Влияе ли майчината инфекция с HCV върху теглото на близнаците при раждане?

Снимка
Бременна жена на фон

Близнаците, родени от майки с инфекция с вируса на хепатит C (HCV) са с по-висок риск да развият несъответствие при теглото си при раждане в сравнение с близнаците, родени от майки без HCV инфекция, според резултатите от проучване, публикувани в PLoS One.

Приблизително 16% от двуплодните бременности имат несъответствие в теглото при раждане от поне 20%, а близнаците с различно тегло са с повишен риск от перинатална смъртност. Проучванията са идентифицирали няколко рискови фактора за несъответствие в теглото между близнаците; но все пак, никое от тях не е изследвало ефекта на инфекцията с хепатит С при майката. По тази причина изследователите са използвали данните от раждането на 270,256 двойки близнаци (което прави 540,512 индивидуални записа) от преброяването на актовете за раждане в периода 2011-2015 в САЩ, създадено от Центровете за контрол и превенция на заболяванията, за да анализират връзката между HCV инфекцията по време на бременност и несъответствието в теглото при раждане между близнаците. Установено е, че от проследените двойки близнаци, 850 (0.31%) майки са били инфектирани с HCV и при тези близнаци се наблюдава по-високо ниво на несъответствие в теглото при раждането, в сравнение с децата на майки без HCV инфекция, въпреки че тази разлика не е показала статистическа значимост. Все пак, след допълнителни настройки за потенциално заблуждаващи фактори, в т.ч. демографски фактори за майката, инфекцията с HCV стана значим рисков фактор за разликата в теглото при раждане (всички стойности на P <0.05).

Авторите на проучването заключават, че “HCV инфекцията при бременността представлява не маловажен здравен проблем за неродения плод, като нашето проучване прави принос към научната литература като подчертава потенциалния ѝ ефект върху несъответствието в теглото между близнаците – важен неблагоприятен резултат, който следва да се предотврати при двуплодните бременности.”

Те добавят “Подкрепяме идеята за универсален скрининг за хепатит С, а не скрининг, основан на степента на риск при жените в детеродна възраст.”

Източник: https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/advisor-channels/hepatitis-advisor/does-maternal-hcv-infection-affect-twin-birth-weight-discordance/