Хепатит F вирус

Въведение

Хепатит F е хипотетичен вирус, асоцииран с хепатит. Няколко кандидата за хепатит F се появяват през 90-те години на миналия век, но никой от докладите не е успял да потвърди наличието на такъв вирус.

История

През 1994 година учените E.A. Fagan и T.J. Harrison докладват за вирус, принадлежащ на семейството Togaviridae, или т.нар. тогавируси (togaviruses). Учените открили непознати вирусни частици, покрити с липидна мембрана (enveloped) с големина 60-70 nm, които изолирали от хепатоцити от няколко пациенти, които били претърпели трансплантация след фулминантна чернодробна недостатъчност.
 
Най-пресният случай на кандидат за хепатит F отново е от 1994 година. Тогава екип от учени, водени от Niren Deka докладват за открити непознати вирусни частици в изпражненията на пациенти, развили хепатит, вследствие на кръвопреливане. Хепатитът при тези пациенти е бил не-A-B-C-D-E хепатит. Инжектирането на тези вирусни частици в кръвообращението на индийски маймуни резус (rhesus monkeys) предизвикал хепатит. Вирусът бил наречен хепатит F (hepatitis F), или Тога (Toga) вирус. Вирусът представлявал двойно-верижен ДНК вирус, като били изолирани малки (27-37 nm) и големи (50-100 nm) вирусни частици.
 
Според статия, публикувана през 1997 година от J. Pillot и колеги, открития вирус от екипа на Deko през 1994 година, най-вероятно е бил често срещан непатогенен обитател на червата, който се заселва в изпражненията по време на чернодробно увреждане.
 
Съществуването на HFV не успява да бъде потвърдено от други учени и той е изключен от списъка на причинителите на инфекциозен хепатит.

Източници:

  1. Deka N, Sharma MD, Mukerjee R (1994). "Isolation of the novel agent from human stool samples that is associated with sporadic non-A, non-B hepatitis". J Virol 68 (12): 7810–5. - http://jvi.asm.org/cgi/reprint/68/12/7810.pdf.
  2. Textbook of Hepatology, 3rd Edition (2007), Edited by Juan Rodes MD, Jean Pierre Benhamou MD, Andres T. Blei MD, Jurg Reichen MD, Mario Rizzetto MD.