Може ли да помогне кафето за предотвратяване на чернодробната фиброза?

Автор: Liz Highleyman
Дата: 7 февруари 2014
 
Съществуват основателни данни, че кафето има полезно въздействие при хората, изложени на риск от фиброза на черния дроб и че има правдоподобни биологични механизми, които обясняват защо това е така, според уводна статия в януарския брой на онлайн изданието Hepatology. Те, обаче, предупреждават, че количеството, необходимо за постигане на такъв ефект, може да се окаже доста по- голямо отколкото повечето хора могат да понесат.
 
Все по-голям брой научни изследвания показват, че пиенето на кафе – а вероятно и консумацията на кофеин  въобще – е свързано с намаляване на напредването и дори подобряване на чернодробната фиброза при хора с хронични чернодробни проблеми, включително хепатит C и мастен черен дроб (чернодробна стеатоза).
 
"Публикуваните епидемиологични данни показват обратнопропорционална зависимост между консумацията на кафе (а потенциално и други напитки с кофеин) и фиброзата на черния дроб, а усложненията от нея са сериозни и бързо се натрупват," пишат Jonathan Dranoff и колегите му от University of Arkansas for Medical Sciences.
 
Едно многочислено проучване е установило, например, че при хората, попадащи в 20-те процента най-големи консуматори на кафе, рискът от повишаване на ALT– указание за чернодробно възпаление, което с течение на времето води до фиброза– е под една трета в сравнение с този при 20-те процента на дъното на консуматорската таблица.  Друго проучване показва, че вероятността за чернодробна цироза намалява стъпаловидно с увеличаване на дневната консумация на кафе.
 
Според авторите съществуват няколко възможни биологични механизма, които може да допринасят за такава връзка. Един възможен механизъм е, че кофеинът в кафето пречи на аденозин сигнализацията в чернодробните стелатни клетки в черния дроб, които могат да действат като миофибробласти, произвеждащи колаген и други компоненти на съединителна (фиброзна) тъкан. Освен това те предполагат, че антиоксидантните и противовъзпалителни свойства на различните съставки на кафето също може да играят някаква роля.
 
Все още няма достатъчно доказателства, за да се каже дали кофеинът или други компоненти са в основата на анти-фиброзния ефект на кафето. Някои изследвания с животни са установили, че кофеинът в други форми, а не в кафето, също е полезен, докато други намират полза в кафето без кофеин.
 
"Общо взето, изглежда че има значителни „дупки” в литературата за чернодробна фиброза при животните; просто няма достатъчно данни, за да се правят категорични изводи относно относителната важност на съдържанието на кофеин в кафето," пишат Dranoff и колегите му. "Макар че е твърде рано да се приеме, че основният ефект на кофеина се постига чрез кафето, в момента преобладаващите доказателства сочат, че това е така."
 
"Броят на пациентите с хронично чернодробно заболяване в Северна Америка и Европа нараства, главно поради постоянните нива на инфекцията с хепатит С, но поради бързо нарастващите нива на чернодробна стеатоза (предимно неалкохолна)," обобщават авторите. "Затова, откриването на прости мерки, които могат да забавят фиброзата и да предотвратят цирозата при рискови пациенти е от решаващо значение. Тъй като консумацията на кафе изглежда има полезен ефект върху здравето на човека като цяло, то кафето е една атрактивна мярка, която пациентите могат да предприемат в ежедневието си."
 
Кафето е привлекателна „рецепта”, тъй като много хора му се наслаждават, а изглежда, че има и други здравни ползи освен, че намалява фиброзата, а и няма „силни нежелани реакции”. Те обаче добавят, че "наблюдаваните най-ефикасни ефекти на кафето изискват четири или повече чаши кафе на ден" – количество, което вероятно много хора не биха понесли лесно.
 
"Надяваме се, че най-важният ефект от разглежданите тук наблюдения не е използването на кафето като лекарство, а по-скоро създаването на проверими хипотези по отношение патогенезиса, превенцията и лечението на фиброзата и цирозата на черния дроб," заключават те.
 
 
Референция
JA Dranoff, JJ Feld, EG Lavoie, M Fausther. How Does Coffee Prevent Liver Fibrosis? Biological Plausibility for Recent Epidemiological Observations. Hepatology. January 27, 2014 (Epub ahead of print).