Брошура с всичко най-важно за хепатит В

Снимка
хепатит В

В наскоро издадената брошура ще намерите структурирана информация относно хепатит В, начините на диагностика, лечение, както и административната процедура за получаване на безплатни медикаменти от Национална Здравноосигурителна Каса.

https://www.hepactive.org/sites/default/files/2019-02/hbv_brochure_final.pdf