HCV обзор – октомври 2010

Автор: Lucinda K. Porter, RN
Дата: 1 октомври 2010
 
Статия: Свързаните с вируса на хепатит С хронични чернодробни заболявания при възрастни пациенти: италианско изследване на моментното състояние от Gramenzi, A., Conti, F., Felline, F., Cursaro, C., Riili, A., Salerno, M., Gitto, S., Micco, L., Scuteri, A., Andreone, P., Bernardi, M.
Източник: Journal of Viral Hepatitis, май 2010 г.
 
Една група от хора, която привлича особено внимание, е застаряващата популация от т.н. бейби-бумъри (поколението, родено в годините след ВСВ, характеризиращи се с особено висока раждаемост) с хронична инфекция с вируса на хепатит С (НСV). С приближаването им към пенсионна възраст изследователите се интересуват как НСV влияе на възрастните хора и особено на тези, които са заразени от дълго време. Това италианско изследване сравнява НСV-позитивни възрастни хора под 65-годишна възраст (386 участници) с лица на 65 и повече години (174 участници). Резултатите показват, че в течение на две години 51% от хората над 65 години са имали напреднало чернодробно заболяване, дефинирано като цироза или рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином) в сравнение с 26% при лицата под 65 години. В групата над 65 години симптомите са повече отколкото в по-младата група, но приблизително половината от по-възрастните пациентите не знаят, че имат НСV. По-възрастните пациенти е по-малко вероятно да са преминали лечение за НСV, а тези, които са били подложени на такова лечение съобщават, че е било по-трудно поносимо. 
 
Заключение: Със застаряването на населението образът на HCV се променя. По-възрастните пациенти са изправени пред по-голям риск да имат напреднало заболяване на черния дроб, което може да бъде по-трудно за лечение. Изследването за НСV и лечението му при по-младите пациенти може да помогне да се предотвратят бъдещи рискове от цироза и хепатоцелурарен карцином.   
Материал за размисъл: Изследвания като това водят до възникване на множество въпроси относно политиката на здравеопазването. Разумно ли е, а и дали е хуманно неосигурените лица да трябва да чакат навършването на определена възраст, за да могат да ползват Medicare, само за да установи, че имат свързана с НСV цироза, вместо да се намери начин да бъдат изследвани и лекувани докато са по-млади?   
Статия: Оценка на депресията като рисков фактор за неуспеха на лечението на хроничния хепатит C от Peter Derek Christian Leutscher, Martin Lagging, Mads Rauning Buhl, Court Pedersen, Gunnar Norkrans, Nina Langeland, Kristine Mørch, Martti Färkkilä, Simon Hjerrild, Kristoffer Hellstrand, Per Bech
 
Източник: Hepatology, август 2010 г.
 
Депресията е често срещана нежелана реакция на антивирусната терапия на хроничен хепатит С (НСV). Ако е достатъчно тежка, депресията може да доведе до ранно спиране на лекарствата срещу НСV. В това проучване изследователите са използвали скрининг инструмент за депресия, за да оценят депресията при пациенти, подложени на НСV лечение (комбинация от пегилиран интерферон алфа-2a и рибавирин). С помощта на въпросник, наречен Опис на тежката депресия [Major Depression Inventory (MDI)], 325 пациенти с HCV са били оценени за тежка депресия преди започване на приема на НСV медикаменти.  Тежката депресия се определя като наличието на пет или повече симптома в продължение на най-малко 2 седмици.  (За повече информация относно депресията виж HCV Advocate’s Fact Sheets and Guides.)
 
Преди започване на лечението 6% са имали тежка депресия. Още 37% са били диагностицирани с депресия по време на лечението, докато по време на медицинските интервюта само 32% са били записани като лица с депресия. С други думи, инструментът за скрининг MDI е посочил повече пациенти с депресия, отколкото са били диагностицираните по време на интервютата лице в лице. 
 
Заключение: Изследователите стигат до извода, че a) депресията може да бъде пропусната по време на рутинни медицински прегледи, б) депресията потенциално застрашава изхода от лечението на НСV, ако пациентите са принудени да прекратят преждевременно терапията, и в) MDI може да бъде полезен инструмент за разпознаване на депресията при пациентите. 
Материал за размисъл: Ако сте били или в момента сте лекувани за НСV извън клинично проучване, искал ли е вашият лекар да попълните въпросник за откриване на депресия? 
Статия: PSI-7977 получава ускорено одобрение (назначение) от FDAза лечение на хронична НСV инфекция
 
Източник: комюнике наPharmasset, Inc.
 
PSI-7977 е полимеразен инхибитор за лечение на хроничната инфекция с вируса на хепатит С (HCV) произведен от Pharmasset, Inc. В едно неотдавнашно фаза 2 проучване на PSI-7977, даван в комбинация с Pegasys (пегилиран интерферон) плюс Copegus (рибавирин), пациенти с HCV генотип 1, които никога не са били лекувани преди това, са били подложени (преминали) 28-дневен режим (схема) на лечение. Резултатите бяха достатъчно убедителни, за да спечелят “ускорен статус” от Агенцията по храни и лекарства (FDA) на Съединените щати. Ускореният статус е ускорен процес на разглеждане от FDA и пускане на лекарства, които могат да лекуват сериозни заболявания, от които има недостиг или въобще липсват.
 
Заключение: Необходими са още изследвания, особено относно безопасността PSI-7977, но със сигурност на хоризонта се появяват повече лечения на HCV.  
Материал за размисъл: Ускореният статус означава, че процесът на разглеждане на лекарствата ще бъде по-бърз. Имате ли опасения, свързани с това, или смятате, че НСV е достатъчно сериозен проблем, което дава основание за един по-бърз процес на одобрение? 
Статия: Хроничният хепатит С в системата на щатските затвори: Вникване в проблемите и възможните решения от Joanne C.  Imperial
 
Източник: Expert Review Gastroenterology and Hepatology 4(3), 355–364 (2010)
 
В Съединените щати има около 3.4 милиона души хронично заразени с вируса на хепатит С (НСV). Разпространението му в затворите е от 10 до 20 пъти по-голямо отколкото сред останалото население. С цирозата, рака на черния дроб (хепатоцелуларен карцином) и смъртта като вероятен резултат от НСV, д-р Imperial идентифицира потенциални проблеми с разрастващата се НСV популация в системата на изправителните заведения.   
 
Акцентите от този експертен преглед са:
  • Широко разпространение на HCV в затворите.
  • Значително повече случаи на напреднал хепатит С сред затворническата популация.
  • Множество фактори в затворите, които потенциално допринасят за проблема с НСV, включително употреба на интравенозни наркотици, татуировки, употреба на алкохол и некачествена храна.
  • Недостатъчен скрининг за НСV в системата от изправителни заведения.
  • Необходимост от обучение и лечение на лишените от свобода пациенти с НСV.
  • Пречки за лечението на HCV като недостиг на средства, лоша система на медицинските досиета (архив) и заклеймяването, свързано с HCV.
  • Необходимост от програми за преход, които да помогнат на лишените от свобода от затворите да получават адекватно медицинско проследяване след завръщането им в общността.
  • Образованието, консултиране за намаляване на уврежданията, подкрепата и лечението на лишените от свобода биха имали положителен ефект върху общественото здраве.
Заключение: Ако НСV услугите в системата на изправителните заведения не бъдат подобрени, ще продължим да натоварваме обществено здравеопазване и безопасност. 
Материал за размисъл: Съществува мит, че лицата в американските затвори имат достъп до здравни грижи, но истината е, че тези грижи са много лоши, недостатъчно финансирани и здраво укрепени в една сложна структура. Виждал съм жени в затвора, чийто симптоми се отхвърлят под предлог, че “търсят внимание”, в резултат на което много починаха. Мисля, че хората, които са здрави след освобождаването им имат по-голям шанс да си изкарват прехраната и да променят живота си, като същевременно се предотврати и по-нататъшното предаване на НСV.  
Източник: HCV Snapshots
 
Може да коментирате обзора във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C