архивна статия: Актуални разработвани HCV лекарства - ноември 2016

архивна статия-потенциално неактуална информация

 Лекарства - месечен бюлетин към сайта на HCV Advocate
 
В нашия бюлетин (http://hcvadvocate.org/publications/newsletter/2016-2), както и в блога ни (http://hepatitisc.hcvadvocate.org/) има по-подробна информация за лекарствата, които се разработват. Ако ви интересуват клиничните изпитвания, посетете Наръчник за клинични изпитвания на HCV Advocate (http://hcvclinical.hcvadvocate.org), където ще намерите списък с тези от тях, които в момента набират участници.
 
Актуалност ноември 2016 г.
 
AbbVie: генотип (и): 1, 2, 3, 4, 5, 6 (пангенотипно):
Генотип 1 – изпитване във Фаза 2:
Информация от Международния чернодробен конгрес 2016: терапия с ABT-493 (протеазен инхибитор) и ABT-530 (NS5A инхибитор), разработена от AbbVie, която се прилага веднъж на ден.
Пациенти без цироза, период на лечение - 8 седмици:
• Генотип 1: 85% са наивни;
15% са лекувани с пегилиран интерферон (PEG)/ рибавирин (RBV), процент на излекуване—97% (33 от 34 пациенти)
• Генотип 2: 87% са наивни:
13% са лекувани с PEG/RBV: процент на излекуване—98% (53 от 54 пациенти)
• Генотип 3: 100% са наивни: процент на излекуване—97% (28 от 29 пациенти)
Период на лечение - 12 седмици:
Наивни пациенти с цироза, генотип 3 – процент на излекуване —100% (24 от 24 пациенти)
Наивни пациенти без цироза (85%), PEG/RBV (15%); генотип 4 (22 пациента), генотип 5 (1 пациент), генотип 6 (11 пациента) — процент на излекуване—100% (34 от 34 пациента).
Извод: процентът на излекувани с тази терапия е между 97% и 100%. Към момента се намира в изпитание във Фаза 3.
 
Gilead : софосбувир, велпатасвир и воксилапревир (GS-9857)
Генотип(и) 1,2,3,4,6, (пангенотипно)
Gilead оповести резултатите от четири изпитвания във Фаза 3 (POLARIS) на тройната комбинация на софосбувир (полимеразен инхибитор), велпатасвир (NS5A инхибитор) и воксилапревир (протеазен инхибитор). Изпитването включва 1056 пациента, които получават тройната терапия от софосбувир (SOF), велпатасвир (VEL) и воксилапревир (VOX). От тях 611 са наивни към терапия, а 455 са лекувани вече.
Забележка: По-долу посочвам единствено резултатите от тройната терапия – ще видите, че процентите и числата обхващат всички лекувани пациенти.
Страничните ефекти на групите, на която се дава плацебо (захарни хапчета), групата, която бива лекувана със софосбувир и велпатасвир и групата, която получава софосбувир, велпатасвир и воксилапревир, са подобни. Най-честите странични ефекти са главоболие, умора, диария и гадене. Само един пациент в цялото изпитване прекъсна терапията поради страничните ефекти. Комбинацията получи името „Революционна терапия” от Службата по храните и лекарствата на САЩ за пациенти с HCV генотип 1, които не са отговорили на предишно лечение, съдържащо NS5A инхибитор. Очаква се компанията да кандидатства пред Службата по храните и лекарствата за одобрение за продажбата на тази тройна комбинация на пазара през четвъртото тримесечие на 2016 г.
 
Janssen (Achillion/Alios): генотип(и) 1,2,3,4,5,6 (пангенотипни)
Генотип 1 – Фаза 1:
В едно малко изпитване на саматасвир беше установено, че препаратът е безопасен и има антивирусни свойства срещу генотипи 1, 2, 3 и 4. В момента тече изпитване от фаза 2 на саматасвир плюс Olysio (симепревир) при наивни пациенти с генотип 1б или 4.
Генотип 1 – Фаза 2a
Janssen (Алиос Фарма) инициира изпитване на AL-335, одаласвир и симепревир за лечение на наивни пациенти с HCV генотип 1. Ще се проведе с 60 пациенти, разделени в три групи на лечение, които ще се лекуват в продължение на 4, 6 или 8 седмици.
• Генотип 1 – Фаза 2:
ACH-3422, одаласвир (ACH-3102) и совапревир са в изпитвания с различни комбинации. Наскоро компанията Johnson& Johnson Innovation – JJDC, INC (Janssen) инвестира в Achillion за съдействие в разработката и разпространението.
• Генотип 1 –Фаза 2:
Одаласвир и софосбувир (използван като заместващо лекарство) за лечение на пациенти с генотип 1 в продължение на 6 седмици – терапията постигна 100% (12 от 12 пациента) ниво на излекуване. Заместващо лекарство е такова, което се използва вместо друго лекарство. Софосбувир е протеазен инхибитор, затова се допуска, че одаласвир плюс полимеразен инхибитор, който в момента се разработва от компанията Achillion, ще доведе до подобни нива на излекуване.
• Генотип 1 до 6 – Фаза 2б:
Одаласвир, AL-335, и симепревир се прилага при наивни и лекувани пациенти със и без цироза. Изпитването ще обхване 400 в продължение на 6 или 8 седмици. В проучването ще има 4 групи с различни комбинации на лекарствата. Изпитването започна през м. юни 2016 г. и ще приключи през м. юли 2017 г.
 
Merck Генотип (и) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (пангенотипно)
• Фаза 2 – Проучването трябваше са оцени безопасността и ефикасността на изцяло перорална терапия. Изследването обхвана 3 различни групи, които включваха наивни към лечение пациенти без цироза. Популацията на пациентите се състоеше от 93 пациенти с генотип 1, 61 пациенти с генотип 2 и 86 пациенти с генотип 3. Лечението продължи 8 седмици. Всички групи получиха MK-3682 (300 мг или 450 мг), комбиниран с гразопревир/елбасвир или гразопревир/MK-8408. 24% от пациентите с генотип 1 имаха резистентни варианти (RAVs): 59% имаха резистентен вариант NS3 (протеазен), а 21% имаха резистентен вариант NS5B (полимеразен). Общите нива на излекуване бяха от 91 до 100% в групите на генотип 1; от 60 до 94% в генотип 2 и от 86 до 91% в генотип 3. Лекарствата се понесоха добре и нямаше прекъсване на лечението.
Част Б от C-CREST 1 и 2 ще оцени коя е най-ефективната доза за лечение на случаите с предишно неуспешно лечение, пациентите с цироза и лечението на пациенти с коинфекция с HIV/HCV.
Извод: Най-ефективната доза води до ниво на излекуване в порядъка между 90 и 100%.
 
Regulus Генотип(и) 1, 2, 3, 4, 6
Проучването включва 79 пациенти с генотип 1 и 4, наивни към лечение. RG-101 е GalNAc-свързан анти-miR препарат, чиято цел е miR-122, фактор за инфекцията с HCV. То е лекарство, което се инжектира в Ден 1 и Ден 29 плюс 4 седмици прием на ДДАС по веднъж на ден – Harvoni (27 пациенти), Olysio (27 пациенти), Daklinza (25 пациенти).
Компанията Regulus излезе със съобщение за пресата на 7 юни 2016 г., в което се казва, че в рамките на 24 седмици от пост-лечебния период още 4 пациента са получили релапс. Клиничното проучване е спряно поради мерки за безопасност.