Какво да очакваме при лечение на хепатит В с пегилиран интерферон?

Едно от лекарствата, използвани за лечение на хепатит В е пегилирания интерферон. Интерферонът помага на имунната система на пациента да се бори с вирусния хепатит В. Ако нивото на аминотрансферазите (АлАТ) е повишено, на пациента може да бъде назначено лечение с интерферон. Повишеното ниво на АлАТ означава, че организма активно се бори с инфекцията в черния дроб. АлАТ се отделя с повредените клетки на черния дроб, когато имунната система ги атакува.
 
В клиничните изпитвания 27-32% от пациентите с HBeAg-положителен хепатит (тоест тези, в организма на които присъства е-антигена, понякога наричан антиген на инфекциозността) след лечението с интерферон са успели да изработят е-антитела и да се освободят от HBeAg.
 
Изследванията показват, че пациентите с отрицателен антиген на инфекциозност, при повишено ниво на АлАТ и високо вирусно натоварване HBV DNA, също са подходящи за лечение с интерферон.
Примерно 63% от тези болни са успели да намалят вирусното натоварване, а при 38% нивата на АлАТ са влезнали в нормалните си граници.
 
Най-добър резултат от приемането на интерферон се достига тогава, когато нивото на АлАТ е повишено, а вирусното натоварване е сравнително ниско. 
Важно е да се знае:  

*      В много малък брой от случаите лечението с интерферон може да доведе до пълно излекуване на хепатит В.

*      Интерферонът е много скъп препарат.
 
*      Проучванията показват, че пациентите с HBV генотипи А или В отговарят по-добре на лечението отколкото останалите генотипи.
 
*      За да има полза от лечението, имунната система трябва активно да се бори с инфекцията (индикатор се явява високото ниво на АлАТ)
 
*      При някои пациенти интерферонът предизвиква хронична умора, отпадналост и депресия (от умерена да тежка) 

Източник: What Is Pegylated Interferon?

 
Повече за лечението на хепатит В може да прочетете:
1. В статията на доц. Антонов - Съвременно лечение на хепатит В.