Как да се тълкуват тестовете за антитела и вирусните тестове при хепатит В?

Дата на създаване: 19 юни 2009
Дата на последно обновяване: 18 октомври 2011

Автор: Chistine M. Kukka
Дата и версия на обновения лист-факт: септември 2010 година, версия 3.0
 

За да определи дали някой е заразен с вируса на хепатит В (HBV), или за да разбере състоянието на инфекцията, клиницистът взима кръвна проба и я изпраща до лабораторията. Лаборантите я анализират за няколко компонента на вируса на хепатит В, които дават информация за инфекцията.

Тези вирусни компоненти включват антигени или протеини, представляващи различни части от вируса и антитела, както и антитела, които имунната система произвежда за борба с всеки антиген. Вирусният тест е различен от теста за "чернодробната функция", който също се прави от кръвната проба. Тестовете за определяне на чернодробната функция следят чернодробните ензими, като например аланин аминотрансфераза или ALT, както и други вещества, които може да са индикатор дали черният дроб е здрав или увреден.
 
До 70% от хората, заразени с HBV, особено децата, нямат никакви симптоми. Най-честите симптоми са жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите), умора, стомашен дискомфорт и коремни болки, треска, загуба на апетит, гадене и болки в ставите.
 
За да изчисти HBV инфекцията, имунната система трябва да произведe антитела срещу HBV антигените (определени протеини на хепатит В вируса).
 

Хепатит Б антигените включват:

Повърхностни антигени: Външният слой на вируса се състои от повърхностните антигени или HBsAg. Той обгражда ядрото на вируса.
  • Core антиген: Вътрешната обвивка на вируса съдържа ядрения антиген (HBcAg). Този антиген се открива само в заразените чернодробни клетки.
  • „Е” антиген: Друг антиген, който е открит в сърцевината на вируса е "Е" антигенът (HBeAg).
 

Антитела и вирусни тестове

Също така в самото ядро на вируса се намират вирусния ДНК генетичен материал и ДНК-полимеразен ензим, които съдържат основните генетични репликационни инструкции.
 
С цел да се диагностицира хепатит Б, във вирусните тестове се изследват някои маркери като повърхностни антигени и антитела, "е", антигени и антитела, както и ядрените антитела. Също така, нивата на вируса в кръвта (хепатит В ДНК или HBV DNA) се измерват, за да се разбере колко активно се възпроизвежда вируса.
 
Хепатит Б повърхностен антиген (HBsAg):
Наличието на повърхностни антигени при лабораторните изследвания доказват хепатит В инфекция. Тя може да бъде остра (краткосрочна) или хронична (потенциално доживотна) инфекция. Просто казано, ако се открива повърхностния антиген в момента, даденото лице има хепатит B (HBV) и е в състояние да зарази други лица.
 
Когато HBV се размножава в черния дроб, той произвежда повече повърхностни антигени, отколкото е необходимо, за да генерира нови вируси. Тези големи количества повърхностни антигени в кръвния поток лесно се идентифицират чрез лабораторни изследвания. Лабораторните тестове обикновено могат да идентифицират повърхностните антигени около четири седмици след инфекцията, но това може да стане и чак след девет седмици.
 
При острата инфекция, имунната система е в състояние да се бори срещу "чуждия" повърхностен антиген чрез създаване на достатъчно количество антитела (съкратено HBsAb или анти-HBsAg), които да унищожат този антиген в рамките на няколко седмици след първоначалната поява на симптомите. При хроничната инфекция, обаче, имунната система не може ефикасно да изчисти от тялото антигените и да създаде достатъчно антитела, които да се справят с инфекцията. Диагноза хроничен хепатит Б се поставя тогава, когато повърхностните антигени присъстват в кръвния поток за повече от шест месеца.
 
Когато при направени лабораторни изследвания, повърхностните антигени изчезнат и се появат повърхностните антитела, това е индикация, че дадения човек се е преборил с инфекцията.
 
В заключение може да се каже: това, което всеки се стреми да развие, е повърхностно антитяло. Това означава, че болният е преодолял (изчистил) инфекцията и вече не може да зарази други хора.
 
Ядрени (core) антиген (HBcAg) и антитела (анти-HBc или HBcAb) на хепатит B:
Хепатит В ядрените антигени формират ядрото на вируса, и се произвеждат, когато вирусът се репликира в чернодробните клетки. Ядреният антиген се открива само в HBV-инфектираните чернодробни клетки, а не в кръвния поток. Но ядрените антитела се откриват в кръвта и се идентифицират с вирусни тестове.
 
Ядрените антитела анти-HBc са първите откриваеми HBV антитела, които обикновено се появяват в рамките на няколко седмици след инфекцията. Те се откриват при всеки, който е имал или остра, или хронична инфекция с HBV.
Хората, които са били ваксинирани срещу хепатит Б, са инжектирани само с частта от повърхностните антигени на вируса, за да се предизвика имунната им система да произвежда антитела за защита срещу бъдещи инфекции. Вирусните кръвни тестове при тях ще открият само повърхностни антитела.
Всеки, който е бил действително заразен с HBV, има ядрени антитела, както и повърхностни антитела.
 
Хепатит В "е" антиген (HBeAg) и "е" антитела (анти-Hbe или HBeAb):

“е” антигенът е протеин, който се отделя от вирусите на хепатит В, размножаващи се активно в чернодробните клетки. Когато лабораторният тест идентифицира “е” антиген това означава, че вирсът се възпроизвежда (репликира) активно и че обикновено лицето има голямо количество НВV ДНК в кръвта си. Поради голямото количество на вируса, кръвта и телесните течности на такива хора са по-заразни отколкото на човек, развил “е” антитяло.

Хората с "е" антиген може да са изложени на по-голям риск от прогресиране до чернодробно заболяване, за разлика от тези, които са развили "е" антитела, особено след дългогодишна инфекция, тъй като наличието на „е” антиген е показател за бърза вирусна репликация. Децата с хроничен хепатит В често имат положителен тест за "е" антиген, защото имунната им система все още не е открила вируса и не е атакувала заразените чернодробни клетки.

Някои хора, които имат хепатит В в продължение на много години, загубват "е" антигена, развиват "е" антитела, но продължават да имат умерено висок вирусен товар и повишени нива на ALT, което е индикатор за наличие на чернодробно увреждане. Смята се, че този HBeAg-негативен хепатит, се дължи на вируси, които са претърпели определени мутации (предядрена [precore] мутация), които позволяват на вируса да се възпроизвежда без да произвежда "е" антиген.
 
При остър хепатит В, когато имунната система на организма реагира бързо и унищожава антигените и заразените чернодробни клетки, "е" антигенът се появявя само за кратко. Той изчезва с намаляването на вирусната репликация в черния дроб, а имунната система произвежда "е" антитела, които да унищожат този антиген.
 
"е" антителата на хепатит B, обикновено се задържат за една или повече години, след отминаването на острата инфекция. Сероконверсията или производството на "е" антитела, е една от целите при лечението на хепатит В. След като започнат да се произвеждат "е" антитела, обикновено количеството на HBV е по-малко, и съответно увреждането на черния дроб намалява.
 
Хепатит В вирусна ДНК (HBV DNA):
HBV ДНК е генетичният материал, който носи кода (подробното описание) на вируса. Тя се открива в кръвта и е най-добрата индикация за това колко бързо се размножава вирусът в черния дроб.
Високите нива на HBV ДНК, които могат да достигнат до милиони или милиарди международни единици на милилитър или копия на милилитър (съкратено IU/mL или копия/мл), са индикатор за бърза репликация на вируса в черния дроб и по-висок риск от чернодробно увреждане. Ниски или неоткриваеми нива на HBV DNA, показват ниска вирусна репликация в черния дроб.
 
Някои хора, които имат хепатит В в продължение на много години, загубват "е" антигена, развиват "е" антитела, но продължават да имат умерено висок вирусен товар и повишени нива на ALT, което е индикатор за чернодробно увреждане.
 
Тъй като вирусният товар, може да бъде много висок, той може да се отчита в “logs” (логове), които указват степени на числото 10, така че 101 е равно на 10, 102 се равнява на 100, и 103 се равнява на 1000. 104 копия/мл се равняват на 10 000 копия/мл.
 
Лекарите трябва винаги да изследват вирусното натоварване на пациента, защото той играе важна роля при вземането на решение дали лицето се нуждае от лечение, или за да се прецени дали лечението ще помогне да се намали вирусния товар. Например, сегашните указания за лечение на хроничен хепатит Б, препоръчват хората, които имат положителен тест за HBeAg, повишени нива на ALT (което е индикатор за чернодробно увреждане), и имат вирусен товар над 20 000 IU/мл да се считат за подходящи за лечение (са показани за лечение). Хората, които са HBeAg-негативни, с повишени нива на ALT, и които имат вирусен товар над 2000 IU/ mL също могат да се считат за подходящи за лечение.
 
HBV генотипи:
Има различни видове щамове или генотипи на HBV. Всеки генотип произхожда от различни региони на света и е обозначен с буква от A до H. Лекарите обикновено не правят кръвно изследване за генотипа на вируса. Въпреки това, ако се обмисля стартирането на лечение с пегилиран интерферон, лекарят може да направи тест за генотип, защото при лечение с интерферон, генотиповете А и B се повлияват по-добре отколкото генотипове C и D.
 
Информацията в този факт лист е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV и не трябва да се възприема като медицински съвет. Всички болни трябва да се консултират с лекар по отношение диагностицирането и лечението на хепатит В.
  
 
 
Повече по темата може да прочетете в статиите от раздел Лабораторна диагностика

Може да коментирате темата тук: http://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=1935.0

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C