AASLD 2013: Вирусният хепатит е водеща причина за смърт в световен мащаб

Автор: Liz Highleyman
Дата: 08 ноември 2013
 
Проучването на глобална тежест на заболяванията 2010 (Global Burden of Disease Study) – първото, което включва основните причини за случаите на смърт, дължащи се на цироза и рак на черния дроб – определя хроничния вирусен хепатит като една от водещите причини за смъртност в световен мащаб, според една презентация тази седмица на 64-та Среща по проблемите на черния дроб на AASLD във Вашингтон. Около 45% от случаите на чернодробен рак и 30% от тези на цироза са свързани с хроничен хепатит В, който е ендемичен в голяма част от Азия и Африка, докато хроничният хепатит С и алкохолът по отделно са отговорни за около 25% от смъртните случаи.
По-долу следва редактирана извадка от прессъобщение, публикувано от Американската асоциация за изучаване на  чернодробните заболявания (AASLD) с по-подробно описание на констатациите.
 
 
Оценяване на глобалната и регионална тежест на чернодробните заболявания
 
3 ноември, 2013 – Изследователи от Австралия представиха свои изследвания за основните причини за смъртните случаи от рак на черния дроб и цироза на Годишната среща на Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания, като стигат до заключението, че тези две заболявания водят до 1.75 милиона смъртни случаи всяка година. Две трети от тези смъртни случаи се причиняват от вирусен хепатит. "Ако се отчетат заедно смъртните случаи от хепатит В и С, казва Benjamin Cowie, MBBS, PhD, FRACP, " Проучването на глобална тежест на заболяванията (GBD) 2010 оценява, че приблизително 1.3 милиона души са загубили живота си от тези инфекции, което е сравнимо със съответната тежест на ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария."
 
Това е първото проучване, което категоризира смъртните случаи, дължащи се на вирусен хепатит, алкохол и други причини за цироза и чернодробен рак поотделно. "Това позволява да се изследва специфичната смъртност, свързана с всяко състояние, което очевидно има голямо значение когато се разглеждат интервенции за справяне с последиците от чернодробните заболявания за населението в дадени страни или региони, както и в световен мащаб," казва Dr. Cowie.
 
Съгласно изследването, водеща причина за смъртност при хората е хронично чернодробно заболяване. Хепатит В и С са отговорни за 71 процента от смъртните случаи от чернодробен рак и 58 процента от смъртните случаи от цироза, докато алкохолът е отговорен за 25 процента от всички смъртни случаи, причинени от чернодробен рак и цироза. Жертвите на хепатит В и С са различни в зависимост от региона, като хепатит С причинява по-голям брой смъртни случаи в САЩ и Западна Европа, а хепатит В причинява повече смъртни случаи в Китай и Индия.
 
В допълнение към препоръката да бъде даден по-голям приоритет на вирусния хепатит в световен мащаб, регионалните различия в преобладаващите причини за хроничните заболявания на черния дроб -- хепатит B, хепатит C и злоупотреба с алкохол – подтикнаха авторите на изследването да препоръчат реакциите за превенция да бъдат специфични според регионалните нужди.
 
"Мисля, че има ясни доказателства, че в много страни, а и на световно ниво, политическите реакции, както и тези на общественото здравеопазване, на хроничните чернодробни заболявания не са съизмерими с тежестта на заболяванията. Това важи особено за хроничния вирусен хепатит," казва Dr. Cowie. "В Австралия, например, ракът на черния дроб понастоящем е най-бързо нарастващата причина за смърт от рак – предимно в резултат от вирусен хепатит – а по-малко от 5% от хората, които живеят с хроничен вирусен хепатит, са подложени на лечение в момента."
 
"Данните от GBD 2010 подсказват, че насочване на вниманието към глобалната тежест на чернодробните заболявания, особено към хроничния вирусен хепатит, ще бъде решителна стъпка към преодоляване на една основна причина за иначе предотвратими смъртни случаи в световен мащаб," заключава Dr. Cowie.
 
GBD 2010 е най-новата версия на изследването, финансирана от фондацията Бил и Мелинда Гейтс и координирана от Института за показатели и оценка на здравеопазването (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)) към Университета на Вашингтон. GBD е подробна регионална и глобална оценка на смъртност и инвалидност от социално-значими заболявания, наранявания и рискови фактори. Изследването е плод на колективните усилия на стотици експерти от цял свят. Изследването е публикувано и може да бъде намерено на интернет страницата на IHME:  www.healthmetricsandevaluation.org/gbd.
 
 
За AASLD
AASLD е водеща медицинска организация за популяризиране на науката хепатология и нейните практики. Основана от лекари в 1950 година, виждането на AASLD е да се предотвратят и лекуват заболяванията на черния дроб. Тазгодишната Среща по проблемите на черния дроб, състояла се във Вашингтон от 2-5 ноември, събра на едно място повече от 9,000 изследователи от 55 страни.
 
 
Референция
BC Cowie and JH MacLachlan. The global burden of liver disease attributable to hepatitis B, hepatitis C, and alcohol: increasing mortality, differing causes.64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2013). Washington, DC, November 1-5, 2013. Abstract23.