Хепатит В антиген и антитяло тестове

Дата на създаване: 04 септември 2009
Дата на последно обновяване: 18 февруари 2011
 
Автор: Alan Franciscus, Главен редактор
Дата и версия на обновения лист-факт: януари 2011 година, версия 2.2
 
Има различни изследвания на кръвта, използвани за идентифициране и управление на остра и хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV). Те се наричат HBV антитела и HBV антиген тестове. Този лист факт ще обсъди тези тестове.
Важно е да знаете тези термини, тъй като те са като парчета на пъзел, който ще покаже дали някой има остра инфекция, отминала инфекция (изчистена от тялото), имунитет срещу хепатит Б поради ваксинация, или хронична инфекция. Друго кръвно изследване, което се използва като маркер, е теста HBV ДНК или т.нар. вирусен товар, който е е разгледан в друг лист факт (http://hepactive.org/content/faq/HBVDNA).

HBV антигени

HBV има три антигени - повърхностен антиген, "е" антиген, и ядрен антиген: 

 • Повърхностен антиген, или HBsAg, е първия антиген, който става положителен, когато някой се зарази с HBV. Когато у някой се открива повърхностния антиген, той е в състояние да зарази други хора. Когато повърхностният антиген е в тялото за по-дълъг период от 6 месеца, се приема че дадения човек има хронична HBV инфекция. 
 • "е" антиген, или HBeAg, е вторият антиген, който се появява като резултат от възпроизвеждането на вируса в тялото. Ако някой има "е" антиген, това означава, че HBV активно заразява и се размножава в чернодробните клетки. Наличието на "е" антиген също означава, че кръвта и телесните течности на този човек, са много заразни. 
 • Ядрен антиген, или HBcAg - не се открива при правене на кръвен тест. Той може да се открие само в чернодробната тъкан, когато тя се изследва под микроскоп.

HBV антитела

HBV има три антитела – антитяло на "е" антигена, антитела на ядрения /core/ антиген, както и антитела на повърхностния антиген:

 • "е" антитялото, което също се означава и като анти-HBe, или HBeAb, се произвежда, когато тялото реагира на инфекцията чрез производството на антитела срещу "е" антигена. Общо взето, когато "е" антитялото се открива, това означава, че тялото се бори с HBV, което обикновено означава, че лицето има ниски нива на HBV, който да заразява и уврежда чернодробните клетки.
 • Ядрено антитяло, също означаван като anti-HBc или HBcAb, е първото антитяло, което се появява в кръвта (обикновено няколко седмици след първоначалната инфекция). Ядреното антитяло може да бъде открито във всеки, който някога е бил инфектиран с вируса на хепатит В.
 • Повърхностното антитяло, също означавано като анти-HBsAg или HBsAb, се произвежда, за да се бори тялото с HBV. Ако тялото произвежда достатъчно големи количества повърхностни антитела, то може да успее да изчисти HBV от тялото.

Какво е антиген?
Основната цел на вируса е да се възпроизведе, т.е да направи повече копия от самия себе си. Това е начина, по който вирусите оцеляват. Антигените са определени протеини, които HBV произвежда, когато се размножава.


Какво е антитяло? 

Когато някой се зарази с вирус, тялото реагира чрез производството на определени протеини, наречени антитела, които се прикрепват към антигените на вируса, опитвайки се да контролират или да се борят с инфекцията. В някои случаи антителата могат да предпазят човек от повторно заразяване със същия вирус - това се нарича имунитет.

Сравнение между остра и хронична инфекция

Остра инфекция:

 • HBV повърхностен антиген, или HBsAg, се открива в кръвта - той може да бъде идентифициран в рамките на 4 седмици след инфекцията, но е възможно и да се появи едва след 9 седмици.
 • HBV "е" антиген, или HBeAg също се открива в кръвта, а това означава, че вирусът се възпроизвежда в черният дроб и лицето, което е заразено се смята за силно заразно.
 • HBV ядрено антитяло, или HBcAb (anti-HBc), се открива в кръвта.
 • HBV повърхностно антитяло, или HBsAb (anti-HBs), НЕ се открива в кръвта.

Излекувана, или изчистена инфекция:

 • HBV ядрено антитяло, или HBcAb (anti-HBc) се открива в кръвта.
 • HBV повърхностно антитяло, или HbsAb (anti-HBs), се открива в кръвта.
 • HBV повърхностен антиген (HBsAg), НЕ се открива в кръвта.

Хронична инфекция:

 • HBV повърхностен антиген, или HBsAg, се открива в кръвта (за период, по-дълъг от 6 месеца).
 • HBV ядрено антитяло, или HbcAb (anti-HBc), се открива в кръвта.
 • HBV ядрен антиген, или HbcAg (HBcAg), НЕ се открива в кръвта.
 • HBV повърхностно антитяло, или HbcAb (anti-HBs), НЕ се откривa в кръвта.

Защитени чрез HBV ваксинация:

 • HBV повърхностно антитяло, или HbsAb (anti-HBs), се открива в кръвта.
 • HBV ядрено антитяло, или HbcAb (anti-HBc), НЕ се открива в кръвта.
 • HBV повърхностен антиген, или HBsAg, НЕ се открива в кръвта.

HBeAg-негативен хепатит Б:

 • HBV "е" антиген, или HBeAg, НЕ се открива в кръвта.
 • HBV повърхностен антиген, или HBsAg, се открива в кръвта.
 • HBV ядрено антитяло, или HbcAb (anti-HBc), се открива в кръвта.
 • HBV повърхностно антитяло, или HbsAb (anti-Hbs), НЕ се открива в кръвта.

 

Забележка: "е" антителата могат или не могат да се откриват в кръвта. 
 

Ако дадено лице е с HBeAg-отрицателен хепатит Б, това обикновено означава, че лицето е било заразено с хепатит Б за дълъг период от време, и че вирусът е мутирал, развил е протеини, които да заместят и да играят ролята на "е" антиген в репликационния процес. Измерването на HBV ДНК, или на т.нар. вирусен товар, ще помогне да се определи колко е заразен HBV и евентуално колко сериозно уврежда черния дроб.

Окултна хепатит B инфекция:

Понякога, човек може да има HBV ДНК в кръвта си, но да има отрицателен резултат за хепатит B повърхностен антиген (HBsAg) и за други антигени. Това се нарича скрита, или "окултна" инфекция.

 • Това може да се случи, когато има коинфекция с хепатит B и хепатит C.
 • Това също може да се случи, когато има мутации на повърхностния антиген.
 • Хората с окултна HBV инфекция могат да имат чернодробно увреждане и трябва да бъдат проследявани периодично, както и да бъдат лекувани, в случай, че се появи чернодробно увреждане.
Информацията в този лист факт е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV, и не трябва да се приема като медицински съвет. Всички лица с хепатит B трябва да се консултират с лекар за диагностиката и лечението на HBV.

ИзточникAntigen and Antibody Tests 

 

Още информация по темата може да прочетете в статиите:

 1. Диагностика на хепатит B вирусна инфекция

 2. Маркери за хепатит В инфекция