HBV Journal – февруари 2015

HBV Journal – февруари 2015
Автор: Christine Kukka
Дата: февруари 2015
 
 
При една трета от HBeAg- жени се появява флеър, след като родят
 
 
При близо 1/3 от HBV инфектираните жени се появява увреждащ черния дроб флеър, до 6 м. след като родят, според изследване, публикувано в януарския брой на World Journal of Gastroenterology.
Гръцки лекари са проследили 27 пациентки с HBeAg „-“ по време на тяхната бременност, до няколко години след това. Те са изследвали нивата на алат (които се покачват при умиране на чернодробни клетки) и HBV DNA на всеки 3 м през първата година след раждането, след което на всеки 6 м.
При 8 от 27 жени се е наблюдавал флеър (изостряне на инфекцията) в рамките на 6 м. след като са родили. Жени, при които вирусното натоварване е било над 10 000IU/mL по време на бременността, са били в повишен риск от флеъри. Този риск е бил среден при жени с вирусен товар над 2 ,000 IU/mL. Тъй като тези жени са били HBeAg негативни, техният вирусен товар е по-нисък, отколкото при жени, които са HBe позитивни.
Експертите са заключили, че HBeAg „-‘’ пациентки, с виремия около 10 000 IU/mL са в повишен риск от реактивация на заболяването, след като родят. Вирусното натоварване е много по-акуратен предиктор при кои жени може да се очаква подобно усложнение, отколкото наблюдаването на алат по време на бременността.
 
 
Имунизацията при новородените е ефективно средство за превенция
 
 
Имунизирането срещу хепатит В при новородените понижава риска от заразяване и развитие на чернодробен рак, и е далеч по-ефективно, отколкото имунизирането на  10-14 годишни деца, съгласно доклад публикуван в journal PLOS Medicine.
Проучването обхваща 17 204 новородени в провинциалните части на Китай, които са имунизирани при раждане, и други 17 395, които не са били имунизирани, в периода 1996 г. и 2012 г.
Учените са проучили децата два пъти-веднъж през периода 1996-2000 г. и отново между 2008-2012 г., за хепатит В, свързани чернодробни болести или рак.
 
Резултатите:
- чернодробният рак е с 84% по-нисък във ваксинираната група
- нивата на смъртност, причинена от чернодробно заболяване е 70% по-ниска във ваксинираната група
- бебешкият фулминантен (остър) хепатит е с 69% по-нисък сред ваксинираните деца
 
Две трети от децата във втората група са били ваксинирани между 10-14 годишна възраст, което е знак, че късната ваксинация не е ефективна. Само 21% от по-големите деца са били защитени срещу хепатит В чрез ваксина, в сравнение с 72% от новородените, ваксинирани при раждането си.
 
 
Експертите алармират: Не отлагайте лечението при пациенти с генотип С
 
 
Настоящите медицински ръководства препоръчват лекарите да изчакат от 3 до 6 м. преди да предпишат антивирусни препарати на пациенти с високи нива на алат, което показва чернодробно увреждане.
Отлагането е с оглед на това, че понякога спонтанно възниква HBeAg сероконверсия (загуба на HBeAg и развитие на „е‘‘ антитела) докато има такъв възпалителен процес. Въпреки това, ново проучване, публикувано през декември 2014 г. в journal Clinical and Molecular Hepatology открива, че такава сероконверсия е малко вероятно да се случи при пациенти с генотип С. Експертите съветват лечението при тези пациенти да започне веднага, за да се избегне допълнително чернодробно увреждане. Изследователи от Южна Корея са проследили 90 HBeAg „+“ пациенти със завишени нива на алат в продължение на 6 м, без да ги лекуват. През това време, само един пациент е развил спонтанна HBeAg сероконверсия. Междувременно, половината от пациентите са се влошили, като при един от пациентите се е наложила трансплантация в следствие на чернодробна недостатъчност.
Вместо да се чака, учените отбелязват: „ Трябва да се обмисли незабавно лечение, особено при пациенти с високи нива на алат и виремия, които идват от ендемични райони с генотип С“.
 
 
Ако бъдат започнати навреме, антивирусните препарати подобряват състоянието на пациентите с цироза
 
 
Ново проучване открива, че антивирусното лечение удължава преживяемостта и подобрява състоянието на черния дроб, дори и при пациенти с тежко чернодробно увреждане (декомпресирана цироза), които чакат за чернодробна трансплантация.
Проучване в Япония, описано в януарския брой на Hepatology, намира, че антивирусната терапия подобрява 5 годишната преживяемост, при 49.1% от пациентите HBeAg изчезва и се развиват „е“ антитела; а 33.9% от пациентите, чакащи за чернодробна трансплантация напускат листите на чакащите, тъй като състоянието им е подобрено и не се нуждаят повече от нея. Проучването е проследило 707 пациента с декомпенсирана цироза, от които 284 не са лекувани, и 423 пациента лекувани с антивирусни препарати. Независимо от увреденото състояние на черния дроб и лошите прогнози, пациентите на лечение са се нуждаели от по-малко трансплантации и 59.7% са надживели предполагаемият срок от 5 години, в сравнение с 46% от нелекуваните пациенти. Пациентите лекувани навреме с антивирусни препарати са имали по-добри резултати, в сравнение с тези, при които лечението е било забавено.
„Антивирусната терапия значително изменя естественото развитие на декомпенсираната цироза, подобрява чернодробната функция и повишава преживяемостта…..Резултатите показват необходимостта от незабавно антивирусно лечение при пациенти, чакащи за трансплантация“, заключават учените.
 
 
Ентекавир е ефективен при изчистване на HBV cccDNA от чернодробните клетки
 
 
Статия в World Journal of Gastroenterology съобщава, че антивирусният препарат Entecavir е по-ефективен в сравнение с ламивудин при изчистване на ковалентно затворената циркулираща HBV DNA (cccDNA)–вирусната „семка“ която упорито се вгражда в чернодробната клетка, възпроизвеждайки нови вируси.
cccDNA може да остане в чернодробните клетки с години, дори ако интерфероновото или антивирусното лечение успее да изчисти вируса от кръвния поток. Доскоро изследователите предполагаха, че cccDNA изчезва само след като индивидуално заразените чернодробни клетки биват убити от имунната система.
В това проучване, изследователите се измерили cccDNA в клетките на HBeAg „+“ преди и след проведено лечение. Те са лекували 159 пациента с ентекавир (0.5 mg дневно) и 146 с ламивудин (100 mg дневно). След 48 седмици, ентекавир значително редуцира cccDNA в чернодробните клетки, доказано с биопсия, в сравнение с резултатите, постигнали от ламивудин. Ентекавир също така е по-ефективен при супресия на вирусното натоварване и подобряване състоянието на черния дроб.
„ 48- седмици лечение с ентекавир значително редуцират cccDNA, но може би ще бъде нужна дългосрочна терапия за пълното унищожаване на cccDNA" , заключават учените.
 
 
Напредналата възраст и отслабената имунна система могат да реактивират хепатит В
 
 
Докторите знаят, че ако имунната система се отслаби в следствие на химиотерапия, това може да реактивира хепатит В, но нова информация показва, че и по-напредналата възраст или придружаващите заболявания също могат да играят роля в това. Съгласно изследване, публикувано през януари в Journal of Medical Virology, двама възрастни мъже са имали спонтанна реактивация на изкараната от тях инфекция, независимо че единият дори е имал anti-HBsAg (индикация за изчистване от вируса). Първият случай е 73 годишен мъж, опериран през 2008 г. , anti-HBsAg “+”. През 2009 г. получава реактивация (поява на HBsAg, HBeAg,високи нива на HBV DNA, високи нива на алат), поради отслабената имунна система. Вторият случай е на 76 годишен мъж, който е опериран от рак на хранопровода през 2002 г, диагностициран с диабет през 2009 г. По това време е бил отрицателен за HBsAg. През септември 2012 г. преди операция поради реактивация на рака, дава положителен резултат за хепатит В. В последвалите месеци, вирусното ниво се покачва поради слабата имунна система.
„Възрастта, стресът около операции и усложненията от други болести, асоциирани с компрометирана имунна система като рак, артериосклероза и диабет могат да причинят спонтанна HBV реактивация.“
 
 
Проучване показва неспособността на лекари адекватно да тестват за чернодробен рак
 
 
Проучване сред 177 лекари от три академични центъра, спонсорирано от Cleveland Clinic Foundation, показва че повечето от тях разчитат на ненадеждния кръвен тест алфа фетопротеин (AFP), когато скринират за чернодробен рак, вместо да използват по-точните ултразвуци. Настоящите медицински ръководства препоръчват използването на ултразвук или образна диагностика при пациенти в повишен риск от чернодробен рак, включително тези с HBV и цироза. Ултразвукът има 65%-80% чувствителност за идентифициране на тумори, в зависимост от човека, който провежда изследването. Затлъстяването и цирозата често могат да образуват тумори или лезии, трудни за откриване. AFP се изпълнява чрез кръвна проба, като резултатите над горна граница могат да покажат наличие на рак. Въпреки това, акурантността му е по-ниска от 60%-те процента на ултразвука, а при някои популации този процент може да намалее още повече. Въпреки препоръките на медицинските ръководства, все още много лекари предпочитат да използват като маркер AFP, вместо ултразвук.
От лекарите, изследващи на всеки 6 м. своите пациенти с хепатит В или цироза, за чернодробен рак, 35% използват AFP и само 22% използват ултразвук и образна диагностика. „Освен това, 22 лекари (12.4%) не са тествали AFP изобщо, а други 33 (18.6%) никога не са използвали образна диагностика за тестване за чернодробен рак“, пишат изследователите.
„Мнозинството от участващите лекари тестват високорисковите си пациенти“, заключават те, но „Най-надеждният метод за скрининг (образният) не е възприет от повечето лекари и те разчитат основно на AFP".
 
 
Проучване открива, че контейнерите за отпадъци крият висок риск от заразяване с хепатит В
 
 
Предполага се, че пациентите изхвърлят употребяваните игли и друго инжекционно оборудване в специални здрави кутии, но много от тях не го правят, излагайки хората, които събират битови отпадъци, на голям риск от инцидентно убождане и заразяване с кръвно преносими болести. Скорошно проучване в Атина, Гърция, е открило, че 15% от работниците, които събират боклук, са били изложени на заразяване с хепатит В, докато при други работници този процент е едва 2.5. Изследователите са тествали 50 от тези служители, които често са докладвали, че са били изложени на риск от убождане с игли, докато са ги събирали, и 50 служители, работещи в офиси, които не са били изложени по подобен риск от заразяване. В това проучване, един човек е дал и позитивен тест за хепатит С.
„Нашето проучване потвърждава предишни резултати за повишена честота на заразяване с HBV сред работниците, събиращи общинските отпадъци. Ваксинацията срещу хепатит Б сред тези работници, и използването на по-сигурни методи за събиране на подобни опасни не-болнични отпадъци, може да подобри превенцията на хепатит В“, заключават учените.
 
 
Проучване, сравняващо 4 антивирусни препарата, доказва че всичките са ефективни
 
 
Китайски изследователи са тествали 4 различни антивирусни терапии при 155 пациента (предимно мъже, лекувани преди това, всички с HBeAg „+“), за да проверят кой действа най-добре.
След едногодишно лечение, ентекавир, ламивудин, телбувидин и комбинацията на ламивудин+адефовир, доказват, че всичките са ефективни, без значими разлики в резултатите.
Съгласно доклад, публикуван в януарския брой на Saudi Journal of Hepatology, след 52 седмици лечение, резултатите са:
-          „Ламивудин‘‘ пациенти: 36% загубват HBeAg и 83% имат неоткриваем вирусен товар
-          „Ентекавир“ пациенти: 39% загубват HBeAg и 96% имат неоткриваем вирусен товар
-          „Телбувидин“ пациенти: 48% загубват HBeAg и 91% имат неоткриваем вирусен товар
-         „Ламивудин+адефовир“ пациенти: 35% загубват HBeAg и 89%имат неоткриваем вирусен товар