най-важното от някои презентации и постери.
 
Важна забележка: Резултатите от научните изследвания, представени тук, са събрани от постери, презентации и резюмета на конференцията. Те представляват част от историята, особено представените данни за текущите лекарства за НСV, както и лекарствата за хепатит С, които са в процес на разработка. Много са факторите, които влияят върху резултатите от лечението; ето, например, само някои от тях: брой на пациентите в проучването, демографските данни на пациента (генотип, включително и подтипове, възраст, плацебо срещу отворено проучване, етнически произход и т.н.). Освен ако и докато тези проучвания не са публикувани в някое рецензирано списание, то данните и заключенията се смятат за предварителни.
 
За повече информация относно тези и други презентации, кликнете тук.
 
Съкращения: TID (три пъти дневно); BID (два пъти дневно); QD (веднъж дневно); Пегилиран интерферон (PEG); рибавирин (RBV); GT (генотип); RVR (бърз вирусологичен отговор).
 
Лекарства в процес на разработка: Директно действащи антивирусни (DAA’s)
 
Програма #34: Веднъж дневно PSI-7977 плюс RBV: Не се изисква пегилиран интерферон - алфа за пълен бърз вирусологичен отговор при терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти с HCV GT2 или GT3.
 
Водещ автор: Edward Gane, и др.
 
Клинично развитие: Проучванията, Фаза 3 на PSI-7977 ще започнат в края на 2011 или в началото на 2012. PSI-7977 (QD) е HCV полимеразен инхибитор.
 
Резултати и заключение: Това е проучване на 40 пациенти с генотипове 2/3, при което се използва PSI-7977 (нуклеотиден аналог) с рибавирин с и без пегинтерферон. Това е сложен проучвателен замисъл, използващ тестване на IL28B, и разпределяне в различни терапевтични групи на базата на тези резултати. Всички 10 пациенти в групата, получавала PSI-7977/RBV без пегинтерферон, са постигнали RVR до 4-та седмица, без данни за резистентност. Резултатите за SVR12 установяват 100% излекуване във всички терапевтични групи, включително и групите без интерферон.
 
Редакционен коментар: Това е малко проучване с междинни данни, затова не е разумно да се правят изводи на този етап. И все пак това бе една от най-обсъжданите презентации на Срещата по проблемите на черния дроб и е трудно да не се вълнуваме от нея, особено ако разгледаме следващото резюме (#225). (LKP)
**************
 
...
 
Целият обзор може да бъде прочетен в секцията "Обзор на научните публикации": HCV обзор от AASLD 2011 – декември 2011
 
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C