EASL 2011 – Лекарства за лечение на HCV в процес на разработка, представени на конференцията

Автор: Lucinda K. Porter, Alan Franciscus
Дата: 1 май 2011
 
Анотация: Проучване ESSENTIAL - Приемът един път дневно на Alisporivir (DEB025) плюс Peg-IFN-алфа-2A/рибавирин води до изключителен траен вирусологичен отговор (SVR24) при терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти с хроничен хепатит С, генотип 1 - R Flisiak, JM Pawlotsky, R Crabbe, и др.
Източник: Европейска асоциация за изучаване на черния дроб [European Association for the Study of the Liver (EASL)], 46-та Годишна среща, 30 март –3 април, 2011, резюме 190
 
Алиспоривир [Alisporivir (DEB025)] е циклофилин инхибитор, който възпрепятства репликацията на НСV, и в това проучване е приеман перорално два пъти дневно. Това рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, фаза ІІ, на 288 терапевтично-наивни пациенти с НСV генотип 1, има четири групи.
 
  • Плацебо плюс PegIFN/RBV в продължение на 48 седмици (73 пациенти)
  • Alisporivir плюс PegIFN/RBV в продължение на 48 седмици (72 пациенти)
  • Alisporivir плюс PegIFN/RBV в продължение на 24 седмици (72 пациенти)
  • Водена от отговора терапия, при която се употребяват alisporivir плюс PegIFN/RBV в продължение на 24 или 48 седмици – пациентите с RVR са прекратили лечението на 24-та седмица (71 души)
 
Заключение: 76% от пациентите, приемали  alisporivir, постигат SVR в сравнение с 55% от приемалите плацебо плюс PegIFN/RBV. Пациентите в 24-седмичната група  с alisporivir плюс PegIFN/RBV имат резултати, сходни с тези на 48-седмичната група на PegIFN/RBV (53% срещу 55%). Пациентите с неблагоприятна генна структура, IL28B, е два пъти по-вероятно да отговорят на alisporivir плюс PegIFN/RBV отколкото на стандартна терапия. Водената от отговора група, използвала alisporivir плюс PegIFN/RBV има 69%. Като цяло, alisporivir има добра поносимост, с леко, обратимо увеличение на повишения билирубин, а лекарствената му резистентност е ниска.
 
Редакционен коментар: Въпреки че това проучване не “блести” с нещо повече от останалите, които обобщих, то заслужава да бъде споменато. Първо, това лекарство не е протеазен или полимеразен инхибитор, така че с него се разширява избора ни на оръжия за борба с HCV. Второ, резултатите (числата) са добри. Би било интересно да видим какво ще стане след като учените се позанимават с възможностите как да се използва това лекарство. (LKP) 
 
...
 
Целият обзор може да бъде прочетен в секцията "Обзор на научните публикации": HCV обзор от EASL 2011 – май 2011
 
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C