Хигиена и Хепатит С

Хепатит С (HCV) се разпространява по кръвен път. Това означава, че за да се заразите или предадете хепатит С, е необходимо вирусът да попадне в кръвообръщението (например чрез отворена рана).
Много хора се притесняват да не се заразят или да заразят някой от близките си с хепатит С. Заразяването, обаче, става много трудно и е необходимо вашата кръв да се смеси с кръвта на другия (да има директен кръв-кръв контакт), за да се заразите или да предадете вируса. Чрез бръсначи, четки за зъби, нокторезачки и други лични пособия, е възможно предаването на вируса, но все пак това е доста трудно.
Например, за да се заразите с хепатит С от четка за зъби, трябва по нея да има кръв от някой, заразен с хепатит С и вие да си измиете зъбите с тази четка за зъби. Освен това трябва да имате рана в устата, за да е възможно вирусът на хепатит С да проникна във вашето кръвообръщение. Този вариант за заразяване с хепатит С е доста труден за осъществяване. В действителност, няма доказан случай на заразяване с вируса на хепатит С по този начин.
 
Как да се предпазим:
  • Въпреки че рискът е много малък, все пак е важно да внимавате, за да сте сигурни, че близките ви са предпазени.
  • Покривайте всички четки за зъби, бръсначи, нокторезачки и всички други предмети, по които би могло да има кръв – дори и да не е видима с просто око.
  • Дръжте личните си пособия на разстояние от тези на другите.
Запомнете:
  • Хепатит С не се предава чрез обичайни контакти като прегръщане, споделяне на прибори за хранене, храна или вода.

Източник: Hygiene Items and HCV