Превенция и заразяване

В тази секция може да се открият статии посветени на начините за заразяване при вирусните хепатити, както и на начините за предпазване от инфекция с хепатитен вирус.