Лекарства за хепатит С

Дата: 2009 г. 

 

Вие започвате лечение за хепатит С. Най-често лечението се състои в приемането на две лекарства. Едното се нарича пегилиран интерферон и трябва да бъде инжектирано подкожно. Лекарят ви ще ви покаже как става това. Второто лекарство е под формата на таблетки и се нарича рибавирин. Рибавиринът се приема два пъти дневно с храната.

Запомнетe:
  • Пегилираният интерферон трябва да бъде съхраняван на студено. Не трябва да се затопля или да замръзва [1]. Ако това стане, свържете се с фармацевта си.
  • Лекарството трябва да се съхранява във фабрична опаковка и далеч от достъп на деца. Това се отнася и за иглите.
  • Преди прилагането, проверете срока на годност, отбелязан на опаковката. Не използвайте лекарства с изтекъл срок на годност.
  • Случва се да забравите лекарството си, затова намерете начин за подсещане. Добра идея са специалните кутийки с отделения за всеки ден, или календар.
  • Информирайте се за страничните ефекти и се обърнете към лекуващия си лекар за преодоляването им.
  • Както мъжете, така и жените трябва да имат предвид, че рибавиринът предизвиква родилни дефекти. Вижте ФАКТИ ЗА ХЕПАТИТ С: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИБАВИРИНА
  • Спазвайте определените от лекуващия ви лекар прегледи и лабораторни изследвания.
  • Използвайте специален контейнер за изхвърляне на използваните игли и спринцовки.
  • Консултирайте се с лекаря и/или фармацевта си за безопасните начини за това.
  • Присъединете се към програма за помощ на пациенти, до която имате достъп, за да получите подкрепа и помощ по време на лечението.

ИзточникHCV Medicines 

 

[1] Препоръчителна температура между +4 и +10 С (бел. Пр.)