Ако 100 човека са инфектирани с хепатит С

Снимка
Ако 100 човека са инфектирани с хепатит С
  • Около 55 до 80 души от 100, които са изложени на HCV  ще развият хронична инфекция: Останалите 20 до 45 души, които са заразени с хепатит C ще изчистят вируса със своите собствени сили, по естествен път. Това е така, защото имунната система на някои хора е в състояние да се пребори с вируса по естествен път.
  • Около 10 до 20 души, от тези, които развият хронична инфекция, ще имат сериозно прогресиране на заболяването, което ще продължи десетилетия: Само около 10 до 20 от първоначалните 100 души изложени на хепатит C, ще развият живото-застрашаващо сериозно заболяване от хепатит C, което обикновено отнема до 10, 20, 30 или 40 години, или повече, за да се увреди много сериозно черния дроб.
  • Около 2 до 3 души от хората, които развиват хронична инфекция, вследствие на хепатит С, ще развият рак на черния дроб: Само 2-3 души на всеки 100 човека, изложени на хепатит C, развиват рак на черния дроб. Развиването на рак на черния дроб може да се случи едва след като черният дроб стигне до цироза.  

Ключът да останем здрави с хепатит C: Уверете се, че получавате възможно най-добрите медицински грижи.