архивна статия: По-интересните новини за хепатит В – декември 2015

архивна статия-потенциално неактуална информация

 
ARC-520- многообещаващи новини за пациентите с хроничен хепатит В
 
 
Акциите на Arrowhead Research Corp (NASDAQ:ARWR) се повишиха тази сутрин, след като компанията съобщи обещаващи резултати относно тяхното лекарство за лечение на хепатит В ARC-520. ARC-520, когато се дава самостоятелно, изглежда е много ефективно при лечение на заразени с вируса шимпанзета-7 от 9 шимпанзета са имали признаци на имунна реактивация (78%).
Изпълнителният директор Christopher Anzalone, Ph.D. казва “Вирусът на хепатит В кара инфектираните клетки да произвеждат няколко протеина, които супресират (подтискат) имунната система, а без имунен контрол се развива хронична инфекция. Нашата цел е ARC-520 да редуцира производството на тези протеини, а от там и да се позволи на имунната система да се възстанови. Ние доказахме, че това е възможно, и то не при 1 или 2 шимпанзета, а при 7 от 9, което е голямо постижение. ARC-520 освен, че редуцира протеините, повишава и нивата на Т-клетъчните серумни цитокини, което е силно доказателство, че имунната система се „събужда“ и може да доведе до реално излекуване. Тези данни са окуражаващи, особено ако ги вземете предвид с данните, които имаме от изпитвания с хора. Миналият месец по време на AASLD съобщихте резултатите от Фаза 2а, които показаха, че ARC-520 може драматично да редуцира е-antigen, s-antigen при хора след само една доза. По време на настоящата Фаза 2b, ние изучаваме ARC-520 като монотерапия, и в комбинация с други лекарства, за да открием режим, която ще доведе до реално излекуване.“
 
 
 
Нивата на витамин Д сред пациентите с хроничен хепатит В
 
 
Нивата на витамин Д при пациенти с нелекувана хронична инфекция с хепатит В, са изключително ниски; въпреки това, те не са отговорни за резултатите от една евентуална терапия.
Henry Lik-Yuen Chan, MD от Китайския университет в Хонг Конг „Доколкото знаем, това е най-големият анализ на нивата на витамин Д сред пациенти с хронична инфекция с HBV. Анализът сравнява данните от 139 точки в Европа, Азия, Северна Америка, Австралия и Индия“. Изследователите са избрали на свободен принцип 740 пациента, които са били на лечение с тенофовир с пегилиран интерферон алфа 2а за 48 седмици; тенофовир с пегилиран интерферон алфа 2а за 16 седмици + 32 седмици само на тенофовир; пегилиран интерферон алфа 2а за 48 седмици или тенофовир за 120 седмици. Целта е да се изследват факторите, които влияят на нивата на витамин Д при 48 седмично лечение. Като недостатъчни, са определени нива по-високи от 20ng/mL и под 31 ng/mL, а като дефицитни-под 20 ng/mL.
Резултати: 7% от пациентите са били с нормални нива на витамид Д, 35% са имали недостиг, а 58% са били с дефицит, от общо 737 пациента. Анализирано е, че ниските нива на витамин Д се асоциират с по-млада възраст, по-ниски нива на пикочната киселина, позитивен HBeAg, по-ниски нива на калций, при взимане на кръвна проба есента или зимата, и генотип D. По-високите нива на витамин Д се асоциират с ниска виремия и нормални нива на АЛТ.
„Въпреки, че нивата на витамин Д при вирусологично лечение бяха засегнати от различни клинични и вирусологични фактори в това проучване, дали ниското ниво на витамид Д е отговорно за неуспеха на имунната система да се справи с хепатит В, е обект на по-нататъшни проучвания“, заключават учените.
 
 
 
Ново лечение за хроничен хепатит В налично в Куба
 
 
ABIVAX и Центърът за генетично инженерство и биотехнолигии (CIGB) съобщиха, че Кубинските регулаторни власти са дали първоначално маркетинг одобрение на тяхната разработка ABX203 – първата по рода си ваксина за лечение на хроничен хепатит В.
„Имунният отговор на пациенти, лекувани с ABX203 по време на клинични изпитвания, ясно показва, че терапевтичната ваксина спомага на имунната система да превъзмогне своята „парализа“, която е типична за хроничната форма на заболяването“, според  Gerardo Guillen, PhD,  директор на отделът за Биомедицински изследвания в CIGB, Хавана. “ Предишните проучвания с ABX203 предоставиха клинични доказателства за успеваемостта на терапевтичната ваксинация за HVB. ABX203 демонстрира уникален постоянен ефект, който е постигнат за по-кратко време и има по-добра поносимост от пегилирания интерферон (PEG-IFNα). С други думи, данните сочат че ABX203 може би има значителни терапевтични предимства пред останалите стандартни режими за лечение на хроничен хепатит В.“
 
 
ABX203 е разработена под формата на назален спрей и на разтвор за инжектиране, с цел да неутрализира серумните повърхностни антигени ( HBsAg ) и да постигне силен клетъчен отговор, обикновено слаб при пациенти с хронична инфекция. Ваксината съдържа 2 рекомбинантни протеина от вируса— повърхностния антиген (HBsAg)  и нуклеокапсидния (коров) антиген (HBcAg).
ABIVAX държат правата за клинични разработки и комерсиално използване на ABX203 в над 80 държави в Азия, Европа и Африка. Лицензът е даден от CIGB след серия от клинични проучвания, при които са доказани антивирусният ефект и добрата поносимост на ваксината. Новото лечение предоставя продължителна ефикасност, по-лесно и по-кратко лечение, в сравнение с пегирания интерферон.
“Ние сме доволни от първото маркетинг одобрение на ABX203. То е от изключително значение за  CIGB и ABIVAX, но най-вече за хората, страдащи от хроничен хепатит В. Нашата цел е да направим това лечение достъпно за милиони пациенти по света, които към настоящия момент се нуждат от ежедневен контрол над тази опустошителна болест“ казва Hartmut Ehrlich, MD, главният изпълнителен директор на ABIVAX.
CIGB имат в историята си и успешна ваксина за предпазване от хепатит В, регистрирана в над 50 държави. В момента ABX203 преминава Фаза 2b/3 клинично изпитване-рандомизирано, контролирано, сляпо, на 276 пациенти от болнични центрове в Австралия, Нова Зеландия, Тайван, Конг Конг, Тайланд, Сингапур и Южна Корея. Едната група пациенти получава ABX2013 в комбинация със стандартни нуклеотидни аналози, докато контролната група получава само нуклеотиди. Целта е вирусен товар по-малък от 40 IU / мл след 24 седмици лечение, а резултатите се очаква да бъдат съобщени в края на 2016 г. По-голямата част от пациентите с хроничен хепатит живеят в страни от Азия и Тихоокеанския регион.