Брошура с всичко най-важно за хепатит С

Снимка
Brochure face

В актуализираното през 2019 г. издание на брошурата ще намерите структурирана информация относно хепатит С, начините на диагностика, лечение, както и административната процедура за получаване на безплатни медикаменти от Национална Здравноосигурителна Каса.

https://www.hepactive.org/sites/default/files/2019-06/hepactive_hcv_brochure_2019.pdf