Какви са професионалните рискове при хепатит Б?

Автор: Chistine М. Kukka
Дата: април, 2009г.
 
Много от хората, заразени с вируса на хепатит В (HBV), се чудят дали тяхната инфекция, предавана по кръвен път, представлява риск за здравето на други в хора на работното място, като офиси, фабрики, здравни заведения, училища и детски градини. Те се чудят, дали е необходимо да разкрият за своята инфекция, за да предпазят колегите си, състудентите си, или пациентите си.
 
Федералните и държавни закони в САЩ са разгледали тази тема много задълбочено и са стигнали до твърдо до заключението, че всички работници, които евентуално могат да влязат в контакт с кръв или телесни течности на работните си места, трябва да бъдат имунизирани против хепатит Б, и обучени за стандартните предпазни мерки.
 
Стандартните предпазни мерки, предложени от Администрацията по трудова безопасност и здраве (Occupational Safety and Health Administration - OSHA), изискват всеки работник да поставя някаква преграда между него и нечия чужда кръв, или телесни течности. Тази практика трябва да се прилага за всички, не само за тези, които са диагностицирани с инфекция, предавана по кръвен път, като хепатит В и С, или HIV. 
 
Защо тези предпазни мерки трябва да се прилагат за всички?
 
Защото един на всеки четири човека, заразени с ХИВ не знае, че е заразен, и само 30% от възрастните с хепатит С знаят, че са заразени. Има много възрастни и деца с хепатит Б, които също не знаят, че са инфектирани. С толкова много недиагностицирани инфекции наоколо, официалните здравни служби изискват стандартните предпазни мерки да се прилагат от всеки, по всяко време. Работодателите също трябва да имат собствени политики, свързани с излагането на кръв и телесни течности, такива, като че ли все едно всички са заразени с ХИВ или хепатит.
 
Тъй като всички работодатели, ръководители, полицаи, учители и служителите в детските градини, трябва да спазват стандартни предпазни мерки, посочени от Центровете за контрол и превенция на болестите (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) и други агенции, те твърдят, че нито възрастните, нито студентите трябва да разкриват информация за своята болест, като това важи за повечето работни места, училища, и детски градини.
 
Хепатит Б е от 50 до 100 пъти по-опасен, отколкото вируса на ХИВ поради по-големия обем на вирусите на хепатит Б в кръвта на заразените хора, в сравнение с по-ниския вирусен товар при хората, заразени с ХИВ.
 
Стандартните предпазни мерки са много успешни при защитаването на здравето на всички. Така например, едно проучване на CDC върху полицаите, пожарната и пазачите в местата за лишаване от свобода, е открило че при тези хора честотата на случаите на HBV инфекция, не е била по-висока от тази на нормалното население, въпреки по-големия риск от заразяване, поради излагането им на кръв при злополуки, борби и ухапвания.
 
Но какво да кажем за медицинските процедури, където инцидентните убождания с игла, хирургическите операции, както и други процедури, при които се използват остри инструменти, увеличават вероятността пациента да бъде заразен от заразената с HBV кръв на някой лекар или медицинска сестра? Означава ли това, че HBV-позитивни хора не може да станат лекари или медицински сестри?
 
Може ли човек с хепатит Б да има кариера в здравеопазването?
 
Хепатит Б е от 50 до 100 пъти по-заразен от ХИВ поради по-голямото количество на хепатит Б вирусите в кръвта на заразените хора, в сравнение с по-ниското вирусно натоварване при хора, заразени с ХИВ. Съществува сигурна и ефективна ваксина, която може да предотврати HBV инфекция, но за съжаление, не всички пациенти са имунизирани.
Дори, когато здравните работници взимат стандартни предпазни мерки и са внимателни, дори тогава пак има шанс, лекар или медицинска сестра да зарази пациента или себе си по време на медицинска процедура, при която може да стане заразяване, като хирургическа операция, както и да зарази пациенти, които не са ваксинирани.
 
Макар, че не съществува ясна национална политика по тази тема, много медицински организации и болници изискват здравните работници, които изпълняват процедури при които има опасност от съприкосновение с кръв, да бъдат изследвани за ХИВ и хепатит Б и С. HBV инфектираните хора, които имат високо вирусното натоварване и "е" антиген (HBeAg) не се допускат да извършват на операции, както и други високорискови процедури. Но тези политики се различават значително между различните болници, създавайки много объркване и безпокойство сред инфектираните здравни работници. Етиката на тези регулации, както и техните различни тълкувания, трябва да продължи да бъде горещо дискутирана.
 
В момента CDC препоръчва здравните работници, които са заразени с HIV или HBV (и са "HBeAg" позитивни с високо вирусно натоварване) да не изпълняват високорискови процедури, освен ако те са потърсили "мнението на експертен съвет"
 
За да се избегне дискриминацията и нахлуването в личния живот на здравните работници, няколко специалисти по етика създадоха артернативни препоръки, които сега се обсъждат. Те предлагат:
  • Болниците трябва да правят ваксинация за хепатит Б на пациенти, подложени на конкретно избрани процедури, за намаляване на риска от предаване на HBV.
  • HBV-позитивните здравни работници трябва да практикуват без ограничения при пациенти, които вече са били инфектирани, или са били ваксинирани срещу хепатит Б. Това ще избегне дискриминацията срещу инфектирани здравни работници.
Ако здравните работници имат опцията да разкрият истината за своята инфекция на подходящи пациенти, това може да предостави възможност на пациентите да избират какви рискове са готови да поемат по време на тяхното лечение. Лекарите и медицинските сестри, може да образоват своите пациенти за инфекциозните болести, като например HBV. След това заразените здравни работници могат да изпълняват голям брой процедури, при които има риск от заразяване, в случай че пациентите са съгласни с това.
 
Колко време хепатитните вируси живеят извън човешкото тяло?
• Хепатит А (HAV), могат да живеят в продължение на месеци
• Хепатит B (HBV), могат да живеят повече от или поне 7 дни
• Хепатит С (HCV), могат да живеят в продължение на поне 16 часа, но не повече от 4 дни
 
Въпреки това, тези политики могат да са от по-малка полза при HBV-позитивни студенти по медицина. Трудно е да се поддържа конфиденциалност относно тяхната инфекция, тъй като те преминават през различни отделения често през различните периоди на тяхното обучение. Голям брой хора би трябвало да знаят за ограниченията, свързани с тяхната практика, с цел да се избегне риска от заразяване на пациенти с хепатит Б, което наруши неприкосновеността на личния живот на студентите по медицина.
Възможностите за разкриване на истината пред пациентите може да бъде много трудно, защото често студентите са канени да асистират при процедури, без предварително предупреждение, а студентите нямат съшия тип взаимотношения, както тези между пациентите и лекарите и сестрите в отделението.
 
По ирония на съдбата, пред същата дилема е изправен и медицинският персонал и студентите по медицина, които не успеят да отговорят на имунизацията срещу хепатит В. Малък процент от хората не успяват да създадат достатъчно антитела, които да могат да ги предпазят от хепатит В, дори и след два цикъла на ваксинация. Тези хора остават уязвими от инфекция от HBV-позитивни пациенти. В някои случаи те се обезсърчават и спират да практикуват лекарската професия, поради това, че поемат риск.
 
Дебатът по този въпрос ще продължи, и много хора се надяват, че CDC ще преразгледа тази етична дилема и ще издаде нови насоки и препоръки.
 
Още статии по тази тема са достъпни на адрес:
 
За повече информация относно хепатит В, може да се свържете със следните организации: