Кои са лекарствата за лечение на хепатит С?

 

Пегилиран интерферон алфа  (Pegylated Interferon Alfa)
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
PegIntronpeginterferon alfa-2bодобреноMerck
Pegasyspeginterferon alfa-2aодобреноGenentech
Интерферонът е протеин, произвеждан от  имунната ни система, наречен така заради способността му да ''спъва'' (interferes от англ.)  вирусната репликация. Освен това, той сигнализира  имунната система, при поява на микроогранизми, вирусни и бактериални инфекции, така че тя да може да ги разпознае и отговори. Инфектираните клетки освобождават интерферон, за да увеличат имунния отговор. Съществуват три вида интерферон- алфа, бета и гама. Интерферон алфа се използва при лечението на вирусни хепатити и някои типове рак.
    
    
Нуклеозидни аналози (Nucleoside Analogs)
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
Ribasphere                    VirazoleribavirinодобреноGenentech
Независимо, че не е ефективен за лечение на хепатит С при самостоятелно използване, ривавиринът играе важна роля при комбинираното лечение. Учените все още не са установили  как точно работи той. Доказано е, че добавянето на рибавирин към лечението с пегилиран интерферон повишава процентите на излекуване и намалява риска от релапс.
    
    
NS3/4A протеазни инхибитори (NS3/4A Protease Inhibitors (PIs))
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
Incivektelaprevirодобрено                                         (прекратява се изписването му в САЩ от 16.10.2014)Vertex
VictrelisboceprevirодобреноMerck
Olysio (Sovriad)simeprevir (TMC435)одобреноJanssen и Medivir AB
Sunvepraasunaprevir (BMS-650032)Фаза III (няма да се кандидатства за одобрение в САЩ)Bristol-Myers Squibb
n/avaniprevir (MK-7009)Фаза IIIMerck
n/aABT-450Фаза IIIAbbVie
n/agrazoprevir (MK-5172)Фаза IIIMerck
Протеазните инхибитори (PIs) блокират протеин, който играе критична роля  в репликацията на хепатит С- те се свързват с вирусната протеаза, която отговаря за обработката на вирусните протеини. Olysio се използва при лечението на хепатит С, генотип 1, и се взима веднъж дневно. Първата генерация на протеазни инхибитори за генотип 1 (Incivek и Victrelis) се взимат по три пъти на ден. Бъдещите протеазни инхибитори вероятно ще бъдат ефективни за всички  HCV генотипове. 
    
    
Нуклеозидни и нуклеотидни NS5B полимеразни инхибитори (Nucleoside and Nucleotide NS5B Polymerase Inhibitors)
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
Sovaldisofosbuvir (GS-7977)одобреноGilead Sciences
n/americitabine (RG7128)Фаза IIIRoche
 Тези лекарства блокират NS5B протеина, който играе роля в репликацията на HCV и участва в създаването на копия на вирусния РНК геном. 
    
    
NS5A инхибитори (NS5A Inhibitors)
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
Daklinzadaclatasvir (BMS-790052)Фаза IIIBristol-Myers Squibb
n/aledipasvir (GS-5885)Фаза IIIGilead Sciences
n/aombitasvir (ABT-267)Phase IIIAbbVie
n/aGS-5816Фаза IIIGilead
n/aelbasvir (MK-8742)Фаза IIIMerck
NS5A е HCV протеин, част от комплекса на HCV репликацията, с множество функции в жизнения цикъл на вируса. Тези инхибитори в момента се изучават в комбинация с лекарства от други класове и показват потенциал за използване като компоненти на лечения, които са свободни от интерферон и рибавирин.
    
    
Не-нуклеозидни NS5B  полимеразни инхибитори (Non-Nucleoside NS5B Polymerase Inhibitors)
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
n/adasabuvir (ABT-333)Фаза III (подадени документи за одобрение от FDA на 21.4.201)AbbVie
n/aBMS-791325Фаза IIIBristol-Myers Squibb
n/aABT-072Фаза IIAbbVie
Тези лекарства са активни срещу NS5B, но по различен механизъм от нуклеозид / нуклеотидните инхибитори на NS5B  описани по-горе.
    
    
Многокласови лекарствени комбинации (Multi-Class Combination Drugs)
търговско наименованиегенерично наименованиестатусфармацевтична компания
Harvonisofosbuvir + ledipasvir                                                         (GS-7977 + GS-5885)одобреноGilead Sciences
n/aombitasvir (ABT-267) + ABT-450Фаза III (подадени документи за одобрение от FDA на 21.4.2014)AbbVie
n/aasunaprevir + daclatasvir + BMS-791325Фаза IIIBristol-Myers Squibb
n/agrazoprevir + elbasvir  (MK-8742 + MK-5172)Фаза IIIMerck
    
Актуалност към 10.10.2014. Списъкът ще се обновява периодично.
Източник: http://www.hepmag.com/drug_list_hepatitisc.shtml