HCV обзор – юли 2011

Автор: Lucinda K. Porter
Дата: 1 юли 2011
 
Статия: Втората фаза на HCV РНК спад по време на телапревир-базирана терапия увеличава ефективността на лекарството: последици за продължителността на лечението – Guedj J and Perelson A.
Източник: Hepatology, юни 2011; т. 53, брой 6, стр. 1801-1808
 
В това ретроспективно проучване Guedj и Perelson анализират повторно данните за лечението на вируса на хепатит С (НСV), събрани по време на две проучвания, фаза 1, на телапревир. За оценка на данните от 44 пациенти (36 лекувани с монотерапия с телапревир / 8 лекувани с телапревир и пегинтерферон алфа-2a) изследователите прилагат нов кинетичен вирусен модел. Те са наблюдавали два етапа на вирусен спад; изчислено било, че вторият спад е четири пъти по-бърз, отколкото е било съобщено преди това. На базата на своя модел Guedj и Perelson прогнозират, че ако се избегне лекарствената резистентност (главно чрез стриктно придържане към приема на телапревир както е предписано), продължителността на HCV лечението може да се намали драстично.
 
Заключение: Авторите на това проучване предполагат, че има възможност тези данни да се използват в бъдеще. Пациентите, които спазват стриктно предписания HCV терапевтичен режим има вероятност да изчистят HCV само за 10 седмици лечение, като през това време до 95% от пациентите ще са изчистили инфекцията. Продължителността на лечение ще бъде по-дълга за пациенти, които са пропуснали дози от лекарството.
 
Редакционен коментар: Въпреки че е примамливо да се мисли за това, не използвайте тази информация за да правите промени в продължителността на предписаната ви терапия. Това е ретроспективно проучване и е малко. Хипотезата трябва да бъде доказана от по-голямо, рандомизирано двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване. Струва си да се отбележи, обаче, че е изключително важно да се приемат лекарствата за НСV навреме и съгласно предписанието.
 
Статия: Борбата срещу тихата епидемия: план за действие за превенция, грижи и лечение на вирусния хепатит – Министерство на здравните и социални услуги на САЩ
Източник: Издадена на 12 май 2011 г от Министерство на здравните и социални услуги на САЩ: www.hhs.gov/ash/initiatives/hepatitis
 
Въпреки че тази HCV новина не се отнася за проучване, то тя е важна и заслужава да се отбележи. Общността на заразените с HCV отдавна очаква федералното правителство да приложи мерки за борба с епидемията от вирусен хепатит в Съединените щати. Този документ е добро начало като се има предвид репутацията на конгреса по отношение приемането на мерки, свързани със здравеопазването.
 
Документът има шест цели:
 
  1. Да обучава лекари и общности как да се намали неравенството по отношение на здравните услуги
  2. Подобряване на изследването, грижите и лечението, за да се предотвратят заболявания и рак на черния дроб
  3. Засилване на наблюдението за откриване случаите на предаване и заболяване от вирусен хепатит
  4. Да се елиминира предаването на вирусен хепатит, предотвратим чрез ваксинация
  5. Намаляване на вирусния хепатит, причинен от поведение, свързано с приема на наркотици
  6. Да предпази пациенти и работещи от вирусен хепатит, свързан със здравеопазването
 
Заключение: САЩ са изправени пред още по-голяма криза в здравеопазването поради потенциалното въздействие, което ще има в близко бъдеще вирусния хепатит, и особено НСV, главно поради застаряване на популацията от “бейби-бумъри” (родените непосредствено след края на Втората световна война до началото на 60-те години на миналия век) с висок процент на НСV. Този план дава основните принципи за намаляване на тази криза. Планът, обаче, не е подкрепен с финансиране и не може да се приложи без средства от Закона за достъпни грижи.
 
Редакционен коментар: Трудно е да не бъдем песимисти относно шансовете за оцеляване на този план при съществуващия политически климат. Бих била невероятно развълнувана, ако планът бъде финансиран и реализиран.
 
Статия: Генетична вариация в интерлевкин 28В (Interleukin 28B) по отношение на вертикалната трансмисия на вируса на хепатит С и спонтанно изчистване при заразени с НСV деца - Ruiz-Extremera  A, Muñoz-Gámez J A, Salmerón-Ruiz M A, Muñoz de Rueda P, Quiles-Pérez  R, et al.
Източник: Hepatology, юни 2011; т. 53, брой 6, стр. 1830-1838
 
Въпреки че процентите на вертикална трансмисия (предаване) на HCV (когато майка с HCV предава вируса на ембриона) са ниски (4% - 7%), това е най-честият път на педиатричната НСV инфекция. Данните за вертикална трансмисия на НСV са противоречиви и това проучване търси по-голямо разбиране за този рисков фактор.
 
Това 18-годишно проучване обхваща 145 майки: 100 са HCV РНК-положителни със 128 деца; 33 са HCV РНК-отрицателни с положителни HCV антитела и 43 деца (не мога да си обясня останалите 12 пациентки и предполагам, че са ХИВ-положителни, тъй като другите са ХИВ-отрицателни). Особено внимание е отделено на ролята на интерлевкин 28B (IL28B) при вертикалната трансмисия на HCV, както и на спонтанното изчистване при заразените с НСV бебета.
 
Заключение: Като цяло, 26 от 128 (20%) бебета, родени от HCV РНК-положителни майки придобиват HCV инфекция; при 7% от тях инфекцията е хронична. Колкото по-висок е вирусният товар на майката (повече от 600,000 МЕ/мл), толкова е по-висок и процентът на НСV трансмисия. Също така по-вероятно е децата да изчистят НСV, ако не са с генотип 1. IL28B статусът на майката или детето не е свързан с повишен риск за трансмисия; обаче децата с генотип 1 и генетична вариация CC IL28B е по-вероятно спонтанно да изчистят HCV. Коинфекцията ХИВ/HCV при майката продължава да бъде свързана с висок риск от вертикална трансмисия.
 
Редакционен коментар: Вертикалната трансмисия е един от най-емоционално натоварените въпроси, свързани с HCV. С новите, потенциално по-кратки схеми за лечение на НСV, съчетано с увеличаване финансирането на програми за повишаване информираността за НСV, може да бъдем в състояние да намалим драстично броя на децата, заразени чрез вертикална трансмисия.
 
Статия: Прогнозиране на спонтанното изчистване на вируса на острия хепатит С при голяма група (кохорта) от мъже, заразени с ХИВ-1 - Thomson E C, Fleming V M, Main J, Klenerman P, Weber J, et al.
Източник: Gut, юни 2011; т. 60, бр. 6, стр. 837-845
 
Целта на това изследване е да се проучат факторите, които предсказват спонтанно изчистване на НСV при заразени с ХИВ мъже. Това проспективно проучване включва 112 ХИВ-позитивни мъже с остър НСV в Лондон. Кръвните проби са взимани ежемесечно в продължение на 3 месеца, а след това на всеки 3 месеца докато пациентите изчистят НСV или несъмнено са считани за хронични.
 
Заключение: 85% от участниците стават хронично-заразени с НСV, а останалите 15%  - със спонтанно изчистване. Фактори, които предсказват спонтанно изчистване при ХИВ-позитивни мъже, са бърз спад на HCV РНК (в рамките на 100 дни), висок брой на CD4 клетките, повишени билирубин и ALT. HCV суперинфекцията (множество инфекции с един HCV щам) е често срещана при ХИВ-позитивни MSM (мъже, които правят секс с мъже).
 
Редакционен коментар: Въпреки че проучването е сравнително малко данните говорят, че спонтанното изчистване може да се прогнозира като се наблюдават вирусния товар, броя на CD4 и тестовете за функцията на черния дроб. Наблюдението на пациентите с остър хепатит С може да позволи на лекарите да се насочат към пациенти, които не показват белези (маркери) за спонтанно изчистване, и да им предложат ранно лечение; пациентите с показатели за потенциално спонтанно изчистване ще могат първоначално да отложат лечението с надеждата за изчистване на вируса без скъпоструващо лечение и страничните ефекти от него.
 
Статия: Връзката между приема на месо и мазнини и заболяванията на черния дроб и хепатоцелуларния карцином в NIH-AARP група (кохорта) - Freedman N D, Cross A D, McGlynn, K A,  Abnet C C ,  Park, Y, et al.
Източник: Journal of the National Cancer Institute, август 2010
 
Обикновено в НСV - обзор не включваме по-стари изследвания, но това проучване си струва да бъде споменато.
 
Изследователите проследяват 495,000 възрастни пациенти в продължение на седем години. В това проучване лицата, консумиращи храни с високо съдържание на наситени мазнини се оказва 3½ пъти по-вероятно да умрат от хронично чернодробно заболяване и при тях вероятността да бъдат диагностицирани с рак на черния дроб е два пъти по-голяма в сравнение с хората, които избягват наситените мазнини. Хората, които редовно консумират червено месо [средно 4 унции на ден (1 унция се равнява на 28.34 грама, което прави общо 113,36 грама на ден)] имат 2½ пъти по-голяма вероятност да починат от хронично чернодробно заболяване и при тях е 1¾ пъти по-вероятно да бъдат диагностицирани с рак на черния дроб, в сравнение с тези, консумирали 4 унции червено месо не повече от веднъж седмично.
 
Други рискови фактори за хронично чернодробно заболяване, свързани с храненето, са консумацията на преработено месо, нитрати и нитрити, но те изглежда не увеличават риска от рак на черния дроб. При консумиращите бели меса рискът от хронично заболяване и рак на черния дроб е по-нисък.
 
Заключение: Изследователите заключават, че червеното месо и наситените мазнини може да са свързани с увеличаване на риска от хронично чернодробно заболяване и рак на черния дроб; консумацията на бяло месо е свързана с намален риск.
 
Редакционен коментар: Диетата (храненето) е ключов елемент не само за здравето на черния дроб, но и за цялостното ни здравословно състояние и благополучие. Американското Министерство на земеделието наскоро замени понятието “хранителна пирамида” с нова кампания. Вижте тук: www.choosemyplate.gov
 
 
Източник: HCV Snapshots – July 2011
 
Може да коментирате обзора във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C