Ако 100 възрастни биха били заразени с вируса на хепатит В?

 Ако 100 възрастни биха били заразени с вируса на хепатит В?

  • Примерно у 94 се развива краткосрочна (остра) инфекция. В рамките на няколко седмици тяхната силна имунна система се справя с инфекцията.
  • Примерно 6 не съумяват да се справят с инфекцията, и тяхното заболяване преминава в продължителна (хронична) форма. За болшинството от тях заболяването ще се развива много години, преди вируса да увреди сериозно черния дроб, предизвиквайки продължително възпаление и образуване на фиброзна съединителна тъкъан.
  • От тези 6 хронично болни, един или двама (15-25%) ще починат от заболяване на черния дроб, свързано с инфекцията с хепатит В, например, цироза или рак.  

 
Обичайното развитие на болестта протича много бавно и минават години, понякога и десетилетия преди заболяването да приеме застрашаващ живота характер.

Поддържайте своя черен дроб здрав с помощта на правилно хранене, обилно приемане на течности, физически упражнения. Избягвайте употребата на алкохол и други вредни за черния дроб вещества.

От 100 възрастни, заразени с вируса на хепатит В (HBV):

  94 ще се излекуват след остра инфекция

 6 ще развият хронично жизнезастрашаващо заболяване

 1.5  ще умрат от рак на черния дроб  

Източник: 100 People