Алкохолът и хепатит С

Автор: Lucinda Porter
Дата: май 2009 
 
 
Една от първите препоръки, давана на пациенти с инфекция с вируса на хепатит С (HCV), е да се въздържат от използване на алкохол. Тази препоръка е особено важна за пациентите с HCV, подложени на антивирусно лечение. Пациенти с HCV, които пият по време на лечение, имат по-малка вероятност да изчистят вируса. И двете американски организации, Американската асоциация за изследване на чернодробните заболявания (American Association for the Study of Liver Diseases - AASLD) и Националните институти за здравеопазване (National Institutes of Health - NIH) излязоха с консенсусна декларация, в която силно насърчават HCV пациентите да избягват употребата на какъвто и да е алкохол.
 
Въздържането от употреба на алкохол се препоръчва за HCV пациенти по същия начин, както се препоръчва използването на парашут при скачане от самолет. Това не е спорна препоръка.  Но въпреки това, някои пациенти искат твърди факти в подкрепа на тази забрана. Могат ли да пият "по малко" или само "при  специални поводи?" Отговорът към настоящия момент не е известен, но се препоръчва тоталното въздържание. Накратко, защо да се поема излишен риск? Както един пациент успя да го опише, "Според мен нередовното, умерено пиене, е като руска рулетка, то е нещо като да опра пистолет в черния ми дроб, да дръпна  спусъка, и да се надявам да не застрелям себе си.” Едно нещо, което знаем със сигурност, е че алкохолът не подобрява здравето на черния дроб.

За съжаление за някои хора е трудно да се откажат от пиенето. National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (NCADI) съобщава, че около 14 милиона американци отговарят на критериите за диагноза на алкохолизъм или злоупотреба с алкохол. Приблизително 1 на всеки 13 възрастни има алкохолен проблем. Злоупотребата с алкохол не засяга само черния дроб. Тя може да застраши имунната  система, мозъка, финансовата сигурност, интимните връзки, както и семейството. Накратко, това може да повлияе на всеки аспект от живота.
 
Как да разберете дали имате проблем с пиенето? Има въпросници, които могат да ви помогнат да откриете дали имате алкохолен проблем (вж. ресурси). Национален институт по злоупотреба с алкохол и алкохолизъм (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - NIAAA) предлага използване на
CAGE въпросник:
 
"Отговорът на следните четири въпроса може да ви помогне да разберете, ако Вие или друг човек, имате проблем с пиенето:
1. Имали ли сте някога усещането, че трябва да намалите (Cut) пиенето?
2. Дразнят (Annoyed) ли ви хората, които ви критикуват за това, че пиете?
3. Чувствали ли сте се някога зле или виновен (Guilty) за това, че пиете?
4. Случвало ли ви се е някоя сутрин да изпиете алкохол, с желанието да „си отворите очите (Eye-opener)” по-бързо?
 
Един отговор "да" подсказва евентуален проблем с алкохола. Повече от едно да" означава, че е много вероятно да имате проблем. Ако мислите, че вие или някой, който познавате може да има алкохолен  проблем, е важно да се видите с лекар или друг здравен работник веднага. Те могат да ви помогнат да разберете дали имате проблем с пиенето и да планират най-добрия начин на действие.
 
Ако не сте в състояние да се откажете от пиенето, може да имате нужда от помощ. Алкохолизмът е заболяване, а не недостатък на характера. Има много ресурси за подпомагане на хората, които имат проблеми с алкохола, в това число професионални, не-професионални, самостоятелна помощ, както и духовни методи. Ако един метод не работи, опитайте с друг, докато не намерите този, който работи за вас.
 
Ресурси:
  • Alcoholic Anonymous (AA) Анонимни алкохолици (AA)
За да намерите АА група близо до вас, потърсете "Анонимни алкохолици" във всеки телефонен указател или се свържете с NA World Services, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 (818) 773-9999
 
  • National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (NCADI)
(800) 729-6686
 
  • National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)
(301)443-3860
 
  • National Institute on Drug Abuse
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), including National
 
  • Drug Treatment and Referral Routing Service
P.O. Box 2345
Rockville, MD 20847-2345
(877) SAMHSA-7 or (877) 726-4727)  

Източник: Alcohol and HCV