Лаборатория по порфирии и молекулярна диагностика на чернодробни заболявания в УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
 
УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕАД – СОФИЯ
1431, София, бул. „Акад. Иван Гешов” 15, тел. 02 851 08 14 факс 02 851 93 09
 
                 
Лабораторията по порфирии и молекулярна диагностика начернодробни заболявания e част от Клиниката по гастроентерология в УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, София и се състои от два сектора с област на действие клинична медицина,     академична наука и клинични изследвания:
*    Сектор за диагностика, лечение и дълготрайно проследяване на болни с порфирия в България
*    Сектор за молекулярна диагностика на чернодробни заболявания
            Секторът по молекулярна диагностика, създаден през 1989 г. от проф. Захарий Кръстев и доц. Антонов, извършва високоспециализирана диагностична дейност с национално значение.  Уникалността се състои в това, че само тук пациентите могат да бъдат изследвани с пълният съществуващ в света лабораторно-диагностичен набор, позволяващ детайлна оценка на вирусния статус. 
            Благодарение на екипната дейност, обединяваща лаборатория и клиника, понастоящем се диагностицират, лекуват и проследяват болни с хронични вирусни хепатити от цялата страна. Диагностичната дейност в лабораторията рязко подобри селекцията и проследяването на болните със съвременните антивирусни препарати. Нейните изследвания се използват като експертни становища от Здравната каса и други институции.
            С помощта на най-съвременни методи (лабораторията разполага с 4 системи за PCR диагностика, две от които са на принципа „в реално време”, технология, смятана за най-прецизна от европейските хепатолози) и в съчетание с клинични и хистологични изследвания, тук се поставя най-точна и изчерпателна диагноза.
            Големият брой изследвания, извършвани в лабораторията позволява ежедневна рутинна работа при най-ниските за тази дагностика цени в България.
Резултатите се получават само за 1-2 дни!
 
Изследвания, които можете да си направите в лабораторията
Тест
Цена в лева
1. HBV DNAвисокочувствителен Realtime PCR количествен тест
150,0
2.  HCV RNA – високочувствителен количествен тест
150.0
3.  HCV RNA + Генотипиране (Realtime PCR)
200.0
4. HDV RNAвисокочувствителен Realtime PCR количествен тест
150.0
5.  HBV лекарствени мутации ( LAM, ADV, ETV, LdT)
320.0
 
Телефонът на лабораторията е: 02/852 69 30
 
Д-р Анета Иванова, ДМ
Началник лаборатория