Колко често трябва да се наблюдава (контролира, проследява) хроничния хепатит В?

Дата на създаване: 09 юни 2009
Дата на последно обновяване: 18 февруари 2011
 
Автор: Chistine М. Kukka - Мениджър проект HBV
Дата и версия на обновения лист-факт: януари 2011 година, версия 2.0
 

Следните изследвания се препоръчват при пациенти с диагноза хроничен хепатит Б:

 
Лекарят трябва да събере пълната медицинска история, да разпита за всяка фамилна анамнеза за чернодробно заболяване или рак, и да направи цялостен физически преглед.
 
На всеки шест месеца (или по-често, ако има чернодробно увреждане), пациентите трябва да следят нивата на ALT с цел да се следи за признаци на увреждане на черния дроб. Също така трябва да се следи и пълната кръвна картина и броя тромбоцити. Трябва да бъдат правени и стандартните чернодробни изследвания (АЛАТ, АСАТ, Билирубин, ГГТ, Алкална фосфатаза), както и изследвания за протромбиновото време. Всички тези тестове изискват вземане на кръвна проба.
 
Лекарят трябва да направи изследвания за вирусен хепатит Б повърхностен антиген (HBsAg) и антитела, "е" (HBeAg) антигени и антитела, както и ядрени антитела (HBcAb, друго използвано означение е anti-HBc). Те трябва да се правят на всеки три до шест месеца след първоначалната диагноза, и след това най-малко веднъж годишно. Тези изследвания налагат вземане на кръвна проба.
 
Трябва да се направи и HBV DNA тест, който показва вирусния товар в кръвния поток. Това също изисква вземане на кръвна проба. Честотата на теста зависи от вирусния товар и от това дали нивата на АЛАТ са нормални.
 
Тестът за алфа фетопротеин (AFP) проверява за рак на черния дроб. Този тест трябва да се прави на всеки шест до 12 месеца, и също изисква вземане на кръвна проба.
 
Препоръчително е да се прави ултразвуково изследване на черния дроб, за да се следи за рак на черния дроб или други чернодробни увреждания. При наличие на чернодробно увреждане, или ако пациентът е инфектиран в продължение на много години, се препоръчва тези ултразвукови изследвания да се правят веднъж годишно или по-често.
 
Ако са налице признаци на увреждане на черния дроб и ако пациентът е заразен от много години, се препоръчва чернодробна биопсия, за да се оцени етапа, до който е стигнало чернодробното заболяване.
 
Ако тези тестове показват признаци на чернодробно увреждане, лекарят може да препоръча лечение или с антивирусни средства (ежедневен прием на хапчета), или с пегилиран интерферон (прилаган подкожно чрез седмична инжекция). Ако лечението ще бъде с интерферон, трябва да се направи изследване за генотипа на хепатит В вируса (HBV). Някои генотипове реагират по-добре на интерфероновото лечение от други.
 
В секцията по-долу може да се види какъв мониторинг се препоръчва на тези, които не са кандидати за лечение, и които имат нормални нива на АЛАТ (ALT) и нямат знаци за наличие на чернодробно увреждане:
 

HBeAg-позитивните хора, чиито нива на HBV DNA са равни или над 20,000 IU/mL, трябва да имат: 
·        Изследване на нивата на ALT на всеки три до шест месеца
·        Вирусен тест всяка година, или по-често, за да се види какъв е HbsAg и HBeAg антиген и антитяло статуса.
·        HBV ДНК тест най-малко веднъж в годината.
·        Един AFP тест и ултразвук поне веднъж в годината.
 
Ако нивата на ALT се повишат, трябва да се обмисли лечение и чернодробна биопсия.

HBeAg-негативните хора, които имат HBV DNA нива, които са по малки или равни на 2000 IU/mL, трябва да имат: 
  • Изследване на нивата на ALT на всеки три до шест месеца
  • Вирусни тестове всяка година
  • HBV ДНК  тест на всеки три до шест месеца.
  • Един AFP тест и ултразвук поне веднъж в годината
Ако нивата на ALT се повишат, трябва да се обмисли лечение и чернодробна биопсия.

HBeAg-негативните хора, с неоткриваеми HBV DNA нива, трябва да имат: 
  • Изследване на ALT нивата на всеки шест до 12 месеца
  • HBV ДНК, AFP, ултразвук, и вирусни изследвания, проведени поне веднъж в годината.
 
Ако ALT нивата имат увеличение, HBV DNA нивата трябва да бъдат проверени, като трябва да се изключат други причини за чернодробно увреждане.

 
Аланин аминотрансфераза (ALT; АЛАТ, или SGPT): ензим (наричан още аланин трансаминаза), произвеждан в черния дроб, когато мембраните на чернодробните клетки се разрушават.
 
Алфа-фетопротеин (AFP): протеин, измерим в кръвта, който често е повишен при хора с рак на черния дроб.
 
Пълна кръвна картина (CBC): опис на клетъчните компоненти на кръвта, включително червените кръвни телца, хематокрит и хемоглобин, бели кръвни телца, и брой тромбоцити.
 
Чернодробен панел или тестове за чернодробната функция: набор от кръвни тестове, които измерват нивата на чернодробните ензими, протеини, както и редица други вещества. Тестовете за чернодробната функция се използват, за да помогнат при диагностицирането на чернодробно заболяване, за оценка на степента на увреждане на черния дроб, както и за да се определи дали е необходимо лечение.
 
PLATELET ИЛИ тромбоцити: тип кръвни клетки, отговорни за нормалното съсирване на кръвта.
 
Протромбиновото време (PT): измерване на времето за кръвосъсирване. Хора с напреднало чернодробно заболяване може да имат по-бавно протромбиново време от нормалното.
 
Ултразвук: метод за визуализиране на вътрешните части на тялото чрез използването на звукови вълни.
 
ВирусЕН товар или HBV DNA /HBV ДНК/: количеството на вируса в кръвта или други тъкани, обикновено се изписва като се използва термина „копия от вирусен генетичен материал” (ДНК). Наличието на генетичен материал показва, че вирусът активно се размножава.
 
Информацията в този лист факт е предназначена да Ви помогне да разберете и управлявате HBV, и не трябва да се приема като медицински съвет. Всички лица с хепатит B трябва да се консултират с лекар за диагностиката и лечението на HBV.
 

Може да коментирате темата във Форума на ХепАктив

Статии и новини, свързани с   хепатит    хепатит B   хепатит C