Ръководство за управление на хроничния хепатит В

Ръководство за управление на хроничния хепатит В - 2009 год. - Европейска асоциация за изследване на черния дроб (EASL)
 

Европейската асоциация за изследване на черния дроб The European Association for the Study of the Liver (EASL) е водеща европейска асоциация в сферата на научните изследвания на черния дроб. EASL обединява лекари клиницисти и учени с интереси към изучаване на черния дроб, като осигурява контакти между тях и мрежа за обучение. В организираните срещи вземат участие над 7 000 участници годишно. Те включват специализирани конференции и образователни мероприятия, като например – Училище за хепатолози School of Hepatology 

Месечното списание, което издава EASL e Journal of Hepatology. То публикува оригинални статии, ревюта и писма до редактора, засягащи клинични и основни научни изследвания в областта на хепатологията. В момента, EASL има над 1 500 члена.  

От 22 до 26 април 2009г. в гр. Копенхаген, Дания ще се проведе 44-тата годишна среща на Европейската асоциация за изследване на черния дроб.
Може да коментирате тук:  http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=1760.0