Кои лекарства са безопасни при лечение на хепатит В и С по време на бременност?

 

Списък с одобрени от FDA лекарства за лечение на хепатит B и С
 лекарствокатегориявид хепатит
Adefovir (Hepsera)CHBV 
Entecavir (Baraclude)CHBV 
Incivek (Telaprevir)BHCV
Interferon (Intron A)CHBV и HCV
Ledipasvir (Harvoni - ledipasvir+sofosbuvir)BHCV
Pegylated interferon alfa-2a (Pegasys)CHBV и HCV
Pegylated interferon alfa-2b (PegIntron)CHCV
Sofosbuvir (Sovaldi, Harvoni (sofosbuvir/ledepasvir)BHCV
Simeprevir (Olysio)CHCV
Ribavirin (Rebetol, Copegus, etc.)XHCV
Telbivudine (Tyzeka)BHBV 
Tenofovir (Viread)BHBV и HIV
Victrelis (Boceprevir)BHCV
   
Категория A:  В изследвания върху хора, бременните жени, използвали лекарството и техните бебета не са имали никакви проблеми, свързани с дадения медикамент. 
Категория В: При хора са проведени добре контролирани проучвания. При проучвания върху  бременни животни, нито те, или техните бебета  са показали някакви проблеми, свързани с лекарството.  или може да означава: При проучвания върху животни, някои от бременните животни и техните бебета са имали проблеми. Но при проучвания при бременни жени, нито те, нито техните бебета  са имали проблеми, свързани с лекарството.
Категория C: Не са провеждани добре контролирани проучвания при хора. При проучвания с бременни животни, някои от техните новородени са имали проблеми. Въпреки това, се счита че съществуват случаи при които медицината може повече да помогне, отколкото да навреди на бременната майка и бебето й. (преценява се полза-риск). или може да означава: Няма правени проучвания върху животни, както и няма добри проучвания при бременни жени.
Категория D: Проучванията при хора, както и други доклади показват, че при бременни жени, приемащи лекарството, някои бебета се раждат с проблеми, свързани с лекарството. Въпреки това, в някои специални случаи лекарството може все още да помогне на майката и бебето повече, отколкото може да им навреди.
Категория X: Изследвания или доклади върху хора или животни показват, че използването на лекарството по време на бременност носи много висок риск за правилното развитие на плода. Тези лекарства не трябва да се използват от бременни жени.
   
                                                                                                                                                                          Опасно!!!  Доказано е, че Ribavirin предизвиква малформации и спонтанни аборти.  Жените в детеродна възраст, техните партньори от мъжки пол, както и партньорките на мъже, приемащи рибавирин трябва да използват поне две форми на ефективна контрацепция по време на лечението, както и до шест месеца след края му. Съществува  регистър, който проследява последиците от приема на рибавирин по време на бременност: www.ribavirinpregnancyregistry.com
   
Актуалност: октомври 2014   
Източник: http://hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/Treat_pregcat.pdf