Трайният вирусологичен отговор (SVR) води до подобряване на когнитивните функции

Автор: Alan Franciscus, главен редактор
Дата: 1 март 2013
 
Колегията на HCV Advocate е написала множество статии за връзката между вируса на хепатит С и трудностите в когнитивните способности на нас самите, на тези, които обичаме и на хората с HCV като цяло.  Сещам се за две отлични статии - на Lucinda Porter в Здравословно от м.май May 2010 г.:  “Хепатит С и мозъчната мъгла”  и статията на д-р Chaim-David Mazoff в броя от м.януари 2012 г., озаглавена “Мозъчната мъгла: всичко е в главата ти.”  Двете статии разглеждат сериозни проблеми, с които се сблъскват много хора с хепатит C.  Наричаме я ‘мозъчна мъгла’, което е едно хубаво име, но от собствен опит и на другите, с които съм говорил, знам, че няма нищо хубаво или забавно в това състояние. Или както се изразява един мой приятел:  “Това наистина е нещо страшно.”  Трябва да се съглася – нищо не би било по-страшно за мен от загубата на способността да мисля ясно, да запомням информацията и/или да ми е трудно да работя по множество задачи (да изброя само няколко неща), които  засягат ежедневието ни.
Писали сме подробно за редица начини, които помагат да се борим с проблемите с паметта в статии и такива лист факти като “Brain Fog Busters,” които действат добре, като ни помагат да издържаме; но всички искаме да се чувстваме пак нормално, доколкото е възможно.  Сега е публикувано едно проучване, което дава надежда, че с успешното лечение на HCV могат да се подобрят когнитивните функции, засегнати от вируса на хепатит C. 
Подобряване на неврокогнитивната функция при лица, отговорили на антивирусно лечение за хроничен хепатит C,” от Michael R. Kraus и колеги, представя резултати от най-голямото досега проучване, което се занимава с когнитивното функциониране преди и след антивирусна терапия на HCV.  Проучването обхваща 168 пациенти с HCV, на които предстояло да получат антивирусна терапия за HCV (пегилиран интерферон плюс рибавирин).  Участниците в проучването са избрани от три центъра в Германия между 2005 и 2008 г.  Продължителността на лечение се базира на генотипа:  пациентите с генотип 2 и 3 са били лекувани в продължение на 24 седмици, а пациентите с генотип 1 и 4 са лекувани в продължение на 48 седмици.  Обаче, онези пациенти с генотип 1, които са имали нисък вирусен товар преди лечението и са постигнали бърз вирусологичен отговор (неоткриваема HCV РНК на 4-та седмица от лечението) са били лекувани в продължение на само 24 седмици. 
В това проучване пациентите са изследвани за неврокогнитивно функциониране преди и след лечението (най-малко 12 до 48 месеца след това).  Пациентите са изследвани чрез психологични тестове с помощта на компютър в 4 области:
  • Внимание:  време за реакция на зрителен стимул (бели кръстове на черен фон)
  • Разделяне на вниманието:  обръщане на внимание на множество задачи (зрителни и звукови)
  • Бдителност:   измерва способността за  устойчиво внимание
  • Работна памет:  изпитване на краткосрочната памет – на екран се появяват и изчезват числа, и лицето трябва да познае числото когато се появи отново
Отговор на HCV лечението: шейсет и девет процента от пациентите в проучването постигат траен вирусологичен отговор (SVR) – това е комбиниран отговор за всички генотипове. 
Подобряване на неврокогнитивните функции след лечението:  Хората, постигнали SVR, имат значително подобрение на неврокогнитивното проявление при бдителност, разделено внимание (зрително) и работна памет в сравнение с тестовете им преди да бъдат успешно лекувани.  Резултатите са статистически значими и в трите области (P<0.001). В групата, която не е постигнала SVR, няма подобрение в когнитивното функциониране, но няма и влошаване на когнитивните функции.  
Това проучване е важно по две причини:
  • Тъй като SVR води до подобряване на когнитивните функции, то проблемите с „мозъчната мъгла”, от които се оплакват хората с хепатит С, са действителни; но това вече го знаехме. 
  • Успешното лечение може да промени в обратна посока някоя когнитивна дисфункция, свързана с хепатит С – наистина добра новина.
Авторите на проучването много добре обобщават констатациите си в своето заключение:  “Успешното унищожаване на HCV води до значително подобряване на съответните аспекти на вниманието и неврокогнитивната дейност, което показва, че неврокогнитивно увреждане, причинено от хронична HCV инфекция, е потенциално обратимо. Това предполага допълнителна терапевтична полза от антивирусното лечение на HCV инфекцията.  Подобряването на неврокогнитивната функция може да бъде допълнителна терапевтична индикация при пациенти с HCV.”
Източник:
Improvement of neurocognitive function in responders to an antiviral therapy for chronic hepatitis C. Kraus MR, Schäfer A, Teuber G, Porst H, Paul K, Wollschläger S, Keicher C, Scheurlen M. Hepatology. 2013 Jan 8. doi: 10.1002/hep.26229. [Epub ahead of print]
 
Източник: SVR = Cognitive Improvement

Може да коментирате статията във Форума на ХепАктив.

Статии и новини, свързани с хепатит хепатит B хепатит C