Каква е целта при лечение на хроничен хепатит В?

Целта на лечението при хроничен хепатит В е да се елиминират или значително подтискат репликацията на HBV и предотвратяване прогресирането на болестта до цироза на черния дроб, с кулминация в чернодробна недостатъчност, или HCC (рак на черния дроб), който в крайна сметка води до смърт или трансплантация.
 
Следователно, основната цел на лечението трябва да бъде да се намали и да се поддържа серумната HBV ДНК на най-ниското възможно ниво (т. е. постигането на трайно HBV ДНК подтискане). Това на свой ред ще насърчава другите цели на лечението, включително хистологично подобрение и ALT нормализация.
 
При пациенти, които са HBeAg-позитивни преди терапията, допълнителна цел на лечението е загубата на HBeAg т. е. сероконверсия към анти-HBe. Последното е за предпочитане, тъй като постигането на пълна HBeAg сероконверсия показва висока вероятност, че ползите ще се задържат, след като пациентът прекрати терапията, което позволява на клинициста да преустанови лечението в някакъв момент след сероконверсия.
 
Загуба на HBsAg, макар и силно желателно, рядко се постига с краткосрочна антивирусна терапия и следователно, не е реалистична цел.