HBV: Предотвратяване на инфекцията Майка - Дете

Дата на създаване: 4 септември 2009
Дата на последно обновяване: 18 октомври 2011

Автор: Christine M. Kukka

Дата и версия на обновения лист-факт: септември 2010 година, версия 3

Бременните жени, които са заразени с вируса на хепатит B (HBV) често инфектират своите бебета, тъй като HBV се намира в тяхната кръв и телесни течности. Според Центровете за контрол и превенция на болестите (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), около 40% от децата, родени от заразени с хепатит Б майки в САЩ, се заразяват, освен ако не бъдат ваксинирани незабавно и не получат антитела срещу хепатит B.

Почти всички деца, заразени при раждането си, развиват хроничен (или дългосрочен) хепатит Б, тъй като техните имунни системи не разпознават и не се борят с инфекцията. Години и дори десетилетия могат да минат, преди имунната им система да започне да се бори с инфекцията. 

Рутинните имунизации на новородените имат голям успех в САЩ, и през последните 10 години са намалили HBV инфекциите с 2/3.

Според изследователите, децата родени от майки, които имат положителни резултати от тестовете за повърхностни и “е” антигени на хепатит В (HBsAg и HBeAg), и както и висок вирусен товар (HBV ДНК), са с повишен риск от перинатална (случваща се при раждането) инфекция. Но има и добри новини за HBV-инфектираните майки, които са бременни или планират да забременеят. Ако на бебето му се приложи хепатит Б имуноглобулин (HBIG), както и първата доза на хепатит Б ваксина през първите 12 часа след раждането, рискът от заразяване на бебето намалява до порядъка от 5 до 15%. HBIG съдържа антитела на HBV, които осигуряват незабавна, но краткосрочна защита срещу инфекцията. Но дори и бебето да не получи HBIG, ваксината сама по себе си, е много ефективна срещу инфекцията.

Друг начин за предпазване от перинатално заразяване, е намаляване на вирусния товар на бременната жена, като тя бъде лекувана с антивирусни препарати в третия триместър на бременността. Лекарите използват антивирусни лекарства, които блокират вирусната репликация, и то безопасно за самите бременни жени, от много години насам, за да предотвратят предаването на вируса на ХИВ на новородените.

Въпреки, че Американската агенция по храните и лекарствата (U.S. Food and Drug Administration - FDA) не е одобрила това лечение за бременни жени с хепатит Б, някои лекари го използват, защото то е доказало своята безопасност при жени, заразени с ХИВ, и защото помага да се предотврати перинаталната инфекция, когато жените имат висок вирусен товар, или в миналото са родили заразено с HBV дете.

Лекарите препоръчват lamivudine (Epivir-HBV) , telbivudine (Tyzeka), или tenofovir (Viread), за бременни жени с високо вирусно натоварване. Тези антивирусни лекарства изглежда, че не оказват вредно влияние върху развитието на плода.

Понякога, жените забременяват докато са на лечение с антивирусни препарати. В тези случаи, лекарите може да препоръчат те да продължат приема на антивирусни по време на бременността, защото спирането на лечението може да доведе до сериозно чернодробно увреждане поради активизирането на HBV. В други случаи, ако е безопасно, лекарите могат да препоръчат спирането на приема на антивирусните лекарства, преди достигането на последния триместър на бременността.

Ако една жена обмисля забременяване, а има висок вирусен товар, или в момента взима антивирусни лекарства, лекарите препоръчват тя да си направи чернодробна биопсия, за да се направи оценка на състоянието на черния и дроб. Тази информация може да помогне да се прецени дали антивирусното лечение трябва да продължи, или съответно дали е необходимо по време на бременността.

Когато наближи раждането, инфектираните майки трябва да бъдат сигурни, че техните лекари знаят за тяхното заболяване, за да бъдат сигурни, че бебето им ще бъде незабавно имунизирано и ще му бъде приложен HBIG.

За да бъдат напълно защитени, много е важно бебетата да получат всичките три дози от ваксината срещу хепатит Б. Втората доза се прилага 2 месеца след първата, а третата се прилага 4 месеца по-късно.

Майките с хепатит B могат да кърмят без да се притесняват своите бебета, според CDC. Въпреки, че повърхностния антиген (външната обвивка на вируса), се открива в майчиното мляко, в него няма напълно запазени и съхранени вируси, които да заразят бебето. Научни изследвания са показали, че бебетата, които са ваксинирани незабавно след раждането, не са с повишен риск от заразяване, в сравнение с бебетата, които не са кърмени.

Рутинните имунизации на новородените са много успешни в САЩ, като са намалили инфекциите с HBV с 2/3 през последното десетилетие. Според официалните данни на CDC, общия брой на случаите с хепатит B, е спаднал със 67% за периода от 1990 до 2002 година, като най-голям спад - 89%, е отчетен при възрастовата група, състояща се от новородените до 19-годишните.

За повече информация по отношение на ваксинацията срещу хепатит B, можете да посетите следните сайтове:

  • Immunization Action Coalition provides extensive information on all childhood immunizations, including hepatitis B. http://www.immunize.org 
  • American Academy of Pediatrics, an organization of 57,000 pediatricians, issues  recommendations to ensure childhood health and safety. http://www.aap.org

Информацията в този лист факт е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV, и не трябва да се приема като медицински съвет. Всички лица с хепатит B трябва да се консултират с лекар за диагностиката и лечението на HBV.