Лечение на хепатит C: Как да се справим с резистентността

Дата: 1 юли 2011
Автор: Lucinda K. Porter
 
 
Агенцията по храните и лекарства (FDA) одобри наскоро две нови лекарства за лечение на хроничната инфекция с вируса на хепатит С (HCV) за пациенти с генотип 1. Victrelis (боцепревир) се произвежда от Merck, Incivek (телапревир) се произвежда от Vertex. И двете лекарства трябва да се използват заедно с пегинтерферон и рибавирин като част от троен терапевтичен режим.
 
Victrelis и Incivek са протеазни инхибитори и са класифицирани като директно-действащи антивирусни средства (DAAs), наричани още специфично насочена антивирусна терапия за хепатит С [specifically-targeted antiviral treatment for hepatitis C (STAT-C)]. Използването на DAAs за лечение на HCV е интересно развитие, тъй като рязко подобрява шансовете за постигане на целта - траен вирусологичен отговор (SVR) или вирусно излекуване на пациенти с генотип 1. Другата полза може да е намалената продължителност на лечението на тези, които отговарят на изискванията.
 
Колкото и да е прекрасно всичко това, DAAs (на български – ДДА) носят и един нов риск, който не беше преди това проблем при лечението на НСV - развиване на резистентност. Този проблем е потенциално сериозен, но до голяма степен предотвратим. Този месец колонката разглежда вирусната резистентност и как да я избегнем.
 
Основната теория и новите лекарства за HCV
 
За да разберем вирусната резистентност нека да разгледаме базисната еволюция и по-специално теорията на Дарвин за естествения подбор. Дарвин забелязал, че понякога най-слабите представители от даден вид умират преди да успеят да се възпроизведат. Същевременно най-силните оцеляват и предават гените си на бъдещите поколения.
 
Ето един пример за теорията на Дарвин: представете си, че имате нашествие от хлебарки. Опитвате се да ги смачкате с крак, но по-бързите успяват да избягат. Оцеляват най-бързите хлебарки и имат бързо потомство. Опитвате с органични пестициди, но те избиват само най-слабите хлебарки и отново се възпроизвеждат най-силните хлебарки. Накрая прибягвате до възможно най-силните отрови, но няколко от най-упоритите хлебарки успяват да избягат. При възпроизводство тяхното поколение наследява устойчивите гени на родителите си и стават устойчиви на тези силни инсектициди. Всички бъдещи поколения сигурно ще бъдат резистентни на тези отрови, завещавайки ви ново нашествие от хлебарки, които няма начин да унищожите.
 
Ако искате да изтребите всички хлебарки, трябва постоянно да прилагате агресивни мерки за борба с хлебарките и трябва да изловите хлебарките до една. Не трябва да намалявате усилията, в противен случай най-силните ще се възпроизведат и ще трябва да се борите с най-упоритите буболечки.
 
Директно действащите антивирусни като Incivek и Victrelis, оказват постоянен натиск върху HCV, тъй като са насочени директно към вируса и възпрепятстват способността му да се възпроизвежда. За своето възпроизвеждане вирусите се нуждаят от здрави клетки, а DAAs възпрепятстват този процес. Incivek и Victrelis “изваждат от строя” един ензим (протеазния ензим) необходим за репликацията на HCV. Докато приемате лекарството си според указанията, вирусът на хепатит С е атакуван непрекъснато.
 
Лечение на HCV с пегинтерферон и рибавирин
 
Може да попитате по какво се различава действието на пегинтерферона и рибавирина без протеазни инхибитори.  Тези две лекарства не въздействат директно на HCV и, съответно, не създават възможност за резистентност. Пегинтерферонът укрепва имунната система, което от своя страна пречи на вирусната репликация. Не знаем със сигурност как действа рибавиринът, но той също косвено пречи на вирусната репликация.
 
За да разберем това нека се върнем към хлебарките. Ако гадинките са били в хладилника ви и сте решили да го взривите, за да се отървете от тях, то всяка от оживелите хлебарки е оцеляла благодарение на късмета си. Силни или слаби те ще предадат по-нататък своя обичаен генетичен материал. Същото се отнася и за вирусите, изплъзнали се на пегинтерферона и рибавирина - всички останали вируси на хепатит С вероятно ще бъдат подобни на своите предци.
 
С други думи, ако сте приемали пегинтерферон и рибавирин, а и вирусът е бил на грешното място в грешното време, лекарствата ще елиминират HCV. Останалите вирусни частици ще репродуцират идентични копия. Тези копия ще бъдат силни или слаби, също като хлебарките в хладилника. Ако, обаче, атакувате вируса с пегинтерферон, рибавирин и един от новите ДДА, най-напред ще бъдат унищожени най-слабите, а след тях остават най-силните, или за да правят копия, или за да бъдат унищожени от ДДА.
 
Как да се избегне резистентността
 
Когато вземете протеазен инхибитор за пръв път, то той вероятно ще предотврати репликацията на повечето или всички вируси на хепатит С (HCV). Целта е да се оказва непрекъснат натиск върху вирусите докато и последният не изчезне. Вашата задача е да приемате лекарствата на време и точно както е предписано. Ако забравите да вземете протеазните инхибитори, съществува риск някои вируси да се развият в резистентни щамове, които са по-силни от вида, който сте имали преди да започнете лечението. По-късно тези вируси може да станат устойчиви на действието на лекарствата, които приемате.
 
Може би си мислите, че не е необходимо да си напомняте да вземате лекарствата навреме, тъй като сте сигурни, че не бихте забравили нещо толкова важно. Съществува, обаче, едно явление, за което може би не знаете. Пациентите го наричат “мозъчна мъгла”, което представлява намаляване на когнитивната функция, което понякога пречи на паметта. Накратко, страничен ефект на лекарствата може да доведе до забравяне да бъдат взети.
 
Има трикове, които ще ви помогнат да помните да си вземете навреме лекарството. Във века на електрониката можете да намерите аларми на мобилния си телефон, компютър, часовник.  Заобиколете се с неща, които да ви напомнят. Можете даже да си оставяте гласова и електронна поща, които да ви напомнят. Съществуват и електронни устройства за напомняне за хапчето, които ще ви напомнят да си вземете лекарствата. Носете със себе си допълнително лекарства в случай, че не успеете да ги вземете навреме у дома. Ако живеете с други хора помолете ги да ви напомнят.
 
Как да приемате новите лекарства за НCV
 
Вашият лекар и фармацевт ще обсъдят как да приемате лекарствата. По принцип пегинтерферон се инжектира веднъж седмично; хапчетата рибавирин се вземат два пъти дневно, освен ако не е предписано друго. Рибавиринът трябва да се приема с храна.
 
Ето лекарствената информация за Incivek (телапревир):
 
 • Да се приема три пъти дневно (на всеки 7 до 9 часа).
 • Incivek трябва да се приема заедно с храни с високо съдържание на мазнини– най-добре е 20 грама мазнини.
 • Ако сте пропуснали една доза Incivek, но до следващата доза има повече от 4 часа, вземете пропуснатата доза; ако, обаче, до следващата доза остават по-малко от 4 часа - пропуснете дозата. Никога не променяйте (дублирайте) лекарството си. Ако имате въпроси - обадете се на лекаря си.
 • Incivek е перорален медикамент, който трябва да се съхранява на стайна температура от 77°F  (250С), но може да понесе диапазон на експозиция 59° - 86°F (150 - 300С).
 • Incivek взаимодейства с дълъг списък от лекарства, включително жълт кантарион, така че бъдете сигурни, че сте съобщили на вашия лекар всичко, което приемате. 
 • Продължителността на лечението зависи от това колко бързо ще реагирате (отговорите) и дали сте били лекувани и преди това. Ако това е първото ви лечение или ако сте отговорили и рецидивирали при предходно лечение, като сте имали неоткриваем НСV на 4-та и 12-та седмици, вие ще бъдете на телапревир-базирана тройна терапия в продължение на 12 седмици, последвана от пегинтерферон и рибавирин още 12 седмици или обща продължителност на лечението - 24 седмици; за лицата, за които това е първо лечение, както и отговорили, но рецидивирали с откриваем вирус на 4-та и 12-та седмици общата продължителност на лечение е 48 седмици, като първите 12 седмици са тройна терапия, а останалите 36 седмици - пегинтерферон и рибавирин.
 • Частично отговорилите и неотговорилите на предишна терапия през първите 12 седмици са на телапревир-базирана тройна терапия, а след това 36 седмици на пегинтерферон и рибавирин; обща продължителност на лечението - 48 седмици.
 • На терапевтично-наивни (нелекувани) пациенти с компенсирана цироза, които имат неоткриваем НСV на 4-та и 12-та седмици, може да бъде от полза допълнително лечение от 36 седмици или общо 48 седмици. Incivek не се препоръчва за пациенти с декомпенсирана цироза.
 
Incivek никога не трябва да се използва самостоятелно като HCV монотерапия.
 
Ето лекарствената информация за Victrelis (боцепревир):
 
 • Да се приема три пъти дневно (на всеки 7 до 9 часа).
 • Victrelis трябва да се приема с храна като лека закуска или ядене.
 • Ако сте пропуснали една доза Victrelis, но до следващата доза има повече от 2 часа, вземете пропуснатата доза; ако, обаче, до следващата доза остават по-малко от 2 часа - пропуснете дозата. Никога не променяйте (дублирайте) лекарството си. Ако имате въпроси - обадете се на лекаря си.
 • Victrelis е перорално лекарство, което трябва да се държи в хладилник при температура 36°- 46° F (2.220 - 7.80 С), но може да се съхранява на стайна температура до 77° (250С) в продължение на 3 месеца. Съхранявайте Victrelis далече от топлина.
 • Victrelis взаимодейства с дълъг списък от лекарства, включително жълт кантарион, така че бъдете сигурни, че сте съобщили на вашия лекар всичко, което приемате.
 • Започнете с четири седмици на пегилиран интерферон и рибавирин без Victrelis. След четири седмици, Victrelis се добавя към схемата.
 • Продължителността на лечението зависи от това колко бързо ще реагирате (отговорите) и дали сте били лекувани и преди това. Ако това е първото ви лечение и имате неоткриваем НСV на 8-та седмица, вие ще бъдете на Victrelis -базирана тройна терапия в продължение на общо 28 седмици; лицата, за които това е първо лечение и имат откриваем вирус на 8-та седмица, но са с неоткриваем вирус на 24-тата, остават на тройна терапия до 36-та седмица, след което преминават само на пегинтерферон и рибавирин в продължение на още 12 седмици до обща продължителност на лечението от 48 седмици.
 • Частично-отговорилите и рецидивиралите при предходни терапии, които имат неоткриваем НСV на 8-та и 24-та седмици, приемат Victrelis-базирана тройна терапия в продължение на общо 36 седмици; ако вирусът е откриваем на 8-та седмица, но неоткриваем на 24-тата седмица приемайте тройната терапия до 36-та седмица и след това преминете само на пегинтерферон и рибавирин още 12 седмици до обща продължителност на лечението от 48 седмици. 
 • Всички пациенти с компенсирана цироза може да имат полза от по-продължителната 48-седмична схема. Victrelis не се препоръчва за пациенти с декомпенсирана цироза.
 • Пациенти, които не реагират добре на интерферон и са били лекувани с Victrelis, имат нисък процент на отговор и голяма вероятност да развият лекарствено-резистентни вирусни щамове.
 
Victrelis никога не трябва да се използва самостоятелно като HCV монотерапия.
 
Incivek и Victrelis не се препоръчват за всеки. Преди да приемете някое от тези лекарства, прочетете информацията за продукта, както и листовките на рибавирин и пегинтерферон. Ако не отговаряте на критериите за прием на тези лекарства - имайте търпение, в процес на разработка са нови лекарства и да се надяваме, че скоро ще има нещо достъпно и за вас.
 
За хората с НСV времената сега са вълнуващи. Не трябва да се страхуваме от резистентност - трябва да я преодолеем. Снабдете се с ясни указания как да използвате тези нови медикаменти.  Изгответе си система как да ги приемате и се заобиколете с неща, които да ви напомнят да си вземате лекарствата. В крайна сметка силните оцеляват, да се надяваме, че това се отнася за вас.
 
Отказ от отговорност: по време на изследванията за този материал няма увредени хлебарки.
 
За повече информация:
 

 

Източник: HEALTHWISE: Resisting Resistance

 
Може да коментирате статията във Форума на ХепАктив.
Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C