Как и с каква скорост прогресира хепатит С?

Хората с хепатит C искат да знаят това дали тяхното заболяване се влошава, но обикновено силно се интересуват и искат да знаят повече и за средната скорост на прогресирането на чернодробното си заболяване.
След диагностицирането с хепатит C, за пациента е тежко да научи, че вируса в действителност прогресивно уврежда черния дроб. Въпреки, че няма точна формула за изчисляване на скоростта, с която хепатит C прогресира, разбирането на различните етапи на заболяването, както и това дали е консумиран алкохол преди диагностицирането на хепатита, може да помогне на пациента да прецени как се развива тяхното заболяване.
При минимум 25% от всички случаи на хронично чернодробно заболяване, хроничния хепатит C е прогресиращо заболяване. Въпреки, че значителна част от инфектираните нямат симптоми, имат нормални стойности на чернодробните ензими, както и нормална чернодробна хистология, експертите вярват че дори и в тези случаи вируса е активен – просто в тези случаи заболяването прогресира по-бавно, в сравнение с другите пациенти. Поради това стабилно състояние, забавянето на прогресирането на болестта е важна цел при управлението на хроничния хепатит C.
Веднъж заразен с вируса на хепатит C, черния дроб започва константно да се уврежда. Прогресирането на чернодробното заболяване преминава през няколко етапа:
 

-         Възпаление – Тъй като черния дроб се опитва да се бори с инфекцията, той става възпален, чувствителен и уголемен.

-         Фиброза – възпаления черен дроб започва да се уврежда, като явлението е познато като фиброза. Увредената тъкан в черния дроб се разраства, като същевременно заменя здравата чернодробна тъкан, което впоследствие води до намаляване на функционирането на черния дроб.

-         Цироза – когато количеството на увредената чернодробна тъкан стане толкова голямо, че вече е невъзможно за черния дроб да се самогенерира и да се справи с прогресирането на увреждането, възниква цироза.

-        Чернодробен рак – когато черния дроб не успява да се справи с извършването на нормалните дейности, свързани с неговите основни функции, като преработката на токсините например, той става идеална среда за мутации на нормалните клетки в ракови.

-         Отказ на черния дроб – когато черния дроб напълно загуби своята способност да функционира, се стига до отказ на черния дроб. 

Прогресирането на хепатит C обикновено се оценява по един от следните три начина:
  1. Ретроспективно – ретроспективното проучване идентифицира пациентите с установена инфекция и съпоставя сегашната степен на чернодробното заболяване с продължителността на тяхната инфекция. Проблемът при ретроспективните изследвания, е тяхната склонност да подбират участници, които получавали медицинска помощ във връзка със симптомите, които те са имали през годините. Тъй като реалната продължителност на инфекцията може да е подценена, приблизителните изчисления за прогресирането на болестта, може да са грешни.
  2. Проспективно (предстоящо, бъдещо) – проспективното проучване се прави върху една цяла група от хора с хепатит C от времето, в което те са били инфектирани с вируса. Тези проучвания обикновено включват хора, които са били заразени при кръвопреливане, тъй като времето, в което е станало заразяването може да бъде точно определено.
  3. Комбинация от рестроспективно и проспективно – тези изследвания идентифицират група от пациенти, които са заразени с хепатит C в миналото и след това ги проследява проспективно. Предимството на тези проучвания е, че има начална точка на проследяването, за разлика от проспективните проучвания.  
Въпреки, че статистиките, описващи прогресията на хепатит C не са непременно недвусмислени и точни, ето някои предположения, които са резултат от направените ретроспективни, проспективни и ретроспективни/проспективни изследвания:
 
-         След заразяването с вируса на хепатит C са нужни средно между 10 и 14 години, за да може една чернодробна биопсия да открие белези на хистологично увреждане.
-         След заразяването с вируса на хепатит C са нужни средно 20 години, за да се развие цироза.
-         След заразяването с вируса на хепатит C са нужни средно 28 години, за да се развие рак на черния дроб.
-         Средно между 10 и 25% от хората с хроничен хепатит C развиват цироза за период между 10 до 15 години.
-         Въпреки, че скоростта на прогресията на фиброзата при хората с хепатит C, е ниска, тя е по-висока при тези, които са по-възрастни, или пък вече имат фиброза (установена от чернодробната им биопсия).
 
Комбинираните резултати от десетки изследвания потвърждават, че естествената прогресия на хроничния хепатит C е бавна и, като цяло, усложненията се развиват за период от десетилетия, не за години. Въпреки, че времето за което прогресира болестта варира много, учените приемат, че три са главните фактори, които благоприятстват бързото развитие на болестта:
 
   1. Употребата на алкохол
   2. Коинфекцията с друг хепатитен вирус
   3. Продължителността на инфекцията 
 
Въпреки, че се предполага че генотипите на вируса, коинфекцията с ХИВ, и пола могат да повляят скоростта на прогресиране болестта, до момента няма убедителни доказателства в тази посока.
Според други статии, които са търсили начини за установяване на скоростта на пргресиране на фиброзата (фиброзата е най-важния процес, вследствие на който се развива цироза), има три типа пациенти: 
-         Пациенти с бърза скорост на развитие на фиброзата. Тези пациенти имат скорост на достигане до цироза, по-малко от 20 години и представляват 33% от всички хронични носители на вируса.
-         Пациенти със средна скорост на развитие на фиброзата. Тези пациенти имат скорост на достигане до цироза, равна на 30 години.
-         Пациенти с бавна скорост на развитие на фиброзата. Тези пациенти представляват 31% от всички хронични носители на вируса и ако изобщо развият цироза, то това ще стане след повече от 50 години.
 
Ако вие живеете дълго време с вируса на хепатит C, единствената сигурна стъпка, е да спрете напълно употребата на алкохол, тъй като това е единствения абсолютно сигурен начин за ускоряване на прогресирането на хепатит C. Другата стъпка е да се опитате да предпазите за по-дълъг период здравите чернодробни клетки.
 
Източници:

Perspective on the Progression of Hepatitis C 

Хепатит C