Как да кажем на децата, че имат Хепатит B?

Дата: април 2009
Автор: Christine M. Kukka

Специалистите, които са правили проучвания върху деца с рак и ХИВ/СПИН, препоръчват родителите да кажат на тяхното дете за инфекцията с хепатит Bили C възможно най-рано. Това трябва да стане веднага след като тя или той може да разбере информацията, като започнем от възраст 8 години или по-ранна, ако детето задава конкретни медицински въпроси.

Ранното разкриване е критично важно по отношение на това как детето и семейството ще се справят и ще живеят с хепатит Б. Как се случва това разкриване, и процеса, който води до този момент, зависи от възрастта на детето, неговата зрялост, ситуацията в семейството и здравословното му състояние.

 

Никой не иска да бъде в ситуация, в която да трябва да каже на 12-годишно дете за неговото или нейното заболяване, за което заболяване преди това изобщо не е споменавано.

 

Две важни правила, които трябва да се имат предвид от родителите и бавачките, са:

 • Никога не лъжете. Може да не кажете конкретното име на болестта, ако децата са много малки, но никога не лъжете. Разрушеното доверие между родител и дете е с много по-голяма важност и тежест от краткосрочните предимства на това да излъжете.
 • Разкрийте истината на детето възможно най-рано, особено ако децата вече са започнали да задават въпроси. Колкото повече чакате, толкова по-трудно става и толкова по-голям става риска да загубите доверието на детето във вас.

Когато дойде времето за разкритието, никога не е лесно. Родителите се страхуват от това, че децата могат да ги попитат за тяхното сексуално поведение в миналото, както и това дали са използвали наркотици, в случай че тези неща играят роля при инфектирането. Родителите, които също са инфектирани с хепатит, се страхуват да разкрият своята болест на децата си. Но когато детето достигне възраст от 6 до 10 години, е безполезно да се опитвате да предпазите децата от информацията, че неговите родители страдат от сериозно заболяване.

Приемните родители трябва да са подготвени да отговарят на тежки въпроси по отношение на биологичните родители, сиропиталището, и многократно използвана медицинска екипировка, които може да са изиграли роля при тяхното инфектиране.

Ако едно неинформирано по-голямо дете или тийнеджър не пита относно неговите или нейните посещения при лекаря, не си мислете, че детето не е заинтересовано. Важно е да съобщите тази информация, дори ако детето изглежда незаинтересовано. Децата скоро ще осъзнаят, че тяхната медицинска история се различава от тази на техните приятели. Детето може да започне да изучава болестите в училище и да осъзнае, че предпазните мерки, взети от родителите, за предпазване от инфекцията, не се практикуват от другите.

Времето също е важно. Родителите трябва да намерят подходящо време и място, комфортно на детето, когато да му кажат за диагнозата му. Ако родителите са нервни или сковани, детето ще възприеме бързо езика на тялото и ще започне да се паникьосва.Разкриването на децата за техния хепатит, когато има медицинска причина, която ги е принудила родителите да го кажат веднага, може да им изиграе лоша шега, защото детето може да се разстрои заради това, че родителя е крил дълго тази информация.

Lori W. Wiener, координатор на Групата за Педиатрична ХИВ Психо-Социална Помощ и Проучвания към Националните Здравни Институти (Pediatric HIV Psycho-Social Support and Research Program at the National Institutes of Health - NIH), казва, че доверието между родителя и детето е от първостепенно значение при разкриването. Разкриването трябва да започне стъпка по стъпка, още в момента в който детето може да комуникира.

В идеалния случай, обяснява Wiener, когато родителя започне разговора, при който ще разкрие истината, разговора трябва да започне с нещо като, „Спомняш ли си, когато ти казах, че имаш микроб в кръвта си? Точно заради това ти правехме кръвни изследвания всяка година. Спомняш ли си, че ти казах, че ти си хванал този микроб от кръв? Всъщност този микроб е вирус, който се нарича хепатит Bили C...”.

“Разговора, при който родителя разкрива истината, трябва да бъде част от един по-продължителен процес,”, споделя Wiener. “Ако детето попита защо родителя не му е казал по-рано, съответно родителя трябва да може да каже – ‘Аз никога не съм те лъгал, казах ти какво е било грешно, не ти бях казал името на вируса’.”

Може да минат седмици преди детето да осъзнае диагнозата си. Опитайте се да бъдете там, където се намира детето, когато тя или той задава въпроси за състоянието си. Накарайте детето да разбере, че независимо колко е сложна темата, той или тя винаги може да задава въпроси или да споделя как се чувства. Бъдете внимателни, въпреки това, не давайте повече информация, отколкото иска да знае детето, или за която той или тя не е готов/а.

“Никой не иска да бъде в ситуация, в която да трябва да каже на 12-годишно дете за неговото или нейното заболяване, за което заболяване преди това изобщо не е споменавано,”, добавя Wiener. “Повечето деца, с които аз съм работил, смятат че новината им е казана на правилната възраст и от правилния човек, с изключение на тези, на които за това им е казал лекаря на родителите им.”

В Националните Здравни Институти (NIH), съветниците работят интензивно с родителите на ХИВ-инфектирани деца, за да ги подготвят за разговора, в който ще им бъде казано за техния здравословен проблем. В общи линии, родителите трябва да са готови да отговорят на последващите въпроси, в зависимост от възрастта на детето и неговия начин на мислене. (Някои от тези въпроси имат смисъл само ако родителя също е заразен.)

 • Защо това се е случило на теб?
 • Откъде си се заразил?
 • Ще умреш ли?
 • Аз ли съм причината ти да се разболееш?
 • Кой друг от семейството е болен?
 • Защо аз го имам?
 • Защо брат ми/сестра ми го нямат?
 • Ще умра ли?
 • Ще боли ли?
 • Кой друг знае, че го имам?
 • На кой друг мога да кажа?
 • Ще мога ли да се оженя? Ще мога ли да имам деца или и те ще бъдат заразени?

Това са някои от основните насоки, които родителите могат да следват и да имат предвид, когато се подготвят за разкриващия разговор.

 • Къде искате да проведете разговора и кой трябва да участва в него? Трябва да присъстват само детето и родителите. “Бъдете внимателни и никога не провеждайте този разговор, докато сте ядосани, или по време на спор. Проведете разговора на безопасно и комфортно място,” казва Wiener.
 • Какво е най-важното послание, което искате вашето дете да запомни след този разговор? Някои от възможностите са: Нищо няма да се промени... Сега просто ти казвам името на вируса... Ние винаги ще бъдем до теб... Никога няма да те излъжа... Нищо, което си направил, не е причина за болестта.
 • Как точно ще разкриете точната диагноза? “Има родители, които са писали на хартия как точно искат това да се случи, и те винаги започват с – ‘Спомняш ли си?’ Изтъкнете някои конкретни случки от живота на детето, свързани с болестта и цитирайте някои предишни ваши разговори, свързани с инфекциите”, предлага Wiener. “Репетирайте въпросите и отговорите, включително „Откъде съм се заразил? Мога ли да се оженя? Мога ли да имам деца? Кой друг знае за това?”

Ако диагнозата трябва да бъде пазена като тайна, с кой друг може да говори детето? “Ако родителите кажат на детето да не казва на никой, първото нещо, което ще направи то, е да отиде и да каже на някой”, казва Wiener. “Те ще се чувстват обидени, ако не могат да говорят за това с никой. Родителите трябва да намерят други хора в техния социален кръг, с които детето може да говори, като например с детски лекар. Ако няма никой друг наблизо, и детето иска да каже на своя най-добър приятел, аз бих им казал този най-добър приятел или приятелка първо да говорят с мен, родителя. Аз бих обяснил на детето, че не всеки е обучен за болестта, така както ние, и това, че е важно ние да направим план и първо да обучим този приятел относно инфекцията. Най-малкото, ние не искаме никой да се отнася към нас лошо.”

Осигурете на детето дневник или някакъв начин да изрази своите чувства относно инфекцията. Окуражете го да използва някакво изкуство или да пише, за да може да изрази своите чувства. “Ако хепатита има лице, как би изглеждало то? Или започнете дискусия с, ‘Ако имах милион долара, щях да се отърва от този вирус. Какво би направил ти с милион долара?’ Опитвай се да поддържаш и да започваш такива разговори,” предлага Wiener.

“Обикновено трябва да минат дни или седмици след разкриващия разговор, преди детето да има смелост да зададе повече въпроси,” добавя тя. Все пак, след разкриващия разговор, някои родители се чувстват толкова облекчени и толкова емоционални изтощени от това мъчение, че може да не съберат сили да говорят отново за това. Това блокира отворената комуникация във време, когато споделянето на притесненията за болестта и как тя влияе върху семейството и семейните отношения, е с най-голямо значение.

Не забравяйте братята или сестрите при разкриващия разговор. Дали да се каже на братът или сестрата зависи главно от възрастта, казва Wiener. Ако братът или сестрата са близки по-възраст с тази на детето, тогава би трябвало да и/му се каже, но това трябва да е решение на детето. Той или тя трябва да прецени дали да им каже, или да остави родителите да им кажат. Пазенето на тайни вкъщи не осигурява нормален емоционален климат. Опитайте се да минимизирате броя на лъжите и тайните, които пазите. Все пак, ако детето е подложено на медицинска процедура, или е на лечение с интерферон, което го/я прави депресиран/а, е важно братът или сестрата да знаят какво се случва