Кафето и чаят може да помогнат за намаляване възпалението на черния дроб при хора с хепатит C

Пациенти с хепатит С, които пият ежедневно филтрирано кафе с кофеин е по-вероятно да имат по-ниски нива на аланин аминотрансфераза (ALT), което показва по-малко възпаление на черния дроб, според проучване, публикувано в броя от 11 декември, 2013, на PLoS ONE. Черният чай (или чая oolong) изглежда също имат полезен ефект.

Проучванията, изследващи връзката между кафето, чая или други продукти, съдържащи кофеин и здравето на черния дроб дават смесени резултати, но няколко от тях показаха, че консумацията на кафе е свързана с намалено възпаление на черния дроб или намалена фиброза. Не е ясно дали връзката е свързана с кофеина, растителни фитохимикали или други фактори.
Yachiyo Sasaki и колеги от Osaka City University в Япония са проучили ефекта от консумацията на кафе и чай върху серумните нива на ALT в продължение на 12 месеца при хора с хроничен хепатит C.
Анализът обхваща 376 пациенти с откриваема HCV РНК в кохортно проучване, проведено в болница, които са били включени между август 2005 и юли 2006 г. По-голямата част (около 60%) са жени, а средната възраст е приблизително 65 години. От проучването са изключени пациенти, започнали интерферон-базирана терапия. Около 60% са имали нормално ниво на ALT (<45 IU/L) на изходно ниво (в началото на проучването), докато останалите са били с повишена ALT. Не се съобщава за степен на чернодробна фиброза или цироза. Около половината никога не са пили филтрирано кафе с кофеин, а останалите са разделени почти по равно на такива, които пият <1 чаша на ден и такива, които пият една или повече чаши дневно.
 
 
Резултати
  • От 229 участници с нормални нива на ALT на изходно ниво, 81% все още имат нормални ALT нива 12 месеца след включването им.
  • Хората, които са пили ежедневно филтрирано кафе с кофеин, е три пъти по-вероятно да поддържат нормална ALT, отколкото тези, което не са пили филтрирано кафе (коефициент на вероятност [OR] 2.74; p=0.037).
  • Хората, които са пили безкофеиново кафе, обаче, са с по-малка вероятност да поддържат нормални нива на ALT, въпреки че резултатът няма статистическа значимост (OR 0.26; p=0.076).
  • От 147 пациенти с по-високи нива на ALT на изходно ниво, 27% намаляват ALT с поне 20 МЕ/л до 12-я месец след включването им проучването.
  • Хората, пили филтрирано кафе, са имали значително по-голяма вероятност за намаляване на ALT (OR 3.79; p=0.034).
  • Нито един участник, който е пил безкофеиново кафе, няма намаление на ALT.
  • Хората, които пият черен чай или oolong са с по-голяма вероятност да имат нормални нива на ALT, отколкото тези, които пият по-малко чай.
  • Не са наблюдавани значими връзки между консумацията на нефилтрирано кафе с кофеин или зелен чай и промени в ALT.
Въз основа на тези констатации авторите заключават: "При пациентите с хронична HCV инфекция ежедневната консумация на филтрирано кафе може да има благоприятен ефект върху стабилизиране нивата на ALT."
"Консумирането на филтрирано кафе има непрекъснат благоприятен ефект и по време на 12-те месеца проследяване не само за постоянни нормални нива на ALT  при пациенти с нормални изходни нива на ALT, но и за намаляване на ALT при пациенти с по-високи изходни нива на ALT," доразвиват изводите си те по време на дискусията. "Основните субстанции изглежда са включени във филтрираното кафе, отколкото в нефилтрираното кафе с кофеин," добавят те.
"Резултатите от това проучване показват, че консумацията на черен чай/чай oolong има благоприятен ефект върху серумните ALT нива след 12 месеца както при пациентите с нормални изходни нива на ALT, така и при тези с по-високи нива на ALT," продължават те. Доколкото ни е известно това е първото проучване, което съобщава за съществуването на благоприятна връзка между консумирането на черен чай/чай oolong и серумните нива на ALT."