Хепатит В: Чернодробна биопсия

Автор: Alan Franciscus
Дата: април 2009 
 
Смята се, че чернодробната биопсия е най-добрият начин да се разбере дали черният дроб е увреден от болести, като например хепатит В (HBV).
 
Чернодробните биопсии са важни поради много различни причини:
  • За да се изключи всяко друго чернодробно заболяване, което пациентът може да има
  • За да се оцени етапа и степента  на увреждане ва черния дроб от вируса на хепатит В
  • За да помогне да се вземат решения за най-доброто лечение на HBV
  • За да се подсигурят, както пациента, така и лекарят
  • Да се осигури отправна точка за сравнение с бъдещите биопсии
Това позволява на лекаря и пациента да видят дали HBV нанася щети, и дали е необходимо лечение.

Преди процедурата

Преди чернодробната биопсия, трябва да бъдат направени някои кръвни тестове, за да се разбере как и с каква скорост се съсирва кръвта. Важно е всички лекарства, които биха могли да увеличат риска от кървене, да бъдат спрени преди процедурата. Вашият лекар или медицинска сестра ще ви кажат за какъв период от време ще трябва да спрете приема на тези лекарства, преди и след извършване на биопсията.

Като цяло, чернодробната биопсия и другите диагностични тестовеса добри инструменти заподпомагане на лекаритеи пациентите да направят най-добрия възможен избор.

Процедурата за извършване на биопсия

Чернодробната биопсия обикновено се извършва в лекарски кабинет или болница, като амбулаторна процедура - обикновено тя не изисква болничен престой. Най-честият начин за извършване на биопсия, е през кожата (percutaneous). Понякога преди или по време на биопсията се извършва ултразвуково изследване (използване на звукови вълни за да се получи образ на черния дроб), за да разбере лекаря, къде трябва да бъде поставена иглата за биопсията. Някои хора искат да вземат лекарство за успокоение преди процедурата, за да може да се чувстват по-комфортно по време на биопсията. Имайте предвид, че пациентът трябва да бъде буден по време на процедурата. Това се прави, за да се избегнат евентуални проблеми.

Има три различни видове игли използвани при биопсия (suction needle, cutting needle, и spring-loaded). В областта, където ще се прави биопсията се инжектира упойка (подобна на новокаина, използван от зъболекарите), преди иглата да се вкара. Самата биопсия отнема съвсем малко време, за да се направи - обикновено само няколко секунди.

Когато процедурата завърши, пациента трябва продължи да лежи от 1 до 3 часа, за да може да бъде проследен за възникване на потенциални проблеми. Размерът на пробата от черния дроб представлява една много малка част от него, и е дълга около един до един и половина инча (1 инч = 2.54 см).

Ролята на чернодробната биопсия

Чернодробни биопсии се извършват поради много причини. Най-важното нещо, което може да направи чернодробната биопсия, е да помогне да се разбере дали черният дроб е увреден. Също така, те се използват, за да се определи вида на проблема или заболяването, което някой има. В други случаи, те се използват, за да се разбере дали

HBV лекарствата могат да помогнат. Откриването на други заболявания на черния дроб, е много важно при управлението и лечението на хепатит Б. Някои заболявания, които могат да бъдат открити само с помощта на биопсия, са:

  • Натрупване на твърде много желязо в черния дроб, наречено хемохроматоза (hemochromatosis)
  • Хепатит Б, който не е бил открит при предишни изследвания, наричан окултен HBV
  • Натрупване на мазнини в черния дроб, наречена стеатоза (steatosis).

След като се направи биопсията, медицински експерт ще направи преглед на резултатите от чернодробната биопсия и изготвя доклад, който ще опише размерът на възпаление на черния дроб, и ако има някакви белези или увреждане на черния дроб.

Има и други лабораторни тестове, използвани за да се установи колко щети е нанесъл HBV, но тези тестове не винаги са толкова точни, както една биопсия. За някои хора, чернодробната биопсия е единствения тест, чрез който може да се открие дали

черният дроб е увреден.

Нежелани реакции и усложненияпри чернодробна биопсия

Най-честият страничен ефект след биопсия, е болка - само при един от петима пациенти, на които е направена биопсия са имали леки до умерени болки по време на и след процедурата. Някои хора ще имат тежки болки. Има и малък риск от кървене.

Проблеми, възникащи след извършване на биопсия, са друга област на която трябва да се обърне внимание. Тези проблеми обикновено не са често срещани. Само около 1-2% от пациентите, трябва да посетят болница, в резултат на процедурата. Само 1 на 10 000 до 1 на 12 000 души умират в резултат на усложнения след чернодробна биопсия.

Резултати от биопсия

Чернодробната тъкан, която се взема, се изпраща в лаборатория, където експерт ще ги проучи под микроскоп, за да разбере дали тя е увредена. За да научите повече за този процес, моля, вижте  Grading and Staging a Liver Biopsy, от поредицата лист факти за хепатит Б.

Следващи стъпки

Важно е да се уверите, че размерът на увреждането на черния дроб, е установено. Също така е важно да се каже дали и колко бързо или бавно HBV причинява увреждания. Някои хора могат да предположат приблизителното времето, когато са били инфектирани с HBV, ако си припомнят за това, кога в миналото са им се случили неща като, кръвопреливане, или използване на общи прибори и спринцовки за инжектиране на наркотици. Определянето на това колко дълго продължава HBV инфекцията и информацията за това колко бързо прогресира болестта, е важно. Тази информация може да помогне за предсказване активността на болестта за в бъдеще. Така например, при някой, който е бил заразен в продължение на 20 години и е установено, че има малко увреден черен дроб или че изобщо няма увреждане - тогава би било разумно да се мисли, че прогресирането на заболяването е бавно. За да се разбере това със сигурност, пациентът трябва да си прави биопсии на всеки 5-7 години. От друга страна, ако някой смята, че е заразен с HBV от 5 години, и ако биопсията показва по-напреднало заболяване, това ще означава, че трябва да се обмисли лечение на HBV, така че бъдещата вреда да може да бъде избегната. Тази информация може да бъде важна за пациента и лекаря и е основен инструмент, за да се управлява HBV и да се запазят хората здрави, доколкото това е възможно.

Като цяло, биопсията на черния дроб и другите диагностични тестове, са важни инструменти за подпомагане на лекарите и пациентите, за да направят възможно най-добрия избор.

Има много проучвания, изследващи различни кръвни тестове, които в бъдеще могат да заменят биопсията при измерването на количеството на възпалението и увреждането на черния дроб. Въпреки това, докато тези тестове не станат по-точни, биопсията на черния дроб си остава стандарта при управлението на хепатит Б.


ИзточникHepatitis Basics Liver Biopsy