Сдружение ХепАктив свиква Общо събрание на 22.10.2020