Лечението на хепатит С - стъпка по стъпка

Снимка
HCV brochure face

ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА ХЕПАТИТ С

1. Когато разберете своята диагноза, може да изпитате широк спектър от чувства - страх, вина, обърканост. В такива моменти това, което помага, е да поговорите с някой близък или с човек, преминал през същото. Може да се свържете с други пациенти чрез нашия онлайн форум www.hepatitis-bg.com , където получите необходимата информация относно процеса за кандидатстване и провеждане на лечение, както и нужната емоциoнална подкрепа.

2. Изследвайте своите близки. Макар хепатит С да се предава основно по кръвен път, съществува минимален риск от инфектиране при порязване или използване на едни и същи тоалетни принадлежности (четки за зъби, самобръсначки и др).

3. На първо място опитайте да намалите или спрете напълно приема на алкохол. Има изследвания, които доказват, че той увеличава активността на вируса, така че за да предпазите черния си дроб, е препоръчително да не консумирате никакъв алкохол. Полуфабрикатите, храните, обработени с консерванти, оцветители и изкуствените мазнини трябва да се избягват, тъй като затрудняват работата на черния дроб и са предпоставка за развитие на стеатоза (омазняване). Приемът на повече зеленчуци, плодове, риба, нетлъсто месо, вода и умерените физически натоварвания ще повишат качеството Ви на живот.

4. Не си самоназначавайте билки и хранителни добавки, преди да сте се консултирали с гастроентеролог!

5. В България лечението е безплатно за всички здравноосигурени пациенти без оглед тежестта на тяхната фиброза (увреждането на черния дроб) и има специална процедура, по която то се отпуска от НЗОК (Национална здравноосигурителна каса). Ако някой Ви посъветва да не предприемате нищо, защото лечението е тежко и неефективно, то най-вероятно той говори за старите методи на лечение с интерферон.

Ако имате потвърдена инфекция с вируса на хепатит С, предприемете всички стъпки, за да се излекувате. За съдействие и разяснение може да се свържете с нас на посочените координати.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕЧЕНИЕТО?

От началото на 2016 г. са налични модерни терапии с Директно Действащи Антивирусни Средства (ДДАС), които промениха радикално начина на лечение от последните 15 г.  Лечението с новите терапии е със стандартна продължителност от 8 до 16 седмици. То е под формата на таблетки, като страничните реакции са минимални, което позволява на пациентите да продължат да се занимават с ежедневните си дейности.

Терапиите са подходящи за широк кръг от пациенти, включително и такива с декомпенсирана цироза, на хемодиализа и т.н. Постигането на траен вирусологичен отговор (т.е. пълното изчистване от вируса) е от порядъка на 95 -100%.

Хепатит С е разделен на шест различни генотипа (разновидности), с множество подтипове във всеки клас т.нар. субгенотипи. Генотипът е класификация на вируса, на базата на генетичния материал, който носи. Обикновено пациентът е носител на един генотип и субгенотип. В България най-често срещани са 1а, 1b и 3. Тъй като у нас са налични т.нар. пангенотипни режими, т.е. лекарства, които действат еднакво мощно при всички генотипове, лекарят не е нужно да съобразява това при лечението, но ако има съпътстващи заболявания те могат да се окажат решаващи при избора на терапия.

СТЪПКИТЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Стъпка 1: Трябва да се насочите към  гастроентерологичен център със специализирана комисия, имаща право да издава протокол А1 за отпускане на скъпоструващо лечение. Към настоящия момент те са 13 бр. в цялата страна.

За оформяне на протокола е необходимо да Ви бъдат извършени редица изследвания, които имат за цел  да оценят Вашето здравословно състояние като цяло и да определят най-подходящото лечение. Двете най-важни и задължителни изследвания са HCV RNA PCR тест (високоспециализирано изследване, което потвърждава наличието и количеството на вируса в кръвта) и оценка на състоянието на черния дроб. Всички изследвания се поемат от Здравната каса, като за целта е необходимо да бъдете хоспитализиран в клиниката за един или няколко дни.

Стъпка 2: Свържете се с гастроентерологичния екип на избрания от Вас център, за да запазите ден за преглед/прием по клинична пътека. Уточнете с тях какви документи трябва да носите.

Стъпка 3: При приема в клиниката ще бъдат извършени редица кръвни изследвания, както и оценка на състоянието на черния Ви дроб. Това може да се извърши чрез:

а. еластография в комбинация с кръвен маркер - неинвазивен метод

Еластографията е метод за измерване плътността на черния дроб чрез апарат, подобна е на ехография. Еластографията е абсолютно безболезнена и безопасна, дори и при наличие на сериозно чернодробно увреждане. Може да бъде извършвана колкото пъти е необходимо. Резултатът излиза веднага след извършване на самото изследване, което трае няколко минути. Под кръвен  маркер се има предвид съотношението между няколко кръвни показатели. При APRI се взимат предвид показателите АСАТ и тромбоцити, а при FIB-4 - АСАТ, АЛАТ, тромбоцити и възрастта на пациента.

За извършване на тези изследвания, ще бъдете приет по клинична пътека 76, по която има възможност да се престои само един ден (в зависимост от болницата). Не следва да заплащате нищо, освен дължимата такса за болничен престой. За изчисляване на кръвния маркер се взимат предвид изследванията, които така или иначе се назначават при постъпване по клинична пътека 76 и не е необходимо тяхното допълнително заплащане.

в. комбинация от два кръвни маркера (APRI/FIB-4) - неинвазивен метод

Тези изследвания могат да се назначат по клинична пътека 76, но тъй като са изключително евтини (около 15 лв.), биха могли да бъдат заплатени от пациента в случай на нужда, или при невъзможност от хоспитализация.

с. чернодробна биопсия – инвазивна процедура

За целта ще бъдете хоспитализиран за 4 дни по клинична пътека 73, ще трябва да заплатите иглата за взимане на проба (между 60 и 130 лв.), както и дължимата такса за болничен престой. Резултатът от биопсията бива готов в рамките на няколко седмици. Тъй като това е инвазивна процедура, при изключително малък процент от пациентите съществува риск от поява на усложнения. Биопсията е противопоказна при пациенти с тежко увреждане на черния дроб, проблем с кръвосъсирването и други състояния. Не следва да се съгласявате на чернодробна биопсия, освен ако изрично няма медицинско показание да бъде извършена! Обсъдете всички налични варианти с избрания от Вас гастроентеролог и направете информиран избор относно своето здравословно състояние.

Вие може да имате от минимално (фиброза 1-ва степен) до тежко увреждане на черния дроб (4-та степен, или т.нар. цироза), но терапиите са достатъчно ефективни дори и при сериозни поражения, затова не се притеснявайте, а обсъдете всичко с лекаря си, а при нужда може да се свържете и с нас.

Стъпка 4: При наличието на всички необходими изследвания и документи, специализираната комисия към клиниката ще издаде протокол А1 за отпускане на скъпоструващо лечение,  който следва да подадете към Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене. Направете копия на всички документи! При подаване на  документите носете лична карта и рецептурна книжка. Ще Ви дадат входящ номер. Документите от РЗОК биват изпратени по служебен път към НЗОК, където специализирана комисия ги разглежда и одобрява. След това те биват отново изпратени към РЗОК, които следва чрез обаждане или писмо да Ви известят за решението на комисията.

Докато чакате одобрение, потърсете в близост аптека, която изпълнява протоколи А1 и се уверете, че могат да Ви доставят медикамента, когато дойде време. Попитайте колко дни отнема доставката. Насочете се към големи вериги аптеки!

 

Повече информация относно хепатит С и неговото лечение, ще намерите в нашата брошура "Какво трябва да знаете за хепатит С" .